ไปหน้าหลัก
  https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
  https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
 ภาษาไทย

กราฟแสดงปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ - ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่
ศูนย์ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (กฟผ.) รายงานสภาพน้ำและการระบายน้ำ | Ichpp.egat.co.th
รายงานปริมาตรเก็บกัก เขื่อนวชิราลงกรณ - รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ - Thaiwater.net

แผนที่แสดงการกระจายตัว อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ - ติดตามสถานการณ์น้ำ - เรดาร์ชัยนาท - เรดาร์สมุทรสงคราม | Thaiwater.net/web คลังข้อมูลสภาพน้ำ Thaiwater.net
พยากรณ์ฝน WRF-ROMS Model D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 | NWP Model
satda.tmd.go.th - วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ - ThaiWeatherSat - ThaiRadar | Facebook
Thai Marine Meteorological CTR | ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล | กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ ทร.
สภาพอากาศทองผาภูมิใน 7 วัน - แผนที่อากาศ - ศูนย์ภูมิอากาศ - www.tmd.go.th
ThongPhaPhum Whether - Today - 5-day - Maps - Weekend - www.weather.com

Sangkhla Buri Whether - Today - 5-day - Maps - Weekend - www.weather.com
Kanchanaburi Whether - Today - 5-day - Maps - Weekend - www.weather.com
TPP - SKBR - Sai Yok - Si Sawat - Kan | Windy.com | ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts | ECMWF | Facebook | Twitter.com/ecmwf
earth :: a global map - Jetstream | Earth.nullschool.net
PBWatch/WRS (PBWatch.NET Weather Report System)
FIRMS Fire Information for Resource Management System NASA
REAL-TIME AIR QUALITY INDEX (AQI) AIR POLLUTION IN THE WORLD Waqu.info
TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission - 1 Day Rain Accumulation -
3 Days Rain Accumulation - 7 Days Rain Accumulation | Potential Landslide Areas | Current Heavy Rain, Flood and Landslide Estimates
Joint Typhoon Warning Center (JTWC) | Naval Oceanography Portal
gth_full.png | Global Tropical Hazards Outlook | | Naval Oceanography Portal
Global Tropical Cyclone and Disturbance Information | Tropicaltidbits.com
Storm Floaters - Wind Radii Page
RAMMB TC Real-Time - Real-Time WPAC - ThaiWeatherSat
ABIO10 Satelite Image - MTSAT-2 IR1 - Meteosat 7
NOAA's El Niño Portal - El Niño/ENSO Diagnostic Discussion - ENSO: Recent Evolution, Current Status and Predictions
Earthobservatory.nasa.gov NASA Earth Observatory : Home
รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก GEOFON  -  EMSC  -  USGS
Seismicity of the Earth 1900–2012 Sumatra and Vicinity

Site LocationSite & Approach  
Rate & Reservation  
Picture Gallery  
Bansuan Thaveechaiphaphum 401/8 Moo1, Tha Khanun, Thong Pha Phum, Kanchanaburi 71180, Thailand.
[1] Please leave us a message or a post to our Facebook as shown below, a reply will be returned as quickly as possible.
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] En/Th Info Mb 10:00-12:00 13:00-17:00  085-2903056 | Th Mb 10:00-12:00 13:00-17:00 Tue Wed Clsd  089-5264135.
[3] Th Home Ph 10:00-12:00 13:00-17:00 Tue Wed Clsd  034-598978.  [4] E-mail : ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com.
https://goo.gl/f1MPqr Albums by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps.
Coordinates : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
.....JTWC.....Graph showing water reserve in Vajiralongkorn Reservoir.....www.weather.com.....ThongPhaPhum Current Weather & 7-day Forecast.....Thaiwater.net.....
bstcicon River Kwai Bridge Festival 2013
bstcicon December 6 - December 15, 2013
bstcicon Light & Sound Show Schedule
bstcicon
bstcicon December 6 - 10, 2013 Time : 18:45  11:45
bstcicon December 13 - 14, 2013 Time : 18:45  11:45
bstcicon December 11, 12 &15, 2013 Time : 18:45
bstcicon
bstcicon TAT Call Center 1672
bstcicon Tel. +66 3451 1200, +66 3451 2500
English    Thai
bstcicon ภาษาไทย bstcicon Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps

bstcicon Please contact us via Page Inbox & Facebook Messenger.
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/Reservation_eng.htm
bstcicon Thank you so much for your kindly support.

bstcicon Graph Showing Water Reserved in Vajiralongkorn Dam Reservoir.
bstcicon Water Watch and Monitoring System for Warning Center
bstcicon Water.rid.go.th
bstcicon http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table/05052008/p24.JPG


Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr