ไปหน้าหลัก

นานแสนนานมาแล้ว ...
(Palaeolithic , Mesolithic , Neolithic)


Asian-race Homo sapiens (would) not be 'Out-of-Africa'.

Lunadong - Luna Czve, Guangxi Zhuang Autonomous Region in South China
http://manoa.hawaii.edu/news/article.php?aId=6744 Lunadong fossils support theory of earlier dispersal of modern man | University of Hawai'i at Mānoa · Contact:Lisa Shirota, (808) 956-7352 · Director of Communications, Social Sciences, Dean's Office | Posted: Sep 18, 2014
http://www.researchgate.net/publication/269520604_Modern_human_teeth_from_Late_Pleistocene_
Luna_Cave_%28Guangxi_China%29
Modern human teeth from Late Pleistocene Luna Cave (Guangxi, China) | Christopher J. Bae, Wei Wang, Jianxin Zhao, Shengming Huang, Feng Tian, Guanjun Shen |ARTICLE in QUATERNARY INTERNATIONAL · NOVEMBER 2014 | ResearchGate
http://www.researchgate.net/profile/Wei_Wang231/publication/269520604_Modern_human_teeth_
from_Late_Pleistocene_Luna_Cave_(Guangxi_China)/links/54b327150cf2318f0f953f41.pdf
Modern human teeth from Late Pleistocene Luna Cave (Guangxi, China) | Christopher J. Bae, Wei Wang, Jianxin Zhao, Shengming Huang, Feng Tian, Guanjun Shen | ARTICLE in QUATERNARY INTERNATIONAL · NOVEMBER 2014 | ResearchGate
Coordinates, Lunadong : 23°36'48.1"N 106°58'00.9"E | 23.613368, 106.966930
https://goo.gl/maps/uAHRK
https://goo.gl/maps/Exu5A
http://binged.it/1SIwdGq

Zhirendong - Zhiren Cave, Chongzuo City, Guangxi Zhuang Autonomous Region in South China
http://english.ivpp.cas.cn/rh/rp/201010/t20101026_60530.html Human remains from China indicate modern human emerged much earlier than previously thought in East Asia | Update time: 10/26/2010 | Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology | Chinese Academy of Sciences
http://english.ivpp.cas.cn/rs/ma/201010/t20101026_60534.html The human remains from Zhiren Cave | Update time: 10/26/2010 | Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology | Chinese Academy of Sciences
http://english.ivpp.cas.cn/ns/es/201011/t20101108_61060.html National Geographic: Oldest Modern Human Outside of Africa Found | Update time: 11/08/2010 | Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology | Chinese Academy of Sciences
http://english.ivpp.cas.cn/ns/es/201101/t20110119_64618.html IVPP's Research Ranks China's Top Ten Science Achievements of 2010 | Update time: 01/19/2011 | Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology | Chinese Academy of Sciences
http://english.ivpp.cas.cn/ns/es/201101/t20110119_64618.html Middle Pleistocene Teeth Adding New Data to the Discussion of Evolutionary Course in Asian Hominins | Update time: 03/13/2013 | Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology | Chinese Academy of Sciences
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/04/070403-china-human.html China's Earliest Modern Human Found | John Roach for National Geographic News | April 3, 2007 | National Geographic News
http://news.nationalgeographic.com/news/2009/10/091001-oldest-human-skeleton-ardi-missing-link-chimps-ardipithecus-ramidus.html Oldest Skeleton of Human Ancestor Found | Jamie Shreeve Science editor, National Geographic magazine | October 1, 2009 | National Geographic News
http://news.nationalgeographic.com/news/2010/05/100506-science-neanderthals-humans-mated-interbred-dna-gene/ Neanderthals, Humans Interbred—First Solid DNA Evidence | By Ker Than, for National Geographic News | PUBLISHED MAY 08, 2010 | National Geographic News
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070607-oldest-beads.html Oldest Jewelry Found in Morocco Cave | Kate Ravilious for National Geographic News | June 7, 2007 | National Geographic News
http://news.nationalgeographic.com/news/2009/02/090226-oldest-footprints.html Oldest Human Footprints With Modern Anatomy Found | John Roach for National Geographic News | February 26, 2009 | National Geographic News
http://www.pnas.org/content/107/45/19201.full Human remains from Zhirendong, South China, and modern human emergence in East Asia | Wu Liu, Chang-Zhu Jin, Ying-Qi Zhang, Yan-Jun Cai, Song Xing, Xiu-Jie Wu, Hai Cheng, R. Lawrence Edwards, Wen-Shi Pan, Da-Gong Qin, Zhi-Sheng An, Erik Trinkaus, and Xin-Zhi Wu | PNAS Online | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
http://www.pnas.org/content/107/45/19201.full.pdf PDF | Human remains from Zhirendong, South China, and modern human emergence in East Asia | Wu Liu, Chang-Zhu Jin, Ying-Qi Zhang, Yan-Jun Cai, Song Xing, Xiu-Jie Wu, Hai Cheng, R. Lawrence Edwards, Wen-Shi Pan, Da-Gong Qin, Zhi-Sheng An, Erik Trinkaus, and Xin-Zhi Wu | PNAS Online | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
http://www.bbc.com/news/science-environment-11618814 Early date for Chinese human fossils | By Katia Moskvitch Science reporter, BBC News | 26 October 2010 | From the section Science & Environment | BBC NEWS
Coordinates, Zhirendong - Zhiren Cave : 22°17'13.6"N 107°30'45.1"E | 22.287111, 107.512528
https://goo.gl/maps/HgkEK
https://goo.gl/maps/KxRxr

Tam Pa Ling (Cave of the Monkeys), Laos
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0121193Early Modern Humans and Morphological Variation in Southeast Asia: Fossil Evidence from Tam Pa Ling, Laos | Fabrice Demeter , Laura Shackelford , Kira Westaway, Philippe Duringer, Anne-Marie Bacon, Jean-Luc Ponche, Xiujie Wu, Thongsa Sayavongkhamdy, Jian-Xin Zhao, Lani Barnes, Marc Boyon, Phonephanh Sichanthongtip, Frank Sénégas, Anne-Marie Karpoff, Elise Patole-Edoumba, Yves Coppens, José Braga | Published: April 7, 2015 | PLOS journals.plos.org
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-oldest-human-fossils-in-southeast-asia-16207900/?no-ist The Oldest Human Fossils in Southeast Asia? By | smithsonian.com | August 27, 2012
http://www.smithsonianmag.com/science-nature/modern-humans-once-mated-with-other-species-125536319/ Modern Humans Once Mated with Other Species By | smithsonian.com | NOVEMBER 2, 2011
http://www.livescience.com/22527-tam-pa-ling-cave-human-remains.html Cave of the Monkeys: Photos Reveal Early Modern Human Remains by Live Science Staff | August 20, 2012 02:31pm ET | Livescience.com
Coordinates, Tam Pa Ling : 20°12'31.4"N 103°24'35.2"E | 20.208722, 103.409778
https://goo.gl/maps/IMU61
https://goo.gl/maps/Gm0CK

Misliya Cave, Israel
http://misliya.haifa.ac.il/welcome.html
http://misliya.haifa.ac.il/anthro.html
http://www.academia.edu/5239934/Acheulo-Yabrudian_handaxes_from_Misliya_Cave_Mount_Carmel_Israel Acheulo-Yabrudian handaxes from Misliya Cave, Mount Carmel, Israel | Yossi Zaidner, Dotan Druck and Mina Weinstein-Evron | Uploaded by Yossi Zaidne | academia.edu
http://www.academia.edu/attachments/32484433/download_file?st=MTQzNDk4ODYxOCwxMjUuMjUuNjMuMjA1&s=swp-toolbar PDF Download | Acheulo-Yabrudian handaxes from Misliya Cave, Mount Carmel, Israel | Yossi Zaidner, Dotan Druck and Mina Weinstein-Evron | Uploaded by Yossi Zaidne | academia.edu

Australian Aborigines Genome, Australia
http://news.ku.dk/all_news/2011/2011.9/aboriginals-get-new-history/
http://www.australiangeographic.com.au/news/2011/09/dna-confirms-aboriginal-culture-one-of-earths-oldest/ DNA confirms Aboriginal culture one of Earth's oldest | The first Aboriginal genome sequence confirms Australia's native people left Africa 75,000 years ago. | BY AG STAFF WITH AAP |SEPTEMBER 23, 2011 | Australian Geographic | australiangeopraphic.com.au
(This may implys that Aboriginal Australians might not be "Out-of Africa" and may also support multi regional hypothesis.)
http://genome.cshlp.org/content/13/7/1600.full Mitochondrial Genome Variation and Evolutionary History of Australian and New Guinean Aborigines | Max Ingman and Ulf Gyllensten | Genome Research | genome.cshlp.org | intl-genome.cshlp.org
http://genome.cshlp.org/content/13/7/1600.full.pdf+html Mitochondrial Genome Variation and Evolutionary History of Australian and New Guinean Aborigines | Max Ingman and Ulf Gyllensten | Genome Research | genome.cshlp.org | intl-genome.cshlp.org

Europeoids (Caucasoids)
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=19566#.VYdhLfmqqko Re-Examining the "Out of Africa" Theory and the Origin of Europeoids (Caucasoids) in Light of DNA Genealogy | Anatole A. KlyosovIgor L. Rozhanskii | Journal ID Volume 2, Number 2, May 2012 | Scientific Research An Academic Publisher
http://file.scirp.org/Html/19566.html HTML Paper | Re-Examining the "Out of Africa" Theory and the Origin of Europeoids (Caucasoids) in Light of DNA Genealogy | Anatole A. KlyosovIgor L. Rozhanskii
http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=19566 PDF Download | Re-Examining the "Out of Africa" Theory and the Origin of Europeoids (Caucasoids) in Light of DNA Genealogy | Anatole A. KlyosovIgor L. Rozhanskii
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=24586#.VYlUFxuqqko Re-Examining the Out-of-Africa Theory and the Origin of Europeoids (Caucasoids). Part 2. SNPs, Haplogroups and Haplotypes in the Y Chromosome of Chimpanzee and Humans | Anatole A. KlyosovIgor L. RozhanskiiLyudmila E. Ryabchenko | Journal ID Volume 2, Number 4, November 2012 | Scientific Research An Academic Publisher
http://file.scirp.org/Html/24586.html HTML Paper | Re-Examining the Out-of-Africa Theory and the Origin of Europeoids (Caucasoids). Part 2. SNPs, Haplogroups and Haplotypes in the Y Chromosome of Chimpanzee and Humans | Anatole A. KlyosovIgor L. RozhanskiiLyudmila E. Ryabchenko
http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=24586 PDF Download | Re-Examining the Out-of-Africa Theory and the Origin of Europeoids (Caucasoids). Part 2. SNPs, Haplogroups and Haplotypes in the Y Chromosome of Chimpanzee and Humans | Anatole A. KlyosovIgor L. RozhanskiiLyudmila E. Ryabchenko

Vindija Cave, Croatia - Neandertal (Homo neanderthalensis)
Mezmaiskaya Cave, Republic of Adygea, Russia - Neandertal (Homo neanderthalensis)
Denisova Cave, Siberia - Denisova hominin
http://www.uwyo.edu/bioanth/docs/jankovic06-vindija.pdf
http://www.eva.mpg.de/neandertal/index.html A high-quality Neandertal genome sequence | Department of Evolutionary Genetics | Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig (Germany) | MAX·PLANCK·CESELLSCHAFT
https://bioinf.eva.mpg.de/jbrowse
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/43354/title/Neanderthal-Human-Hybrid-Unearthed/
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14558.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiregional_origin_of_modern_humans
http://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/ancient-human-fossils-found-china-challenge-out-africa-theory-001957
http://www.newscientist.com/article/mg22329813.000-human-exodus-may-have-reached-china-100000-years-ago.html#.VYdYLvmqqko
http://wakeup-world.com/2013/12/16/dna-evidence-debunks-the-out-of-africa-theory-of-human-evolution/
https://sapientiaexanimo.wordpress.com/2015/02/16/russian-geneticists-disprove-out-of-africa-claim/
http://news.harvard.edu/gazette/story/2014/09/a-mark-on-modern-europe/


http://self.gutenberg.org/articles/prehistoric_thailand PREHISTORIC THAILAND
https://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_Thailand Prehistoric Thailand | WIKIPEDIA The Free Encyclopedia en.wikipedia.orgการค้นพบที่ "บ้านเก่า" ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ | บทที่ ๒ โบราณคดีในประเทศไทย | ภาค ๒ ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ | สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา | ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒
http://www.laksanathai.com/book2/p081.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๘๑ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p082.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๘๒ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p083.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๘๓ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p084.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๘๔ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p084.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๘๔ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/LargeImages/068.jpg แผนที่สังเขปแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย
http://www.laksanathai.com/ebook2/all.rar ดาวน์โหลดหนังสือทั้งหมด
http://www.laksanathai.com/ebook2/Chapter2_1.rar ดาวน์โหลด บทที่ ๑ ภูมิหลังของคนรุ่นแรก ๆ
http://www.laksanathai.com/ebook2/Chapter2_2.rar ดาวน์โหยด บทที่ ๒ โบราณคดีในประเทศไทย

การค้นพบที่ "บ้านเก่า" ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
อดีตของประเทศไทยเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ สืบเนื่องมาจากการค้นพบของ ฟาน เฮเกอเรน (H.R. van Heekeren) นักโบราณคดีชาวฮอลันดาใน พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๔๘๗ ซึ่งระหว่างนั้นเป็นเชลยศึกอยู่ในบังคับ ของกองทัพบกญี่ปุ่น ถูกคุมตัวเป็นคนงานสร้างทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ-เมาะลําเลิง ขณะที่ทํางานอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้พบเครื่องมือเครื่องใช้ของคนก่อนประวัติศาสตร์ ในที่หลายแห่งด้วยกัน ใกล้ๆ กับตําบลบ้านเก่า อําเภอเมืองฯ เฮเกอเรนสังเกตว่าบริเวณแถบนั้นเป็นท้องน้ำเก่า พื้นทราย และกรวดก้อนกลมๆ และมีทรายละเอียดสีขาวเหลือง อัน เกิดจากลมพัดพามาปกคลุมอีกชั้นหนึ่ง เมื่อตรวจดูก็พบ เครื่องมือหินแบบนิยมสมัยหินเก่าตอนต้นจํานวนหนึ่ง และ ใกล้กับทางรถไฟบ้านเก่านั้นก็พบขวานหินขัดสมัยหินใหม่อีก ๒ ชิ้น ห่างจากวังโพประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เฮเกอเรนกับ เพื่อนเข้าไปพบถ้ำแห่งหนึ่ง ได้คุ้ยพบเครื่องมือหินกะเทาะ อย่างหยาบๆ ๒-๓ ชิ้น ปนอยู่กับกระดูกสัตว์ซึ่งมีลักษณะ ไม่โบราณนัก จึงสรุปว่าน่าจะเป็นกระดูกสัตว์สมัยโฮโลซีน
โมเวียส (Hallam L. Movius) เขียนไว้ว่า ฟาน เฮเกอเรน เขียนจดหมายลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ไปถึง เล่าเรื่องการค้นพบเครื่องมือเหล่านี้ ซึ่งโมเวียสกล่าว ว่าทําจากหินหลายชนิด เช่น ควอร์ตไซต์ หินทราย และ เคลย์สโตน (หินชนวน หรือ เชล) และว่าเฮเกอเรนตั้งชื ่อ เครื่องมือแบบนิยม Chopper - chopping Tool complex ว่า “ฟิงนอยัน” (Fingnoian มาจากคํา “แควน้อย” เฮเกอเรนฟังผิดเป็น “ฟิงน้อย” ) พร้อมกับสรุปไว้ด้วยว่ามี ลักษณะที่คล้ายกับที่พบในวัฒนธรรมแอนยาเธียนตอนต้น (Early Anyathian) ในประเทศพม่าเป็นอย่างมาก๒๓
ข่าวครึกโครมนั้นกระจายไปทั่วโลกหลังสงคราม โลกครั้งที่ ๒ สงบแล้ว เมื่อเฮเกอเรนเขียนเรื่องการ ค้นพบนี้ลงในหนังสือต่างๆ เป็นทํานองวิชาการและผจญภัย ไปในตัว เพราะการค้นพบของเขานั้นเป็นการบังเอิญ และ อยู่ระหว่างที่ทํางานอย่างกรรมกรในค่ายทหารญี่ปุ่นเพื่อ ก่อสร้างทางรถไฟสายนั้น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า “ทางรถไฟสายมรณะ” เฮเกอเรนชอบชื่อนี้ บทความเรื่องแรกของเขาใน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงชื่อว่า “ขวานหินจากทางรถไฟสายมรณะ”๒๔ เรื่องที่ ๒ ในปีเดียวกันชื่อ“ยุคหินในประเทศสยาม”๒๕ ปีต่อมาเป็นเรื่องที่ ๓ ชื่อ “การค้นพบหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศสยาม ปี ๒๔๘๖–๘๗”๒๖ ปิแยร์เตอยยารด์เดอชาร์แดง(Pierre Teihard de Chardin) นักโบราณคดีผู้โด่งดังของยุคท่านหนึ่ง ก็ช่วยประโคมข่าวของเฮเกอเรนในหนังสือวารสารมานุษยวิทยาในปารีสเมื่อ พ.ศ๒๔๙๓๒๗

การตื่นตัวของทางราชการ
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ประชุมพิจารณาเรื่องมีผู้พบเครื่องมือสมัยหินและกะโหลกศีรษะในถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเห็นพ้องกันว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นสมบัติ วัฒนธรรมของชาติ เพราะเป็นหลักฐานบอกความเป็นมาของคนในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทย สมควรที่จะได้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังและถูกหลักวิชาการ แต่งานสำรวจค้นคว้าเริ่มในทันทีนั้นไม่ได้ เพราะขาดผู้ชำนาญการ จึงเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรม (ในขณะนั้น) ส่งมอบให้กรมศิลปากรรับภาระเป็นผู้ดำเนินการต่อไป คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ได้บรรจุวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไว้ในหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘
เป็นต้นมา๒๘
พ.ศ. ๒๔๙๙ คาร์ล จี. ไฮเดอร์ ลูกศิษย์ของศาสตราจารย์โมเวียสจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและได้ไปสำรวจแถบสถานี ในเขตอำเภอเมืองฯจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับชินอยู่ดีและข้าราชการกองโบราณคดีกรมศิลปากรหลายคน ได้พบเครื่องมือหินกรวด ๑๐๔ ชิ้น และเครื่องมือสะเก็ดหิน ๔ ชิ้น เครื่องมือหินกรวดบางชิ้นอาจจัดให้อยู่ในแบบนิยมฮัวบิเนียน(Hoabinhian)ได้บางชิ้น เป็นแบบสุมาตรา(Sumatraliths)ส่วนที่เหลือซึ่งมีจำนวนมากนั้นเป็นแบบนิยมของเครื่องมือสมัยหินเก่าตอนต้น หรือไม่ก็อาจจะมีแบบของสมัยหินกลางปะปนอยู่ในจำนวนนี้ด้วย ส่วนสะเก็ดหินนั้น ชิ้นหนึ่งเป็นเศษที่เหลือจากการกะเทาะ อีก ๒ ชิ้นเป็นเครื่องมืออย่างแท้จริง๒๙
นับเป็นเวลาได้ ๔๗ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นเวลาที่กล่าวได้ว่า การศึกษาค้นคว้าเรื่องมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เป็นแต่เพียงการสำรวจอย่างคร่าวๆ เท่านั้นเอง ยังไม่ครบกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริง แม้กระนั้น รายงานและข่าวคราวที่ลง พิมพ์ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะๆ ก็ให้ประโยชน์ทางวิชาการไม่น้อยเลย

ความร่วมมือระหว่างประเทศทางโบราณคดี ในประเทศไทย
จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงอาจกล่าวได้ว่า เราเริ่มงานศึกษาค้นคว้าเรื่องก่อนประวัติศาสตร์กันอย่างถูกต้องตาม เทคนิควิธีการสมัยใหม่เป็นครั้งแรก โดยร่วมกับนักวิชาการ (โบราณคดี โบราณชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และ นักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และวิจัย หลักฐาน) ของเดนมาร์ก ทำการสำรวจขุดค้นและวิจัยแหล่งก่อนประวัติศาสตร์ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบัดนี้มีรายงานการวิจัยครั้งนั้นออกมาแล้ว ๓ เล่มด้วยกัน คือ "ไทรโยค" เขียนโดยเฮเกอเรน,๓๐ "บ้านเก่า" โดย เปียร์ ซอเรนเซน (Per Sorensen) และแฮตติง (T. Hating)๓๑ และ "โครงกระดูกคนไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์" โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และนายแพทย์ เพทาย ศิริการุณ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล๓๒
การทำงานร่วมกับเดนมาร์กในครั้งนั้นนักโบราณคดีไทยได้ความรู้ทางเทคนิคบางอย่าง ต่อเมื่อเสร็จโครงการร่วมมือครั้งแรกนั้นกรมศิลปากรก็ได้ทำงานสำรวจและ ขุดค้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาวายอิแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีศาสตราจารย์วิลเฮล์ม จี. โซลไฮม์ (Wilhelm G. Solheim) เป็นหัวหน้าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นมาตามโครงการช่วยแหล่งโบราณคดีที่จะถูกน้ำท่วมในบริเวณที่จะกลายเป็น อ่างเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ที่จังหวัดขอนแก่นในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ๓๓
กรมศิลปากรก็ได้ทำการขุดค้นเองบ้างหลายแห่ง เช่น บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งที่นักโบราณคดีเดนมาร์ก ขุดในหมู่บ้าน บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งสำคัญที่ควรกล่าวถึงคือ แหล่งก่อนประวัติศาสตร์สมัยโลหะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งทำการขุดค้นใน พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๘ โดยวิทยา อินทโกศัย๓๔
พ.ศ. ๒๕๐๙ กรมศิลปากรส่งข้าราชการไปร่วมขุดค้นที่โนนนกทา จังหวัดขอนแก่น ได้พบหลักฐานเรื่องข้าว การเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย และการทำเครื่อง สำริดซึ่งมีเค้าว่าเก่าแก่กว่าที่เคยเชื่อๆกันการขุดครั้งนั้น เป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยโอตาโกแห่งนิวซีแลนด์ และมหาวิทยาลัยฮาวายอิแห่งสหรัฐอเมริกามีพาร์คเกอร์(H.Parker)และดอนน์เบยาร์ด(DonnT.Bayard) อำนวยการ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เบยาร์ดกลับมาเปิดงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง๓๕
ในปีเดียวกันนี้เอง เชสเตอร์ กอร์มัน (Chester F. Gorman) ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในคณะขุดค้นนั้น แยกตัวออกไปทำการสำรวจขุดค้นที่ถ้ำผี อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบเครื่องมือแบบนิยมฮัวบิเนียนและหลักฐานว่า อาจมีการ ปลูกพืชบางชนิด ราว ๙,๐๐๐ ปีมาแล้ว๓๖
เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึงต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๙ นักโบราณคดีเดนมาร์กกลับมาร่วมงานกับกรมศิลปากรอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี๓๗
ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๙–๒๕๑๐ มีโครงการสำรวจขุดค้นไทย – อังกฤษ (Thai – British Expedition) มี ศาสตราจารย์วิลเลียม วอตสัน (William Watson) แห่ง มหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นหัวหน้าผู้ร่วมคณะ มี ดร. เฮลมุท ลูฟส์ (Helmut Loofs) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และแฮลมิลตัน พาร์คเกอร์ (Halmilton Parker) แห่งมหาวิทยาลัยโอตาโก นิวซีแลนด์ ฝ่ายไทยที่ร่วมงานเป็นนักโบราณคดีจากกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรมี นิคม สุทธิรักษ์ พจน์ เกื้อกูล เจริญ พลเตชา และ พิสิฐ เจริญวงศ์๓๘
ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐ ไบรอัน พีค๊อค (Brian A.V. Peacock) แห่งมหาวิทยาลัยมลายา และพิสิฐ เจริญวงศ์ สำรวจแหล่งก่อนประวัติศาสตร์ ภาคใต้ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ และพังงาี๓๙
วิทยา อินทโกศัย ขุดทดสอบบ้านเชียง จังหวัด อุดรธานีในปีนั้น หลังจากที่กรมศิลปากรตรวจสอบโบราณ วัตถุที่ สตีฟเฟน ยัง (Stephen Young) และเจ้าหน้าที่ ของกรมศิลปากรได้พบแล้วว่าเป็นวัตถุที่สำคัญ
คณะโบราณคดีภายใต้การควบคุมของวีรพันธ์ มาไลยพันธ์ ได้สำรวจพบแหล่งก่อนประวัติศาสตร์เครื่องมือหินกะเทาะ ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ต่อมาได้ขุดค้นแหล่งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และ ๒๕๑๖๔๐

โครงการระยะยาวของกรมศิลปากรและ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในพ.ศ. ๒๕๑๕ กรมศิลปากรได้ดำเนินการขุดค้นที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี อีกครั้งหนึ่งภายใต้การอำนวยการของนิคม สุทธิรักษ์ พจน์ เกื้อกูล และวิพากษ์ ศรทัตต์ การขุดค้นแหล่งก่อนประวัติศาสตร์แหล่งนี้ เป็นโครงการใหญ่สืบต่อมาจนถึง พ.ศ.๒๕๑๖ พจน์ เกื้อกูล เป็นผู้ดำเนินการที่บ้านเชียง พิสิฐ เจริญวงศ์ขุดค้นทีิ่แหล่งวัดธาตุ บ้านโคกดอน ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นิคม สุทธิรักษ์ขุดค้นที่แหล่งโนนทัน ตำบลพระลับ อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น (ทั้งสามแหล่งขุดค้น มีขั้นความเจริญทางเทคโนโลยีการทำภาชนะลายเขียนสีเครื่องโลหะต่างๆที่เปรียบเทียบได้ว่าใกล้เคียงกัน หรือมีความสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่ง) นอกไปจากนั้นกรมศิลปากรยังตั้งโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย เป็นโครงการระยะยาวสำรวจและขุดค้น แหล่งก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
ในปีเดียวกับที่กรมมศิลปากร ทำโครงการระยะยาว เพื่อขุดค้นที่บ้านเชียง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความอำนวยการของสุมิตร ปิติพัฒน์ และ ปรีชา กาญจนาคม ก็ได้ขุดค้นที่บ้านอ้อมแก้ว ตำบล บ้านเชียง และปีต่อมาได้ขุดที่บ้านธาตุซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก บ้านเชียงเท่าใดนัก๔๑
ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖ เชสเตอร์ กอร์มัน วิทยา อินทโกศัย ขุดค้นต่อที่ถ้ำผีแมน และทั้งสองยังได้ ร่วมกับพิสิฐ เจริญวงศ์ สำรวจแหล่งโบราณคดีทั้งสมัยก่อน ประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการสร้างเขื่อนบ้านเจ้าเณร (เขื่อนศรีนครินทร์) ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้สำรวจได้พบเครื่องมือ หินแบบฮัวบิเนียน ตลอดจนหลักฐานการตั้งบ้านเรือนของ มนุษย์สมัยสังคมเกษตรกรรม สมัยโลหะ สมัยอยุธยาและ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสองฟากฝั่งลำน้ำแควใหญ่๔๒
พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙ การพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และกรมศิลปากร สำรวจโครงการผามองหาแหล่งโบราณคดีในบริเวณที่จะถูกน้ำท่วม๔๓
ต้น พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยา อินทโกศัย ขุดค้นแหล่ง ก่อนประวัติศาสตร์ ที่ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัด กาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๗ และ ๒๕๑๘ มีการขุดค้นใหญ่อีกครั้ง หนึ่งที่บ้านเชียง เป็นโครงการร่วมระหว่างไทย – อเมริกัน ภายใต้การอำนวยการของเชสเตอร์ กอร์มัน แห่งมหาวิท- ยาลัยเพนซิลวาเนีย และพิสิฐ เจริญวงศ์ จากกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ๔๔
พ.ศ. ๒๕๑๙ วิทยา อินทโกศัย ขุดที่บ้านสะแบง ตำบลนาสร้าง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๒๐  โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรมศิลปากรภายใต้การควบคุมของ พิสิฐ เจริญวงศ์ ได้สำรวจแหล่งโบราณคดีในที่ราบสูงโคราช และดำเนินการขุดค้นที่แหล่งบ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น
สด แดงเอียด จากกองโบราณคดี กรมศิลปากร ขุดค้นแหล่งก่อนประวัติศาสตร์สมัยหลังที่โคกพลับ ตำบล โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และต่อมาอีกปีหนึ่งดำเนินการสำรวจและขุดค้นบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอีก๔๕
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มโครงการศึกษาเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้การอำนวยการของสุรินทร์ ภู่ขจร และชาติชาย ร่มสนธ์ และทำต่อมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๒๔๖
อีกทีมหนึ่งนำโดย ปรีชา กาญจนาคม จากคณะ โบราณคดีเหมือนกัน สำรวจแหล่งโบราณคดีในบริเวณอ่าง เก็บน้ำเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี๔๗
พ.ศ. ๒๕๒๑    โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียง เหนือขุดค้นที่บ้านกอก ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัด ขอนแก่น ถึงพ.ศ. ๒๕๒๒ ได้สำรวจพบแหล่งโบราณคดีทั้ง สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์แล้วกว่า ๕๐๐ แห่ง
พ.ศ. ๒๕๒๒ สด แดงเอียด สำรวจแหล่งโบราณ คดีในบริเวณตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
หลังจากตั้งโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ตั้งแต่ปลายพ.ศ. ๒๕๑๖ โดยเริ่มงานขุดค้นที่บ้านเชียงในพ.ศ.๒๕๑๗ และ ๒๕๑๘ แล้ว กรมศิลปากรก็ปรับโครงการให้ใหญ่ขึ้น เป็นโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึง พ.ศ.๒๕๒๕ จึงได้ขยายออกมาเป็นโครงการโบราณคดีประเทศไทย กำกับโครงการภาคทั้ง ๔ ภาค ให้ทำงานพร้อมๆกันทุก ๔ ภาค ภายใต้การอำนวยการของ พิสิฐ เจริญวงศ์ สร้างฐานข้อมูลโบราณคดีได้ทั้งประเทศ สามารถพิมพ์เป็นเล่มๆออกมาเผยแพร่เป็นระยะๆ ได้หลายสิบเล่ม และจัดทำแผนที่แหล่งโบราณคดี มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ได้ทั้ง ๔ ภาค
การพบแหล่งใหม่ๆ จำนวนมาก และหลายแหล่ง กลายเป็นแหล่งสำคัญด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน จึงทำให้เกิดโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศหลายโครงการ ทำให้ประเทศไทยซึ่งครั้งหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีใครรู้จัก (terra incognita) กลายเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงว่า มั่งคั่งด้วยทรัพยากรโบราณคดี และภาพชีวิตของคนไทย ในอดีตอันไกลสมัยต่างๆ ก็ค่อยชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ
................................................................................................................................................................

๒๓ Movius, H.L. The Lower Palaeolithic Cultures of Southern and Eastern Asia. Transactions of the American Philosophical Society for Promoting Useful Knowledge. New Series. Vol. 38, pt. 4. 1949 : 406.
๒๔ Heekeren,H.R.van."StoneAxes fromtheRailroadofDeath". Illustrated London News. Vol.210, No.5633. April5,1947.
๒๕ Heekeren, H.R. van. "Stone Age in Siam. Chronica Naturae. Deel 103, Afl. 1/2, 1947.
๒๖ Heekeren, H.R. van. "Prehistoric Discoveries in Siam, 1943 – 44". Proceedings of the Prehistoric Society for 1948. New Series. Vol. 14. Cambridge.
๒๗ Teihard de Chardin, P. "Le Paleolithique du Siam. Nouvelles et Correspondance". L'Anthropologie. 54 (5-6). 1950 : 547-549.
๒๘ พิสิฐ เจริญวงศ์ "งานค้นคว้าเรื่องอดีต ของเมืองไทยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติ, ผล, ปัญหาและวิธีแก้ไข", การประชุมสัมมนาพัฒนาโครงการศูนย์ วิจัยประยุกต์ว่าด้วยวิชาโบราณคดี และวิจิตรศิลป วันที่ ๓- ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ กรมศิลปากร.
๒๙ Heider, C.G. "New Archaeological Discoveries in Kanchanaburi". Journal of the Siam Society. 45, pt. 1. 1957 : 61-70. และ "A Pebble Tool Complex in Thailand". Asian Perspectives, 2, 2. 1958 : 63-67.
๓๐ Heekeren, H.R. van. and Count Eigil Knuth Archaeological Excavations in Thailand. Vol. 1. Sai-Yok. 1967. Munksgaard, Copenhagen.
๓๑ Sorensen, P. and T. Hatting "Archaeological Excavations in Thailand". Vol. 2, Ban Kao, pt. 1. The Archaeological Materials from the Burials. 1967. Munksgaard, Copenhagen.
๓๒ Sood Sangvichien et. Al., "Archaeological Excavations in Thailand." Vol. 3, Ban Kao : Neolithic Cemeteries in the Kanchanaburi Province, pt. 2. The Prehistoric Thai Skeletons, 1969. Munksgaard. Copenhagen.
๓๓ Solheim II, W.G. and C.F. Gorman. "Archaeological Salvage Program : Northeastern Thailand (First Season)". Journal of the Siam Society. 54, pt. 2. 1966 : 111-181.
๓๔ กรมศิลปากร "การขุดค้นเรื่องก่อน ประวัติศาสตร์ที่จังหวัดลพบุรี". อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๑ มิย. ๒๕๐๘
๓๕ Bayard, D.T. "Excavation at Non Nok Tha, Northeastern Thailand 1968 : An Interim Report". Asian Perspectives. 13. 1972 : 109-143.
๓๖ Gorman, C.F. "Excavations at Spirit Cave, Northern Thailand : Some Interim Interpretations". Asian Perspectives. 13. 1972 : 79-107.
๓๗ ชิน อยู่ดี คนก่อนประวัติศาสตร์ใน ประเทศไทย, กรมศิลปากร. ๒๕๑๒ : ๓๒.
๓๘ พิสิฐ เจริญวงศ์ "บันทึกการปฏิบัติงาน ร่วมคณะนักสำรวจไทย – อังกฤษ". โบราณคดี. มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ ๑. ฉบับที่ ๒. ๒๕๑๐ : ๕๙-๖๓.
๓๙ พิสิฐ เจริญวงศ์ "เมื่อไปสำรวจถ้ำ". อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ ๗ . ฉบับที่ ๑๑. ๒๕๑๐.
๔๐ วีรพันธ์ มาไลยพันธ์ "เครื่องมือยุคหินเก่า ที่เชียงแสน". โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ ๔. ฉบับที่ ๑. ๒๕๑๕ : ๓๕-๔๑.
๔๑ สุมิตร ปิติพัฒน์ และปรีชา กาญจนาคม บ้านเชียง : อดีตและปัจจุบัน. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๗ และ บ้านธาตุ – อ้อมแก้ว. โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๐.
๔๒ Gorman, C.F. Pisit Charoenwongsa Vidya Intakosai and Innundation of Archaeological Sites. Ecological Reconnaissance of the Quae Yai Hydroelectric Scheme. Asian Institute of Technology, Bangkok, 1974 : 131-145.
๔๓ Bayard, D.T., T.T. Marsh and D.N.H.L. Bayard. Pa Mong Archaeological Survey Programme. Preliminary Report on the First Season, 1974. Department of Anthropology, University of Otago, New Zealand. 1974.
๔๔ Gorman, C.F. and Pisit Charoenwongsa. "Ban Chiang : A Mosaic of Impressions from the First Two Years". Expedition. Summer, 1976 : 14-26.
๔๕ สด แดงเอียด "โคกพลับ : แหล่ง โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์". เมืองโบราณ. ปีที่ ๔. ฉบับที่ ๔. กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๒๑ : ๑๗-๒๔.
๔๖ สุรินทร์ ภู่ขจร รายงานเบื้องต้น การสำรวจและขุดค้นโครงการสำรวจ และขุดค้นวัฒนธรรมยุคนั้นที่พบในถ้ำ บริเวณตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี ๒๕๒๐. ต่อมาได้ออกรายงานการวิเคราะห์ และอื่นๆ อีกหลายเล่มที่ให้ราย ละเอียดมาก
๔๗ ปรีชา กาญจนาคม และคณะ รายงานเบื้องต้น การสำรวจนิเวศน์วิทยา และสิ่งแวดล้อม โครงการลุ่มน้ำ แควน้อยตอนบน ด้านโบราณคดี. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๒๑.


การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย | บทที่ ๓ สังคมนายพราน | ภาค ๒ ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ | สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา | ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒
http://www.laksanathai.com/book2/p090.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๐ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p091.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๑ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p092.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๒ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p093.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๓ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p094.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๔ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p095.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๕ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p096.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๖ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p097.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๗ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p098.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๘ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p099.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๙๙ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p100.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๑๐๐ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p103.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๑๐๓ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p104.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๑๐๔ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p103.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๑๐๓ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/ebook2/all.rar ดาวน์โหลดหนังสือทั้งหมด
http://www.laksanathai.com/ebook2/Chapter2_1.rar ดาวน์โหลด บทที่ ๑ ภูมิหลังของคนรุ่นแรก ๆ
http://www.laksanathai.com/ebook2/Chapter2_3.rar ดาวน์โหลด บทที่ ๓ สังคมนายพราน

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย
หลักฐานการตั้งถิ่นฐานของคนโบราณในประเทศ ไทยสมัยไพลสโตซีนจนถึงประมาณ ๑ หมื่นปีมาแล้วมีพอ สมควร แต่ด้วยเหตุที่การศึกษาวิจัยแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเทคนิค วิธีการ ตลอดจนการมองหลักฐานคนละทรรศนะ จึงทำให้ปะติดปะต่อเรื่องให้ราบรื่นไม่ได้
หลักฐานที่พบแล้วเป็นเครื่องมือหินกะเทาะ เครื่องมือที่ทำด้วยกระดูกสัตว์ กระดูกสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นสัตว์ร่วมสมัยกับคน ทั้งที่เป็นอาหารและไม่มีหลักฐานว่าเป็นอาหารของคน
ส่วนกระดูกคนนั้นยังไม่เคยพบเก่ากว่า ๑๒,๐๐๐ ปี ซึ่งก็มีอยู่โครงเดียวที่พบที่ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในเพิงผาแห่งหนึ่ง อายุที่ฟานเฮเกอเรน ผู้ขุดสันนิษฐานไว้ก็เป็นเพียงการพิจารณาหลักฐานประกอบบางอย่างเท่านั้น
อย่างไรก็ดี การที่ยังไม่พบโครงกระดูกของมนุษย์ ที่เก่าเป็นแสนเป็นล้านปีไม่ได้หมายความว่าประเทศไทย ไม่มีหลักฐานของคนสมัยนั้นๆ ให้พบเครื่องมือหินกะเทาะที่ได้ จากบางแห่งพอกำหนดถึงช่วงอายุเวลานั้นได้ และสถานที่ ที่น่าสำรวจอย่างจริงจังมีอยู่อีกมากมาย เช่น บนที่ราบขั้นบันได หรือท้องน้ำเก่าระดับสูง หรือถ้ำและเพิงผาของเทือก เขาหินปูนซึ่งมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน งานศึกษาวิจัยแหล่งโบราณคดีสมัยแรกๆ ยังไม่ได้ทำกันอย่างจริงจัง หลักฐานที่พบซึ่งส่วนมากเป็นเครื่องมือหินซึ่งเป็นของที่ “เก็บตก” หรือ พบ “โดยบังเอิญ” เกือบจะทั้งนั้น เมื่อพบแล้วยังต้องพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนโดยผู้รู้อีกด้วย เพราะมองเผินๆ แล้ว ลักษณะของเครื่องมือหินรุ่นแรกๆ นี้ดูจะไม่ผิดไปจากก้อนหินที่แตกโดยธรรมชาติเท่าใดนัก
นอกไปจากนั้นนักโบราณคดียังประสบปัญหาเกี่ยวกับชั้นดินชั้นหินทางธรณีวิทยาอีกด้วย นักโบราณคดีศึกษาเองไม่ได้ จำต้องพึ่งผลงานของนักธรณีวิทยาในเรื่องควอเทอร์นารี (Quaternary) แต่ก็ปรากฏว่าธรณีวิทยาเกี่ยวกับยุคนี้ในประเทศไทยไม่เอื้อเฟื้อต่อการศึกษาโบราณคดีมากนัก

เครื่องมือหินและประเภทของหินธรรมชาติ
เครื่องมือหินในช่วงสมัยไพลสโตซีนและโฮโลซีน ตอนต้นๆ (Early Holocene) ของคนในสังคมล่าสัตว์พอจะ แยกได้เป็น ๓ ชุด หรือ ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
๑. กลุ่มเครื่องมือสับตัด หรือ Chopper chopping tool complex ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในบทก่อน
๒. กลุ่มเครื่องมือสะเก็ดหิน
๓. กลุ่มเครื่องมือแบบฮัวบิเนียน (Hoabinhian) ตามแหล่งที่พบชื่อ “ฮัวบินห์” อยู่ทางใต้ของฮานอยในเวียดนามเหนือซึ่งพบก่อนที่อื่น แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือหินแบบนี้ซึ่งพบในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ จะได้รับอิทธิพลมาจากเวียดนามหรือจำเป็นจะต้องมีอายุน้อยกว่าที่พบในประเทศนั้นเสมอไป
ตามสายวิวัฒนาการของเครื่องมือในด้านรูปลักษณะและเทคนิคการกะเทาะ และจากหลักฐานตามชั้นดินจากแหล่งขุดค้นหลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราพอทราบอายุก่อนหลังของเครื่องมือหินกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ได้ว่า กลุ่มที่ ๑ นั้นเริ่มก่อน ต่อมาก็เป็นกลุ่มที่ ๒ ซึ่งบางครั้งพบปนอยู่กับกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๓ ในที่บางแห่ง ส่วน กลุ่มที่ ๓ นั้นวิวัฒน์มาจากมาจากกลุ่มที่ ๑ แน่นอน
ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดทรัพยากรที่จำเป็นในการครองชีวิตของมนุษย์ แต่กระนั้นก็ไม่ได้ให้ของสำเร็จรูปแก่มนุษย์เอาไปใช้ได้ทุกอย่าง คนจะต้องเอาไปดัดแปลงเองด้วย ของขวัญที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติให้คือหิน สำหรับทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ เพราะมีความทนทานโดยธรรมชาติ เครื่องมือหินเหล่านี้จึงยังคงเหลืออยู่ให้ศึกษาได้ ไม่เหมือนหลักฐานประเภทอื่นๆ ที่เป็นอินทรียวัตถุที่เสื่อมสภาพไปตามเวลาที่ผ่านไป เว้นแต่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมบางประเภทที่เอื้อต่อการรักษา เครื่องมือหินจำนวนมากกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆ ของประเทศต่างๆ และเป็นหลักฐานที่สำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์เกี่ยวกับพฤติกรรมและความเก่าแก่ของมนุษย์
ในท้องน้ำเก่าทั่วๆ ไปมักจะมีหินกรวดก้อนมนอยู่เรียงราย มนุษย์รุ่นแรกๆ จะเลือกหยิบเอาบางก้อนมาทำเป็นเครื่องมือ

เครื่องมือหินรุ่นแรกๆ
เครื่องมือหินรุ่นแรกๆ ทำจากก้อนหินกรวดกะเทาะให้แตกพอให้มีเหลี่ยมคมใช้งานได้ ดังที่พบที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ฯลฯ
แต่ด้วยเหตุที่ว่าเครื่องมือหินรุ่นแรกๆ มีแบบเรียบง่าย ไม่ต้องตาและหยาบ บางชิ้นจึงดูได้ยากว่าเป็นก้อนหินที่แตกเองโดยธรรมชาติหรือคนทำขึ้น นอกจากว่า หินเหล่านั้นพบรวมอยู่กับโครงกระดูกของมนุษย์ หรือกระดูกของสัตว์

หินที่แตกโดยธรรมชาติ
ยังมีหินที่คงรูปเดิมตามธรรมชาติอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเราต้องเรียกว่า “เครื่องมือ” แม้จะไม่ได้มีร่องรอยมนุษย์ทำขึ้นก็ตาม เครื่องมือเหล่านั้นเป็นก้อนหินธรรมดาๆ ที่คนใช้เป็นทั่ง (anvils) เป็นสาก (pestles) หรือเป็นค้อน (hammers) มนุษย์ในปัจจุบันก็ยังหยิบก้อนหินเหล่านั้นจากพื้น ดินและเอามาใช้ได้เหมือนกัน
นิโคลาส ปีเตอร์สัน (Nicholas Peterson) เขียนเกี่ยวกับพวกโดเบ บุชแมน (Dobe Bushman) ว่าพวกผู้หญิงใช้หินที่แตกแล้วเป็นเครื่องมือ และเคนเนธ โอค เลย์ (Kenneth Oakley)  เขียนถึงพวกชนพื้นเมืองเดิมในออสเตรเลียว่า ใช้หินที่มีคมซึ่งแตกเองโดยธรรมชาติตัดต้นไม้บ้างเหมือนกัน
ดังนั้น นักโบราณคดีจึงต้องหาทางเรียนรู้วิธีทำเครื่องมือของคนโบราณสมัยแรกๆ ว่าแตกต่างจากหินที่แตกเองโดยธรรมชาติอย่างไร วิธีหนึ่งนั้นคือลองทำเอง ด้วยการใช้วัสดุประเภทเดียวกัน และวิธีที่สองโดยตรวจสอบส่วนที่ใช้งาน เช่นด้านที่มีคมว่าการสึกหรอเป็นแบบใด ใช้ไปฟันอะไรมา วิธีตรวจสอบนี้จะช่วยให้ทราบได้ว่าก้อนหินบางก้อนซึ่งแม้จะแตกเองโดยธรรมชาติ แต่คนก็เอามาใช้ นับว่าเป็น “เครื่องมือ” ได้เหมือนกัน
ชนิดของหินที่ใช้ทำเป็นเครื่องมือสมัยแรกๆ นั้น ต่างกันไปตามสถานที่ซึ่งมีทรัพยากรไม่เหมือนกันในยุโรปตะวันตก ๕มีหินเหล็กไฟมาก เครื่องมือหินตั้งแต่สมัยแรกๆ ถึงสังคมเกษตรกรรมจึงทำด้วยหินชนิดนี้มากกว่าอย่างอื่น ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติของหินเหล็กไฟซึ่งมีเนื้อเดียวกัน (homogeneous) เนื้อแน่นละเอียดทำให้เป็นรูปได้ง่ายและคมกว่าหินประเภทควอร์ตไซต์ ซึ่งเป็นหินที่แปรมาจากหินทราย เนื้อจึงหยาบจะกะเทาะให้มีคมบางอย่างหินเหล็กไฟหรือหินเชิร์ตไม่ได้
ในประเทศไทย เครื่องมือหินสมัยแรกๆ นั้นทำ ด้วยหินหลายชนิดเหมือนกัน เช่น จำพวกหินตะกอน มีหิน ทราย (sandstone) หินเชิร์ต (chert) หินดินดาน (shale) จำพวกหินแปร มีหินควอร์ตไซต์ (quartzite) หินชนวน (slate) และจำพวกหินอัคนี มีหินเถ้าภูเขาไฟ (meta tuff) แอนดีไซต์ (andesite) และไรโอไลต์ (rhyolite) เป็นต้น
จะเห็นว่าคุณภาพของหินที่คนในประเทศไทยใน สมัยแรกเริ่มเลือกเอามาทำเครื่องมือนั้น เมื่อเทียบกับยุโรป หรือประเทศทางตะวันตกหลายประเทศแล้วมีคุณภาพต่ำ กว่ามาก โดยเฉพาะที่ทำจากหินควอร์ตไซต์หรือหินทรายแล้ว ทำให้สวยงามได้ยาก เพราะวัตถุต้นกำเนิดเป็นทรายที่อัดเชื่อม กัน เนื้อจึงหยาบมาก เวลาที่นำมาใช้ทำเครื่องมือจะกะเทาะ เอาสะเก็ดออกได้เพียงไม่กี่ครั้ง ถ้ากะเทาะมากหรือแต่งมาก อย่างหินเหล็กไฟหรือหินเชิร์ตจะแตกทั้งก้อน เว้นแต่บาง ก้อนมีเนื้อทรายละเอียดมากและจับตัวแน่นอย่างที่เคยพบ ในถ้ำเขาป่าหมาก จังหวัดกระบี่
หินที่มีคุณภาพดีในการทำเครื่องมือหินที่เรามีอยู่ จึงเป็นหินประเภทที่มีเนื้อเดียวกันและเนื้อแน่นละเอียด มีรอยแตกโค้งแบบก้นหอยหรือคล้ายคลึง (subconchoidal) อย่างเช่นหินเชิร์ตซึ่งกะเทาะให้ได้ขนาดใหญ่ได้ เล็กได้และ ให้ได้ส่วนคมดีกว่าอย่างอื่นๆ รองลงมาเป็นหินอัคนีบางชนิด เช่น ไรโอไลต์ และแอนดีไซต์ซึ่งมีเนื้อละเอียด หรือบะซอลต์

แหล่งเครื่องมือหินกะเทาะใน ประเทศไทย
เริ่มแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นปีที่ศาสตราจารย์ฟริทซ์ แซระซิน ศาสตราจารย์ชาวสวิส ไปขุดค้นในถ้ำที่จังหวัดเชียงใหม่และ เชียงรายมาจนปัจจุบันนี้ เราได้พบเครื่องมือ หินรุ่นแรกๆ ในที่ต่างๆ เกือบทุกภาคแล้ว แต่งานศึกษาค้นคว้าไม่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน และบางแห่งรายงานไว้ย่นย่อเกินไป หรือบางแห่งไม่มีรายงานเลย การจะเขียนถึงแหล่งต่างๆเหล่านี้ให้ละเอียดทั้งหมดจึงเป็นไปไม่ได้ ผู้เขียนจึงจะสังเขปแหล่งที่คณะของผู้เขียนได้ไปทำมาเอง หรือมีส่วนร่วมทางใดทางหนึ่งให้กระจ่างขึ้นกว่าที่อื่น ฉะนั้นรายละเอียดของแหล่งต่างๆ จึงมีมากน้อยต่างกัน ตามปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่
................................................................................................................................................................
ภาคตะวันตก
สำหรับภาคนี้ได้กล่าวเป็นประวัติไว้บ้างแล้วเรื่อง ศาสตราจารย์ฟริทซ์ แซระซิน ไปสำรวจถ้ำที่จังหวัดราชบุรี พบหินควอร์ตไซต์ซึ่งเชื่อว่าเป็นเครื่องมือหิน กระดูกสัตว์ และเปลือกหอยบกและหอยทะเลจำนวนหนึ่ง และ เฮเกอเรน พบเครื่องมือหินแถบตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นดินแดนที่เก่าแก่เป็นที่อยู่อาศัย ของคนโบราณเมื่อแสนๆ ปีมาแล้วอย่างประเทศอื่นๆ เหมือนกัน
ท่านทั้งสองเขียนหนังสือลงในวารสารวิชาการหลายแห่ง แต่เฮเกอเรนนั้นลงข่าวใน Illustrated London News ของอังกฤษ ซึ่งเป็นที่นิยมอ่านของคนทั่วไป เรื่องจึงครึกโครมกว่าของแซระซิน
รูปเครื่องมือฮัวบิเนียนรูปหนึ่งซึ่งลงในนิตยสารฉบับนั้น มีคำอธิบายว่า
“อาจจะเป็นของที่มนุษย์วานรชวา (Java Ape- Man) ทำขึ้น พบในสยาม” 
ส่วนอีก ๒ รูป มีคำอธิบายว่า
“...บางท่านว่าเป็นผลงานของมนุษย์วานร (Pithecanthropus)”
การศึกษาระยะหลังๆ ซึ่งเน้นบริเวณอ่างเก็บน้ำของเขื่อนอเนกประสงค์ ที่ลำน้ำแควน้อยและแควใหญ่ ได้พบเครื่องมือหินแบบฮัวบิเนียนในถ้ำเพิงผา และตลิ่งซึ่งเคยเป็นท้องน้ำเก่าหลายแห่ง
ที่มีรายงานเป็นหลักฐานคือไทรโยค ซึ่งเป็นผลงานของคณะสำรวจไทย-เดนมาร์ก นำโดย เฮเกอเรน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๕
ฮเกอเรนประมาณว่าเครื่องมือหินกะเทาะที่พบที่นี่ คงมีอายุระหว่าง ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ปี ก่อนคริสต์กาล
ณ ที่นี้เองที่พบโครงกระดูกของคนโบราณที่เก่า ที่สุดในขณะนี้ เป็นโครงที่ฝังในลักษณะที่ประหลาดกว่าการฝังศพโดยทั่วๆ ไป กล่าวคืองอตัวให้นอนหงาย ชันเข่าอยู่บนก้อนหินใหญ่ ศีรษะหันไปทางทิศเหนือ พลิกหน้าไปทางขวา ฝ่ามือขวาอยู่ใต้คาง แขนซ้ายวางพาดอยู่บนหน้าอก ซึ่งมีหินก้อนใหญ่วางทับอยู่ตามร่างและบนหัวมีดินเทศสีแดงโรยทั่วไป
ซอเรนเซนรายงานว่าได้พบเครื่องมือหินคล้ายกับแบบฮัวบิเนียนในการขุดค้นที่ถ้ำองบะ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในชั้นดินที่กำหนดอายุด้วยคาร์บอน -๑๔ แล้วระหว่าง ๑๑๑๘๐ ± ๑๘๐ ปี และ ๙๓๕๐ ± ๑๔๐ ปี มาแล้ว๑๒
................................................................................................................................................................

หลักฐานเกี่ยวกับซากสัตว์โบราณ
ซากสัตว์โบราณในยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) ซึ่งรวมสมัยไพลสโตซีน (Pleistocene) และโฮโลซีน (Holocene) ไว้ด้วยกัน ยังพบในประเทศไทยน้อยเพราะขาด การศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง
ที่พบแล้วในสภาพต่างๆ กัน คือ กะโหลกส่วนหนึ่งของฮิปโปโปเตมัส เขาควายใหญ่ (Bubalus) และกรามช้างสเตกโกดอน (Stegodon)๑๖ อายุราวไพลสโตซีนตอนต้นหรือตอนกลาง ซึ่งพบระหว่างขุดฝังตอม่อสร้างสะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๖ ชิน อยู่ดี๑๗ รายงานการพบกระดูกกวาง (Cervidae) และวัว/ควาย (Bovidae) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ในถ้ำเขาขรม อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระดูกหมาใน (Cuonalpina infuscus–Pocock) ที่จังหวัดอ่างทองซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่สูญพันธ์ุ
ส่วนฟันช้างมาสโตดอน(Mastodon–Stogolophodon praelatidens) พบในชั้นดินที่เชื่อว่าเป็นของยุคเทอร์เชียรี (Tertiary) ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ฟอนเกอนิกสวาลด์เชื่อว่าเกิดหลังไพลโอซีน (Pliocene) และมีบทบาทสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงไพลสโตซีน
ในช่วงโฮโลซีนตอนต้น (Early Holocene) นักโบราณคดีขุดพบกระดูกสัตว์หลายประเภท ทั้งเลี้ยงลูกด้วยนมและเลื้อยคลาน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานที่ที่พบคือแหล่ง ขุดค้นที่คนอยู่อาศัย ก็พอจะพูดได้ว่าเป็นแหล่งอาหารของคน
ที่เพิงผาไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และถ้ำจันเด๒, เฮเกอเรน๑๘ อ้างผลการวิเคราะห์ของ ดร. ดี. เอ. ฮอยเชอร์ (D. A. Hooijer) ว่าสัตว์ที่พบเป็นพวกเก้ง(Muntiacus muantjak) วัวแดง (Bos Javanicus) เลียงผา (Capricornis sumatraensis) กวางป่า (Cerus unicolor) หมูป่า (Sus scrofa) แรด(Rhinoceros sp.) เสือโคร่ง (Panthera tigris) หมีควาย (Selenarctos thibetanus) และเม่นชนิดหนึ่ง (Hystrix sp.)
ส่วนที่ถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเชสเตอร์กอร์มัน๑๙ เป็นผู้ขุดเป็นแหล่ง ฮัวบิเนียนซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๒,๐๐๐ - ๗,๓๐๐ หรือ ๘,๐๐๐ ปี (อายุวัดได้จากวิธีคาร์บอน - ๑๔) ได้พบสัตว์ที่คนใช้เป็นอาหารหลายชนิดอีกเหมือนกัน เช่น พวก วัวควาย กวางป่า หมู ลิง (?) กระรอก ค้างคาว เต่า ปลา สัตว์เลื้อยคลานและหอย ฯลฯ แสดงถึงการรู้จักทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารได้อย่างดีที่ถ้ำผี ซึ่งนอกจากจะได้หลักฐานเรื่องสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอาหารแล้ว ยังได้หลักฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและพืชอีกหลายอย่างซึ่งจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป เพราะเป็นช่วงสมัยของการเปลี่ยน แปลงจากสังคมล่าสัตว์ ไปสู่รากฐานของการเกษตรกรรมในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี้
หลักฐานเรื่องสัตว์สมัยไพลสโตซีนและโฮโลซีน ตอนต้นที่นอกจากจะเป็นกระดูกที่พบโดยบังเอิญและที่นัก โบราณคดีขุดพบในที่ต่างๆ แล้ว ยังมีรูปเขียนที่หน้าผาใกล้ ถ้ำมโหฬารในอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่ง เป็น ภาพเขียนด้วยสีแดง มีคน ๔-๕ คนกำลังล่าสัตว์อยู่ สัตว์ ในภาพนั้นมีหลายพันธ์ุหลายชนิด แต่เพราะสภาพลบเลือน ไปมากจึงพอบอกได้ ๒ ชนิด คือวัวแดง ซึ่งเคยขุดพบกระ ดูกแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรี และกวางผา อื่นๆ นั้นบอกไม่ได้ ส่วนอายุของภาพเขียนสีนั้นไม่มีวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ บอกได้แน่นอน ต้องใช้หลักฐานทางอ้อมกันทั้งนั้น ในที่นี้ เห็นแต่รูปแบบศิลปกรรมและเรื่องที่เขียนระบายไว้เท่านั้น ที่พอพิจารณาได้ว่า น่าจะอยู่ในสมัยไพลสโตซีนหรือโฮโลซีน ตอนต้น
จากข้อมูลที่ปะติดปะต่อมา แม้จะยังไม่สมบูรณ์ นักเพราะรายงานการขุดค้นไม่ละเอียดพอ และนักโบราณคดี แต่ก่อนสนใจแต่เรื่องโบราณวัตถุซึ่งเป็นตัวประกอบของ การศึกษาความเป็นอยู่ของคนแต่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้สนใจหลักฐานอื่นๆ เช่นพืชและสัตว์ ฯลฯ แต่อย่าง น้อยเราก็คงจะเห็นได้ว่า คนสมัยก่อนๆ นั้น ไม่ได้อดอยาก แต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหาร ประเภทโปรตีนและอื่นๆ ที่ให้แคลอรีต่อคนต่อวันสูงไม่น้อย กว่าที่คนปัจจุบันควรจะได้รับ คือระหว่าง ๒,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ แคลอรี ด้วยซ้ำไป
ทุกวันนี้ประชากรหลายร้อยล้านในโลกได้แคลอรี จากอาหารน้อยกว่าคนสมัยหินแล้ว
................................................................................................................................................................

๓ Nicholas Peterson. อ้างถึงใน Lee, "The Pestle and Mortar : An Ethnographic Analogy for Archaeology in Arnhem Land". Mankind Vol.6 No.11, Sydney University Press, 1968 : 567.
๔ Oakley, K.P., Man the Tool Maker. The British Museum (Natural History). London. 1967 : 5.
๕ Rosenfeld, Andree. The Inorganic Raw Materials of Antiquity. Weidenfeld 2nd Nicolso. London. 1965
๑๒ Sorenen, P. "The Ongbah Cave and its fififth drum". Early South East Asia : Essays in Archaeology, History, and Historical Geography. 1979 : 79. R.B. Smith and W. Watson eds. Oxford University Press.
๑๖ Department of Mineral Resources. Geology of Thailand, Bangkok. 1969 : 12, G.H.R. von Koenigswald. "A Mastodon and other Fossil Mammals from Thailand". Report of Investigation. No. 2, Royal Department of Mines, Thailand, 1959 : 25
๑๗ ชิน อยู่ดี, "สัตว์ยุคหินในประเทศไทย", อดีต : รวมเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ ของชิน อยู่ดี สุด แสงวิเชียร, ฝ่ายวิชาการนักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๑๗ : ๔๓-๔๔.
๑๘ Sai-Yok, อ้างแล้ว
๑๙ Gorman, C.F., "The Hoabinhian and after : Subsistence Patterns in Southeast Asia during the Late Pleistocene and Early Recent Periods". World Archaeology, Vol. 2, No. 3. 1971 : 300-320.


บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรี | บทที่ ๕ แหล่งโบราณคดีในสังคมเกษตรกร | ภาค ๒ ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ | สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา | ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒
http://www.laksanathai.com/book2/p117.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๑๑๗ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p118.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๑๑๘ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/book2/p119.aspx ลักษณะไทย ภูมิหลัง ๒ หน้า ๑๑๙ | ลักษณะไทย ของเมืองไทยและคนไทยผ่านทางวัฒนธรรม  laksanathai.com | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๒๕
http://www.laksanathai.com/ebook2/all.rar ดาวน์โหลดหนังสือทั้งหมด
http://www.laksanathai.com/ebook2/Chapter2_1.rar ดาวน์โหลด บทที่ ๑ ภูมิหลังของคนรุ่นแรก ๆ
http://www.laksanathai.com/ebook2/Chapter2_5.rar ดาวน์โหลด บทที่ ๕ แหล่งโบราณคดีในสังคมเกษตรกร

บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรี
แหล่งโบราณคดีบริเวณนี้เป็นแห่งแรกในประเทศ ไทยที่ขุดค้นอย่างเป็นระบบและละเอียด โดยคณะสํารวจไทย-เดนมาร์ก ในพ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๕ และต่อมาโดยกรม ศิลปากรเองอีก ๒ ครั้ง และแล้วคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขุดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่ผลได้ของงานหลังๆไม่เป็นที่แพร่หลายเท่ากับของคณะแรก ซึ่ง อํานวยการโดยเปียร์ซอเรนเซน
ทําเลที่ตั้งถิ่นฐานของคนที่บ้านเก่าอยู่บนเนินดิน ใกล้ทางน้ำ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ต่อการบริโภคและอุปโภคแก่ชุมชน หากยังเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารที่สําคัญ อีกอย่างหนึ่งด้วย ข้อพิสูจน์นี้เห็นได้จากซากปลา หอย เต่าปู และเครื่องมือ เช่น ฉมวก และเบ็ด ซึ่งพบในหลุมขุดค้น
ซอเรนเซนตีความจากสิ่งของที่ขุดได้ทั้งหมด เป็นต้นว่าเครื่องมือหินภาชนะดินเผารูปแบบต่างๆ ตลอดรวมถึงเครื่องประดับซึ่งทําด้วยวัสดุต่างๆกัน และเครื่องมือเหล็กอีก๒ชิ้น ว่าเป็นของ๒สมัยคือสมัยหินใหม่และ สมัยเหล็ก
สมัยหินใหม่ของซอเรนเซนมีเครื่องมือหิน คือ ขวานหินขัดรูปต่างๆเป็นตัวกําหนด แต่การแบ่งสมัยย่อยๆ ซอเรนเซนให้รูปแบบของภาชนะดินเผาเป็นตัวแบ่งที่สําคัญ อย่างอื่นเป็นเพียงตัวประกอบรองๆลงมา
ซอเรนเซนขุด ๒ แหล่งๆหนึ่งชื่อ “แหล่งนาย บาง” และอีกแหล่งหนึ่งชื่อ “แหล่งนายลือ” ได้อายุคาร์ บอน-๑๔จาก๙ตัวอย่างเป็นของแหล่งนายบาง ๘ ตัวอย่าง และของแหล่งนายลืออีก ๑ ตัวอย่าง
ซอเรนเซนแบ่งหลุมศพ (burials) ออกเป็น ๒ กลุ่มๆที่ ๑ เป็นสมัยแรก(earlysubphase) และกลุ่มที่ ๒ เป็นสมัยหลัง(latesubphase)
อายุต่างๆที่ได้จากแหล่งนายบาง มีดังนี้
หมายเลขตัวอย่างK-838,บาง๑อายุ๓,๗๒๐+ ๑๔๐หรือ๑๗๗๐ก่อนค.ศ.
ถ่านจากชั้นล่างสุดของชั้นที่อยู่อาศัย (habitationlayer)มีเศษภาชนะดินเผาอยู่ในชั้นนี้ด้วยเป็นชั้นที่เก่า แก่ที่สุดของแหล่งนี้
หมายเลขตัวอย่างK-842,บาง๓อายุ๓,๓๑๐+๑๔๐ หรือ๑๓๖๐ก่อนค.ศ.(ถ่านจากส่วนที่ไม่ถูกรบกวนของ ชั้นที่อยู่อาศัยพบรวมกับสิ่งของอื่นๆ) (หมายเลขตัวอย่าง K-1088,บาง๖อายุ๓๕๒๐+๑๒๐หรือ๑๕๗๐ก่อนค.ศ.) (ถ่านจากชั้นที่อยู่อาศัย เหนือหลุมศพของกลุ่มที่ ๒ ขึ้นไป เล็กน้อย)(หมายเลขตัวอย่างK-1089,บาง๗อายุ๓๔๔๐ + ๑๒๐ หรือ ๑๔๙๐ ก่อน ค.ศ.) (ถ่านจากชั้นที่อยู่อาศัย เหนือหลุมของกลุ่มที่๑ขึ้นไปเล็กน้อย)(หมายเลขตัวอย่าง K-1090,บาง๘อายุ๓,๒๙๐ +๑๒๐หรือ๑๓๔๐ก่อน ค.ศ.)(ถ่านจากชั้นที่อยู่อาศัยเหนือหลุมศพของกลุ่มที่๑ขึ้น ไปเล็กน้อย) (หมายเลขตัวอย่าง K-1087, บาง ๕ อายุ ๓,๒๘๐+๑๒๐หรือ๑๓๓๐ปีก่อนค.ศ.)(ถ่านจากชั้นที่อยู่ อาศัย เหนือจากหลุมศพของกลุ่มที่ ๒ เล็กน้อย) (หมาย เลขตัวอย่าง K-1091,บาง๙อายุ๓,๒๖๐ +๑๒๐ หรือ ๑๓๑๐ ก่อนค.ศ.) (ถ่านจากส่วนหนึ่งของชั้นที่อยู่อาศัยกับ หลุมศพของกลุ่มที่ ๒) (หมายเลขตัวอย่าง K-1092, บาง ๑๐ อายุ ๓,๒๕๐+๑๒๐ หรือ ๑๓๐๐ ก่อนค.ศ.) (ถ่านจากชั้นที่อยู่อาศัยเหนือหลุมศพของกลุ่มที่ ๒ ขึ้นไปเล็กน้อย) (และตัวอย่างที่ได้จากแหล่งนายลือซึ่งมีเพียงตัวอย่างเดียว ให้อายุ ๔,๓๗๐+๑๐๐ หรือ ๒๔๒๐ ก่อนค.ศ. เป็นตัวอย่างที่ได้จากของหลุมเสา ซอเรนเซนว่าอายุเก่ากว่าที่คาดไว้และ ไม่เกี่ยวกับชั้นทางวัฒนธรรมฉะนั้นอายุของบ้านเก่าสมัยนั้น จึงควรประมาณจากแหล่งนายบาง ซึ่งมีชั้นที่เก่าที่สุด มีอายุ๓๗๒๐+๑๔๐หรือ๑๗๗๐ก่อนค.ศ.ซึ่งไม่ถึง ๔,๐๐๐ปี
อย่างไรก็ดี แม้การขุดค้นที่บ้านเก่าจะมีระบบ การเก็บข้อมูลที่ดี เทคนิควิธีการขุดค้นดี แต่การตีความ (interpretation)ข้อมูลที่ได้นั้นก็ยังเป็นที่น่าสงสัยกันอยู่
ข้อสําคัญอยู่ที่เราพบเครื่องมือเหล็กจํานวนไม่ น้อยอยู่ในชั้นที่ขวานหินขัด ภาชนะดินเผาและอื่นๆ ซึ่งเข้า ใจว่าเป็นของสมัยหินใหม่ด้วย
ซอเรนเซน แก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยการให้ศพที่มี ขวานเหล็กอยู่ในสมัยเหล็ก โดยไม่แสดงตําแหน่งของชั้นที่ พบให้ชัดเจน ใช้เพียงวัตถุอย่างเดียวในการกําหนดอายุ เช่นเดียวกับที่กําหนดสมัยย่อย ๒ สมัย เป็น สมัยหินใหม่ ตอนต้นและสมัยหินใหม่ตอนปลายดังนี้
สมัยหินใหม่ตอนต้น(Neolithicearlysubphase) มีภาชนะดินเผา ๓ ขา หรือมีเชิง เป็นตัวบอกอายุ (time markers)
สมัยหินใหม่ตอนปลาย (Neolithic late sub- phase) มีภาชนะดินเผาสีดําขัดมัน ปากกว้าง ก้นตื้นเป็น รูปกระดูกงู (carinated) และสีแดงรูปแบบเดียวกันแต่ก้น ลึกกว่าเป็นตัวบอกอายุ
ซอเรนเซนแสดงความเห็นว่า วัฒนธรรมหินใหม่ บ้านเก่า มีต้นเค้ามาจากวัฒนธรรมลุงชานรุ่นเก่า (Proto- Lungshan) ในโฮนาน (Honan) ประเทศจีนตอนเหนือ โดยใช้ภาชนะดินเผาเปรียบเทียบกัน ซึ่งปาร์คเกอร์เห็นตรงกันข้ามว่าที่บ้านเก่าไม่มีภาชนะดินเผาที่มีลักษณะเด่นชัดที่จะเหมือนภาชนะของจีนวัฒนธรรมลุงชานรุ่นเก่า วัฒนธรรม ลุงชาน (Lungshan) หรือคล้ายลุงชาน (Lungshanoid) ไม่มีภาชนะดินเผาแบบติง (Ting) หล ี(Li) ไคว (Kuei) หรือ คล้ายแบบดังกล่าวนี้อย่างซอเรนเซนอ้างเลย
ปาร์คเกอร์ว่าทําไปทํามาที่บ้านเก่าอาจจะอยู่ในสมัยเหล็ก ถ้าหากว่าเปรียบเทียบภาชนะดินเผาสมัยแรกของที่นี่กับที่กัวชา (Gua Sha) และที่อื่นๆ ในภาคเหนือ ของมาเลเซียซึ่งคงมีอายุราว ๒,๕๐๐ ปีมาแล้วเท่านั้นเอง
อย่างไรก็ดีอายุสมัยที่ว่า ๒,๕๐๐ ปี หรือ ๕๐๐ ปีก่อน ค.ศ. นี้เป็นอายุของสมัยเหล็กที่มีหลักฐานอยู่ใน ช่วงที่วิจารณ์กันนั้น แต่ปัจจุบันนี้สมัยเหล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นย้อนหลังไปไกลกว่านี้แล้ว ดังหลักฐานที่บ้านเชียงซึ่งเริ่มสมัยเหล็กเมื่อประมาณ ๓,๖๐๐ ปีมาแล้ว ฉะนั้นช่วงสมัยของวัฒนธรรมที่บ้านเก่านั้นอยู่ในสมัยเหล็ก ได้ทั้งอายุจากคาร์บอน-๑๔ ก็อยู่ในช่วงเวลานี้เช่นกัน หรืออาจจะเป็นว่ามีชุมชนร่วมสมัยกับบ้านเก่าอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง ก้าวหน้าไปถึงกับทําเหล็กขึ้นใช้แล้ว ในขณะที่บ้านเก่าเอง ยังทําเครื่องมือหินอยู่ แต่ทั้งสองแห่งก็ติดต่อแลกเปลี่ยนผลผลิตของกันและกัน

บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี
หลักฐานส่วนหนึ่งจากการขุดค้นตามชั้นดินของ กรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียเมื่อพ.ศ.๒๕๑๗- ๒๕๑๘ชี้ชัดให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่นั่นเป็นเกษตร กรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีหลายอย่างสูงยิ่งแล้ว ตั้งแต่เมื่อแรกเข้ามาตั้งถิ่นฐานทํากินเมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว
สังคมเกษตรกรรมที่บ้านเชียง มีการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์บางประเภทไว้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคแล้ว มีการแบ่งงาน (division of tasks) เป็นสัดส่วนทําให้เกิด งานเฉพาะอย่าง(specialization)เช่นการทำภาชนะดินเผา การทอผ้า การทําเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะ การเพาะ ปลูกและเลี้ยงสัตว์ซึ่งต้องใช้เวลาเต็มที่ทั้งสิ้นหรือเกือบทั้งสิ้น
การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าสําเร็จรูปและ วัตถุดิบ สําหรับงานอุตสาหกรรมบางอย่างเกิดขึ้นแต่แรก แล้วเช่นกัน
การแบ่งงานเป็นสัดส่วนทําให้เกิดงานอาชีพเฉพาะอย่าง และเป็นผลกระทบถึงการพัฒนาเทคโนโลยีไปในตัวอย่างหนึ่ง และการจัดการหรือใช้ประโยชน์กับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งดังจะเห็นได้จากการทําเครื่องดินเผา เป็นตัวอย่าง
คนบ้านเชียงแต่ต้นมาใช้แกลบข้าวผสมดินเหนียว และทรายเป็นเชื้อ เพื่อช่วยในการเผาให้ได้ออกซิเจนมากขึ้น ด้วยต้องเผาในเวลาจํากัดเพราะขาดเตาที่ควบคุมอุณหภูมิ ได้การเผาในที่แจ้ง(bonfire)ได้ความร้อนสูงเร็วแต่ก็มอดเร็ว ดังนั้นแกลบข้าวหรือเชื้อจากพืชผักอย่างอื่นจะช่วยในการ oxidation เป็นอย่างดี แต่ข้อเสียก็คือ ผิวหม้ออาจ มีตําหนิบ้าง และเนื้อไม่ประสานกันสนิทหลังจากที่แกลบข้าวฯลฯถูกเผาไหม้ไปแล้ว
แต่อย่างน้อยก็ชี้ให้เห็นว่า คนโบราณใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่และเป็นเค้าให้คิดต่อไปว่าข้าวนั้นคงเพาะปลูกกันเป็นล่ำเป็นสันแล้ว ไม่เช่นนั้นจะทํามาใช้เป็นปริมาณมากๆไม่ได้
การทําภาชนะดินเผานั้นพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ บางสมัยยังคงแบบนิยมเก่าๆไว้บ้าง แต่มีหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และการตกแต่งเป็นความนิยมของแต่ละสมัยแล้ว
เทคนิคการโลหกรรมเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาอย่างสูงทางเทคโนโลยี เพราะมีกระบวนการทํา หรือผลิตค่อนข้างพิเศษ ซึ่งต้องทดลองกันนานกว่าจะได้ ความชํานาญทําแล้วใช้ได้และเป็นที่ต้องการของตลาด
หลักฐานนี้ยังชี้บ่งถึงการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อวัตถุดิบประเภทนี้ของคนบ้านเชียงกับคนจากชุมชนอื่นที่ติดต่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าอีกด้วย
แผนภูมิต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมบางประการ ทั้งที่กล่าวถึงแล้วอย่างละเอียดพอสมควร เช่น เรื่องโลหกรรม หรืออธิบายแต่คร่าวๆ อย่างเรื่องการทําภาชนะดินเผารวมทั้งเรื่องที่ยังไม่ได้กล่าวไว้ก่อนเลยเช่นเครื่องประดับแก้วการทําศพฯลฯ

ขั้นวัฒนธรรมตามชั้นดินโดยประมาณ

สมัย   รูปแบบและเทคนิคการแต่ง ของภาชนะดินเผา   อายุโดยประมาณ   ของสําคัญอย่างอื่น
  เครื่องเคลือบสุโขทัยเครื่อง ลายครามภาชนะท้องถิ่น อีสาน   พ.ศ.๒,๑๐๐-๒,๓๐๐   โบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ เช่นกล้องยาสูบดินเผาสําริด และเหล็ก
  เคลือบผิวสีแดงด้วยสลิป ขัดผิวทําหยาบกว่าสมัยก่อนๆ   พ.ศ.๒๐๐-๒๕๐   หลักฐานการฝังศพสมัยก่อน ประวัติศาสตร์สมัยสุดท้ายที่ บ้านเชียงเครื่องมือเครื่องใช้ สมัยเหล็กลูกปัดแก้วโลหะ ผสมอย่างใหม่
  ภาชนะลายเขียนสี   ๒๕๐ปีก่อนพ.ศ.-พ.ศ.๕๐ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)   ยังอยู่ในสมัยเหล็กซึ่งต่อเนื่อง มาจากสมัยก่อนการโลหกรรม สําริดฝังศพหงายเหยียดยาว มีของอุทิศจํานวนมากให้ศพ
  ภาชนะเขียนสีและลาย ขีด:ลายเรขาคณิตและขด เป็นวง   ๑,๑๐๐-๗๐๐ปี ก่อนพ.ศ.   สําริดจํานวนมากวัตถุทําด้วย ด้วยสําริดและเหล็กผสมกัน แสดงถึงการเริ่มต้นถลุงเหล็ก และตีเหล็กเป็นเครื่องมือ
  ภาชนะลายเชือกทาบมีลาย ขีดเป็นวงขด   ๑,๕๐๐ปีก่อนพ.ศ.   การฝังศพเด็กในภาชนะดินเผา มีเครื่องสําริดอยู่บ้าง
๑-๒   ภาชนะลายขีดสีเทาดํา ขัดมันภาชนะลายเชือกทาบ มีหลายแบบ   ๓,๐๕๐-๒,๓๕๐ปี ก่อนพ.ศ.   ระยะเวลาของสองสมัยแยก กันโดยเด็ดขาดยังไม่ได้พิธีฝัง ศพงอตัวพบอยู่ในสองสมัยนี้ เท่านั้นศพโครงหนึ่งมีใบหอก สําริดฝังอยู่ด้วยอีกโครงหนึ่ง สวมกําไลเท้าสําริดและอีกโครง หนึ่งสวมกําไลมือสําริด

................................................................................................................................................................

๑ ความจริงพบมากกว่านั้น แต่รายงานไว้เพียง ๒ ชิ้น
๒ Tauber, H.CopenhagenRadiocarbon dates Radio-carbon, Vol. 15, NO. 1,1973 : 9-10
๓ อายุเหล่านี้ยังไม่เป็นที่รู้กันทั่วไปในประเทศไทย ฉะนั้น จึงนำมาเผยแพร่ให้ทราบรายละเอียดเพิ่มขึ้น
๔ Parker, R.H. Review article of Archaeological Excavations in Thailand, Vol.II, Ban Kao. Part II. (Per Sorensen And Tove Hatting. In Journal of the Polynesian Society, Vol. 77, No. 3. 1967 : 307-313.
๕ Gorman et al 1976 : 29


Karl Friedrich Sarasin & Rod Isaelin
https://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Sarasin
http://www.nst.or.th/members/sasiphan-02.pdf ANCIENT HUMANS IN THAILAND | สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย Nuclear Society of Thailand nst.or.th
... From our old literature recorded that the first study was happened in 1931 or seventy years ago by a swiss anthropologist named Dr.Fritz Sarasin and his nephew Mr.Rod Isaelin. They came to Thailand and made a prehistoric survey from the north to the central part - Chiangrai, Chiangmai to Lopburi provinces. The artifacts which they have found were stone tools of palaeolithic period(flg.l)rnade from rhyolithe, green stone and eruptive rock, some of the tools have red colour by red orchre. These core tool and flake tool found together with mammal skeletons. ...

H.R.Van Heekeren
https://www.nias.knaw.nl/fellows/year-group-1973-74/heekeren-h-r-van Heekeren, H.R. van
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095928174 H. R. van Heekeren
http://www.nst.or.th/members/sasiphan-02.pdf ANCIENT HUMANS IN THAILAND | สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย Nuclear Society of Thailand nst.or.th
... Ten years later during the years 1941-1944, while the prisoner of World War n and forced by the Japanese troops to work on the death railway line from Kanchanaburi province, Thailand to Burma. Dr.H.R.van Heekeren one of the prisoners who had been appointed Prehistorian of the Archaeological Survey of the Netherland, East Indies discovered what are undoubtedly the first palaeolithic implements ever to be found in Thailand. These consist of choppers flaked on one side only and made on pebble. They are very similar to the forms from
Java, Upper Burma, Northwestern India and South China. Dr.van Heekeren proposes the name "Fengnoi Culture"(Eig.2) because found in the valley of the Fengnoi(Kwai Noi) river, northwest of Kanchanaburi province. ...

The Thai-Danish Prehistoric Expedition 1960-1962
http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1961/JSS_050_1c_Nielsen_ThaiDanishPrehistoricExpedition.pdf A short report on the activities and results of the main expedition 1961-1962 | THE THAI DANISH PREHISTORIC EXPEDITION 1960-1962 by Dr. Eigil Nielsen (Leader of the Expedition) | Journal of the Siam Society 1961-1970 | THE SIAM SOCIETY UNDER ROYAL PATRONAGE
... The scientific staff of the main expedition was comprised of Mr. Chin You-di, Curator of the National Museum of Thailand; Mr. Aphomna Songkhla and Mr. Tbamnoon Attakor, all from Thailand; Dr. H.R. van Heekeren from the Netherlands, Mr. Per Serensen, M.A. and D1·. Eigil Nielsen, both from Denmark. All these had taken part also in the preliminary expedition. As new members of 8 Dr. Eigil Nielsen the expedition came Count Eigil Knuth, the zoologist Palle Johnsen, M.A. and the botanist Kai Larsen, M.A., all from Denmark; the latter as associated member of the expedition. Furthermore, Mr. Pricha Kanchanakom and Mr. Prapat Yothaprasert, from the Fine Arts Department also took part.

Prof. Sood Saengvichien, as in the first year, without being a member of the expedition, did very valuable work in excavating the human skeletons at Ban Kao. It must also be mentioned that Mrs.Per S0rensen came along with her husband and was of invaluable help to the expedition.

Moreover, a large number of Thai students, for shorter or longer periods, helped in the excavations, as part of their archaeological training. ...

Mr. Chin You-di, Curator of the National Museum of Thailand - ศาสตรจารย์ชิน อยู่ดี,
Mr. Aphomna Songkhla, Thailand,
Mr. Tbamnoon Attakor, Thailand,
Dr. H.R. van Heekeren, The Netherlands,
Mr. Per Sørensen, M.A., Denmark,
Dr. Eigil Nielsen, Leader of the Expedition, Denmark,
Count Eigil Knuth, Denmark
Palle Johnsen, M.A., the zoologist, Denmark,
Kai Larsen, M.A., the botanist, Denmark,
Mr. Pricha Kanchanakom, the Fine Arts Department, Thailand,
Mr. Prapat Yothaprasert, the Fine Arts Department, Thailand,

Prof. Sood Saengvichien - ศาสตราจารย์สุด แสงวิเชียร,
Mrs. Per Sørensen,
and a large number of Thai students, for shorter or longer periods, helped in the excavations, as part of their archaeological training.

Prof. Chin You-di - ศาสตรจารย์ชิน อยู่ดี
https://th.wikipedia.org/wiki/ชิน_อยู่ดี ชิน อยู่ดี | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี th.wikipedia.org
http://www.info.ru.ac.th/province/Sukhotai/Chin.htm  ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี | | สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง info.ru.ac.th

Mr. Aphomna Songkhla

Mr. Tbamnoon Attakor

Mr. Per Sørensen

Dr. Eigil Nielsen (Paläontologe) Paläontologe = Palaeontologist
https://de.wikipedia.org/wiki/Eigil_Nielsen_(Pal%C3%A4ontologe) Eigil Nielsen (Paläontologe) | WIKIPEDIA Die Freie Enzyklopädie de.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/?title=Paleontology Paleontology | WIKIPEDIA The Free Encyclopedia en.wikipedia.org

Count Eigil Knuth
https://en.wikipedia.org/wiki/Eigil_Knuth Eigil Knuth | WIKIPEDIA The Free Encyclopedia en.wikipedia.org

Palle Johnsen

Kai Larsen
https://en.wikipedia.org/wiki/Kai_Larsen Kai Larsen | WIKIPEDIA The Free Encyclopedia en.wikipedia.org

Mr. Pricha Kanchanakom - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม
http://www.archives.su.ac.th/senior/sen42/Pricha.pdf ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม | โครงการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Archives archives.su.ac.th

Mr. Prapat Yothaprasert - ประพัฒน์ โยธาประเสริฐ
http://www.rama9art.org/artisan/artdb/artists/home.php?p=profiles&name=Prapat%20Jothaprasert ข้อมูลศิลปิน ประพัฒน์ โยธาประเสริฐ | Art Database Rama IX Art Museum

Prof. Sood Saengvichien - ศาสตราจารย์สุด แสงวิเชียร
https://th.wikipedia.org/wiki/สุด_แสงวิเชียร สุด แสงวิเชียร | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี th.wikipedia.org
http://www.siriraj-ir.si.mahidol.ac.th/fung/info/dean09/bib.htm นามเดิม นายแพทย์สุดจิตร์ แสงวิเชียร | SIRIRAJ MEDICAL LIBRARY
http://www.si.mahidol.ac.th/museums/en/m6.html Sood Sangvichien Prehistoric Museum & Laboratory | SIRIRAJ MEDICAL MUSEUM

แหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำแควน้อย | วัฒนธรรมแควน้อย | วัฒนธรรมแฟงนอยด์ | Fingnoian culture | Fengnoi Culture
(Fengnoi = Kwai Noi)
Archeological Excavations in Thailand Volume I: Sai-Yok: Stone-Age Settlements in the Kanchanaburi Province. H. R. VAN HEEKEREN and EIGIL KNUTH. General introduction by Eigil Nielsen. (The Thai-Danish Prehistoric Expedition 1960-1962.) Copenhagen: Munksguard, 1967. 129 pp., bibliography, 49 figures, 33 plates, tables. Dan. kr. 120,00.
Archaeological Excavations in Thailand Volume II: Ban-Kao: Neolithic Settlements with Cemeteries in the Kanchanaburi Province. Part One: The Archaeological Material from the Burials. PER SØRENSEN. With a contribution by Tove Hatting. (The Thai-Danish Prehistoric Expedition 1960-1962.) Copenhagen: Munksguard, 1967. 164 pp., bibliography, 6 text figures (4 foldcut), 4 maps (in endpaper pocket), 140 plates (2 foldout), tables. Dan. kr. 140,00.
Archaeological Excavations in Thailand Volume III: Ban-Kao: Neolithic Settlements with Cemeteries in the Kanchanaburi Province - Part 2: The Prehistoric Thai Skeletons. PER SØRENSEN. With a contribution by Tove Hatting. (The Thai-Danish Prehistoric Expedition 1960-1962.) Copenhagen: Munksguard, 1967.

http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1961/JSS_049_2b_Heckeren_ExcavationOfSaiYokRockShelter.pdf A Preliminary Note on the Excavation of the Sai-Yok Rock-Shelter by H.R. van Heekeren | Journal of the Siam Society 1961-1970 | THE SIAM SOCIETY UNDER ROYAL PATRONAGE
http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1961/JSS_050_1d_Heekeren_SaiYokExcavations.pdf A Brief Survey of the Sai-Yok Excavations 1961- 1962 Season of the Thai-Danish Prehistoric Expedition by H.R. van Heekeren, H.R. | Journal of the Siam Society 1961-1970 | THE SIAM SOCIETY UNDER ROYAL PATRONAGE
http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1961/JSS_050_1e_Knuth_SaiYokExcavationsAndWorkAtThaiPictureCave.pdf Further Report on the Sai-Yok Excavations and on the Work at the Picture Cave by Eigil Knuth | Journal of the Siam Society 1961-1970 | THE SIAM SOCIETY UNDER ROYAL PATRONAGE
http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1961/JSS_051_1d_Heeekeren_ThaiDanishPrehistoricExpedition.pdf Thai-Danish Prehistoric Expedition 1960-1962, Some notes on the Bronze Age of Thailand and the Excavation of the Sawmill site at Wang Pho by H.R. van Heekeren | Journal of the Siam Society 1961-1970 | THE SIAM SOCIETY UNDER ROYAL PATRONAGE
http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1961/JSS_054_1b_SoodSangvichien_NonMetricalNeolithic
SkeletonsAtBanKaoKanchanaburi.pdf
A Preliminary Report on Non-Metrical Characteristics of Neolithic Skeletons Found at Ban Kao, Kanchanaburi by Sood Sangvichien | Journal of the Siam Society 1961-1970 | THE SIAM SOCIETY UNDER ROYAL PATRONAGE

http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/130/1301706552.pdf Animal Bones from the Tombs of the Bang Site Settlement, Ban Kao by Tobe Hatting Zoological Museum, Copenhagen | Archaeological Excavations in Thailand Volume II Ban-Kao Neolithic Settlements with Cemeteries in the Kanchanaburi Province Part One: The Archaeological Material from the Burials by Per Sorensen, M.A. Copenhagen with a contribution by Tove Hatting, M.Sc. Copenhagen | Rhino Resource Center

http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/19178/AP-v19n2-289-294.pdf?sequence=1 Commentary Interpretation of Sai Yok and Ban Kao Sites, Central Thailand | Received 9 September 1975 | DONN BAYARD and R. H. PARKER

http://www.sac.or.th/databases/physanth/app/works.php?id=10 Archaeological Excavation in Thailand Volume III Ban Kao Neolithic Cemeteries in the Kanchanaburi Province Part Two : The Prehistoric Thai Skeletons นักวิจัย: สุด แสงวิเชียร (Sood Sangvichien) ปีที่ตีพิมพ์: 1969 (2512)
http://www.openbase.in.th/node/9078 แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - พิพิธภัณฑ์บ้านเก่า | คลังเอกสารสาธารณะ OPENBASE.in.th
http://www.muangsinghp.com/prehistoric-tomb.html หลุมขุดค้นกระดูก หลุมฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์
บริเวณนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ติดกับแม่น้ำแควน้อย ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จำนวน ๔ โครง แต่เห็นอยู่ในหลุมขุดค้นเพียง ๒ โครง เนื่องจากอีก ๒ โครงไม่สามารถกำหนดอายุและเพศได้ ทั้งถูกรบกวนจากสัตว์ในดิน จึงได้นำขึ้นจากหลุมและนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โครงกระดูกที่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเพศหญิง อายุประมาณ ๓๐-๓๕ ปี และโครงที่หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเพศหญิง อายุประมาณ ๒๐-๓๐ ปี ทั้งสองโครงถูกฝังรวมกับภาชนะสำริด ลูกปัดหินอาเกตและคาร์นีเลียน และลูกปัดแก้ว
แหล่งโบราณคดีที่เป็นหลุมฝังศพในลักษณะนี้ พบหลายแห่งตามริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย ในเขตอำเภอไทรโยค จนถึงอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แสดงถึงกลุ่มคนในวัฒนธรรมดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งน้ำมาก่อนที่จะมีการสร้างปราสาทเมืองสิงห์ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จากหลักฐานต่างๆ ที่พบแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เคยอยู่มาเมื่อประมาณ ๑,๘๐๐ ปีมาแล้ว และเคยมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอื่น เช่นที่แหล่งบ้านดอนตราเพชร อำเภอพนมทวน เพราะหลักฐานต่างๆ ที่พบคล้ายคลึงกันและมีอายุในช่วงปลายของยุคโลหะเช่นเดียวกัน

http://www.oknation.net/blog/voranai/2009/08/06/entry-1 "หนองราชวัตร Missing Link" การค้นพบรอยต่อที่สูญหาย หม้อสามขา และเคียวหิน Posted by ศุภศรุต , ผู้อ่าน : 12091 , วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2552 , 14:29:05 น. | OKNation Blog
................................................................................................................................................................
หากเราจะพูดถึงการค้นพบหลักฐานของมนุษย์โบราณ ที่เริ่มมี วัฒนธรรม เป็นครั้งแรก ๆ  ของประเทศไทย เราก็คงจะต้องพูดถึง ดร. เอช.อาร์.แวน เฮเกอเรน (Dr.H.R.Van Heekeren) ชาวฮอลันดา ที่ตกเป็นเชลยศึกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี  2488 เขาได้พบเครื่องมือหินอายุเก่าแก่เป็นจำนวนมากบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย มันมากมายเสียจนทำให้เขารู้สึกว่า ได้เดินทางย้อนกลับไปสู่โลกดึกดำบรรพ์  และได้พูดคุยกับเจ้าของเครื่องมือหินกะเทาะ แต่กระนั้น การศึกษาเครื่องมือหินเก่าแก่นี้ ก็ยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น จนเมื่อสิ้นสุดสงครามโลก เขาได้เดินทางกลับไปยุโรป พร้อมเครื่องมือหินจำนวนหนึ่ง และได้เริ่มทำการศึกษาอย่างจริงจัง เครื่องมือหินกะเทาะเหล่านั้นมีอายุมากกว่า 100,000 300,000 ปี มันเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและเป็นที่มาของชื่อ วัฒนธรรมแฟงนอยด์ (Fengnoi Culture) หรือวัฒนธรรมแควน้อย ครับ
................................................................................................................................................................
http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/handle/10125/17227/AP-v44n1-137-153.pdf?sequence=1 The Use of Caves in Peninsular Thailand in the Late Pleistocene and Early and Middle Holocene | DOUGLAS ANDERSON | scholarspace.manoa.hawaii.edu

โครงการกู้แหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำแควน้อย
Primary Report on Archaeological Excavation at Ancient Monument No.2 (H.3) Ban Pracham Mai, Tha Khanoon District, Amphoe Thong Phaphum, Kanchanaburi Province --- รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 2 (H.3) บ้านประจำไม้ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
By Sod Daeng-Eiad and other --- สด แดงเอียด และคณะ
Primary Report on Archaeological Excavation at Ancient Monument No.3 (H4), Ban Pracham Mai, Tha Khanoon District, Amphoe Thong Phaphum, Kanchanaburi Province --- รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 3 (H. 4) บ้านประจำไม้ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
By Sod Daeng-Eiad and other --- สด แดงเอียด และคณะ
Primary Report on Archaeological Excavation at Ancient Monument No.16, Ban Wang Patoe, Prang Plae District, Amphoe Sangkhla Buri, Kanchanaburi Province Area No.16 --- รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 16 หมูที่ 6 บ้านวังปะโท่ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
By Sod Daeng-Eiad and other --- สด แดงเอียด และคณะ
Primary Report on Archaeological Excavation at Ancient Monument No.23 (H.31), Ban Pi Lok, Pi Lok District, Amphoe Thong Phaphum, Kanchanaburi Province --- รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 23 (H.31) หมู่ที่ 2 (บ้านปิล็อก) ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
By Sod Daeng-Eiad and other --- สด แดงเอียด และคณะ
Primary Report on Archaeological Excavation at Ancient Monument No.28 (H.36), Ban Pi Lok, Pi Lok District, Amphoe Thong Phaphum, Kanchanaburi Province --- รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 28 (H.36) หมู่ที่ 2 (บ้านปิล็อก) ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
By Sod Daeng-Eiad and other --- สด แดงเอียด และคณะ
Report on Archaeological Excavation at Ancient Monument No.22 (H.30), Ban Pi Lok, Pi Lok District, Amphoe Thong Phaphum, Kanchanaburi Province --- รายงานการขุดแต่งโบราณสถาน หมายเลข 22 (H.30) หมู่ที่2 (บ้านปิล็อก)ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2524
By Sod Daeng-Eiad and other --- สด แดงเอียด และคณะ
Preliminary environmental study of upper Kwai Noi basin applied scientific corporation of Thailand --- การศึกษาสภาพแวดล้อมที่บริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
By Khid Suvarnasuddhi and other --- กิจ สุวรรณสุทธี และคณะ
Primary Report on Archaeological Excavation at Ancient Monument No.1 (H.1), Ban Kang Ka Tong, Tha Khanoon District, Amphoe Thong Phaphum, Kanchanaburi Province --- รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 1 (H.1) บ้านแก่งกะโต่ง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
By Fine Arts Department --- โครงการกู้แหล่งโบราณคดีลุ่มน้ำแควน้อย กองโบราณคดี กรมศิลปากร Office of Archaeology Rescue Archaeology in Kwai-noi River
The Hoabinhian of Mainland Southeast Asia: New data from the recent Thai excavation in Ban Kao Area --- ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมโฮบินเนียนในภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
By Surin Pookajorn --- สุรินทร์ ภู่ขจร
Report on Archaeological Excavation at Prehistory Archaeological Site, Ban Tha Manao, Wang Dong District, Amphoe Muang, Kanchanaburi Province --- รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ณ บ้านท่ามะนาว ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พ.ศ.2524
By Chin Yoodi and other --- ชิน อยู่ดี และคณะก่อนทวารวดี Pre Dvaravati
http://www.journal.su.ac.th/index.php/suij/article/viewFile/18/17
http://www.journal.su.ac.th/index.php/suij/article/viewFile/26/25
http://www.arc.cmu.ac.th/e-learning/doc/0049_5435.pdf

http://www.openbase.in.th/files/tbpj066.pdf
http://www.openbase.in.th/files/tbpj065.pdf

Khmer TimeMap
http://sydney.edu.au/arts/timemap/images/content/timemap/examples/2003_03_khmer_animation.swf Animated TimeMap of the Khmer Empire 100 CE - 1550 CE TimeMap Project, University of Sydney, Australia. | Faculty of Arts and Social Sciences THE UNIVERSITY OF SYDNEY Sydney.edu.au
http://sydney.edu.au/arts/timemap/about/animations.shtml Khmer TimeMap (ACL, 2003/2004 - note, takes some time to load) | n collaboration with University of Kyoto and ECAI Southeast Asia at Berkeley, TimeMap was used to create a through-time animation of the political geography of Southeast Asian empires and the Khmer empire in particular. Funding for the project was provided by the University of Kyoto's Centre for Southeast Asian Studies. | Flash animation (SWF 1.2Mb) | THE UNIVERSITY OF SYDNEY Sydney.edu.au
Remark : A mistake occur on Key Colour Legend. Ayutthaya should be dard olive green while Lanna should be blue

ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Mainland) โดยใช้แผนที่ (ไม่อิงประวัติศาสตร์กระแสหลัก(ชาตินิยม))
https://youtu.be/cTegAPwZ_2U ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Mainland) โดยใช้แผนที่ (ไม่อิงประวัติศาสตร์กระแสหลัก(ชาตินิยม)) | By DestinyofB Destiny | Published on Jun 28, 2016 | YouTube
https://pantip.com/topic/35324564 [มีคลิป] ประวัติศาสตร์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้(Mainland) โดยใช้แผนที่(ไม่อิงประวัติศาสตร์กระแสหลัก(ชาตินิยม) พ.ศ.1000-2465 | สมาชิกหมายเลข 1375911 | 28 มิถุนายน 2559 เวลา 21:46 น. | ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย ภูมิศาสตร์ | Pantip.com
https://pantip.com/topic/35217091 34 ราชวงศ์ที่ปกครองในดินแดนประเทศไทยปัจจุบัน [ไม่อิงประวัติศาสตร์กระแสหลัก (ชาตินิยม)] | สมาชิกหมายเลข 1375911 | 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 21:31 น. | ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ | Pantip.com

คุยเฟื่องเรื่องเขมร สังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณ
https://youtu.be/vfVhu_M8B_o คุยเฟื่องเรื่องเขมร สังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณ 1/3 | ByRuammit Channel | Published on Sep 2, 2015 | YouTube
https://youtu.be/a64Xy79T7fY คุยเฟื่องเรื่องเขมร สังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณ 2/3 | ByRuammit Channel | Published on Sep 2, 2015 | YouTube
https://youtu.be/Uu8SDr9WHkQ คุยเฟื่องเรื่องเขมร สังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณ 3/3 | ByRuammit Channel | Published on Sep 2, 2015 | YouTube


อาณาจักรฟูนาน Kingdom of Funan
http://www.funan.de THE VIRTUAL MUSEUM OF KHMER ART | Funan.de
http://www.khmer24.de THE VIRTUAL MUSEUM OF KHMER ART | Khmer24.de
http://factsanddetails.com/asian/cat62/sub406/entry-2814.html#chapter-3 Chenla | ANCIENT CIVILIZATIONS IN SOUTHEAST ASIA: FUNAN, SRIVIJAYA AND THE MON | Factsanddetails.com
http://asia.isp.msu.edu/wbwoa/southeast_asia/cambodia/history.htm The Funan and Chenla Kingdoms (1st - 9th centuries) | WINDOWS ON ASIA | International Studies and Programs, Asian Studies Center Asia.isp.msu.edu


เจนละ Chenla
http://factsanddetails.com/asian/cat62/sub406/entry-2814.html#chapter-3 Chenla | ANCIENT CIVILIZATIONS IN SOUTHEAST ASIA: FUNAN, SRIVIJAYA AND THE MON | Factsanddetails.com
http://asia.isp.msu.edu/wbwoa/southeast_asia/cambodia/history.htm The Funan and Chenla Kingdoms (1st - 9th centuries) | WINDOWS ON ASIA | International Studies and Programs, Asian Studies Center Asia.isp.msu.edu


ทวารวดี Dvaravati (ศรีทวารวตี Śrī Dvāravatī)
"the many-gated [city]"
https://en.wikipedia.org/?title=Dvaravati
http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1961/JSS_052_1f_Boeles_KingOfDvaravatiAndRegalia.pdf
http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1991/JSS_079_1d_NaiPanHla_MajorRoleOfMonsInSEA.pdf
http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/1981/JSS_077_2j_PornchaiSuchitta_HistoryAndArchaologyOfThailandWhatsNew.pdf
https://journals.lib.washington.edu/index.php/BIPPA/article/viewFile/10809/10667
http://www.siamese-heritage.org/jsspdf/2001/JSS_098_0d_MurphyPimchanok_FiftyYearsOfArchaeologicalResearc.pdf
https://archive.org/details/onyuanchwangstr00wattgoog

http://www.openbase.in.th/files/tbpj066.pdf
http://www.openbase.in.th/files/tbpj065.pdf


หลังทวารวดี
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTg78zFFSI7VnhEjvWIGwfreah81YCofJ ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท by PITVFANPAGE
ยุคมืด (Dark age) หมายถึงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-19 ไม่เกี่ยวกับการเมืองในปัจจุบันโปรดอย่าเข้าใจผิด 
- บายน (Bayon) เป็นชื่อยุคสมัยทางศิลปะได้จากปราสาทหลังหนึ่งที่สร้างในสมัยพร­ะเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งกัมพูชา ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.1724-1762/3 สมัยหลังจากนั้นเรียกว่า "หลังบายน"
งานเสวนา “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท” ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 

https://youtu.be/ROvYEqNkKIs ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท : ภาคเช้า ฉบับสมบูรณ์ by PITVFANPAGE , published on Nov 30, 2014.
ยุคมืด (Dark age) หมายถึงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ระหว่างพุ­ทธศตวรรษที่ 18-19 ไม่เกี่ยวกับการเมืองในปัจจุบันโปรดอย่าเข้าใจผิด 
- บายน (Bayon) เป็นชื่อยุคสมัยทางศิลปะได้จากปราสาทหลังห­นึ่งที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งกัมพูชา ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.1724-1762/3 สมัยหลังจากนั้นเรียกว่า "หลังบายน"
เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงที่มาของการจัดงาน­เสวนา “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท” 
โดย อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
9.15-10.00 น. 
บรรยายเรื่อง “ท่ามกลางยุคมืด ยุคสมัยก่อนพระเจ้าอู่ทอง” (ชื่อยังไม่แน่นอน)
โดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ 
10.15-11.45 น. 
บรรยายเรื่อง "ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา: การสัมผัสภาษาหลากเผ่าพันธุ์" 
โดย รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 
คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
ดำเนินรายการโดย ผศ.พรทิพย์ เฉิดฉินนภา
11.15-12.15 น. 
บรรยายเรื่อง "เติมเต็มช่องว่างของประวัติศาสตร์ไท­ย: หลักฐานจากยุคมืด"
โดย อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล 
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

https://youtu.be/4ykKIcugLoM ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท : ภาคบ่าย ฉบับสมบูรณ์ by PITVFANPAGE , published on Nov 30, 2014.
ยุคมืด (Dark age) หมายถึงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ระหว่างพุ­ทธศตวรรษที่ 18-19 ไม่เกี่ยวกับการเมืองในปัจจุบันโปรดอย่าเข­้าใจผิด 
- บายน (Bayon) เป็นชื่อยุคสมัยทางศิลปะได้จากปราสาทหลังห­นึ่งที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งกัมพูชา ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.1724-1762/3 สมัยหลังจากนั้นเรียกว่า "หลังบายน"
13.00-13.30 น. 
บรรยายเรื่อง "ร่องรอยวัฒนธรรมโบราณ "หลังทวารวดี" บนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีนในช่วงพุทธศตวรรษท­ี่ 16-18"
โดย ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร
13.30-14.00 น. 
บรรยายเรื่อง "เครื่องปั้นดินเผาในรัฐยุคมืดสมัยโบ­ราณในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 1764-1893" 
โดย อ.ดร.ปริวรรต ธรรมปรีชากร
14.00-14.30 น. 
บรรยายเรื่อง "รอยต่อประวัติศาสตร์กัมพูชาสมัยหลัง­เมืองพระนคร หลักฐานจากจารึก"
โดย รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ
14.30-15.00 น. 
บรรยายเรื่อง "ศิลปะอู่ทอง: ปฏิบัติการของอำนาจรัฐสยาม สิ่งแปลกปลอมที่จัดตั้งให้เป็นไทย"
โดย คุณศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ 
15.15-16.15 น. 
บรรยายเรื่อง “สยามกับฝรั่งเศสและประวัติศาสตร์(ยุคมืด)­ของกัมพูชา” 
โดย อ.ธิบดี บัวคำศรี 
16.15-17.00 น. 
ร่วมพูดคุย ซักถาม กับวิทยากรแต่ละท่าน 
ดำเนินรายการโดย อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ และ ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

https://youtu.be/Q_zA8JaF9BA ร่องรอยวัฒนธรรมโบราณ "หลังทวารวดี" บนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน พ.ศ. 16-18 : ดร.พจนก กาญจนจันทร by PITVFANPAGE , published on Nov 30, 2014.
บรรยายเรื่อง "ร่องรอยวัฒนธรรมโบราณ "หลังทวารวดี" บนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีนในช่วงพุทธศตวรรษท­ี่ 16-18" โดย ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร จากงานเสวนา “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท” ดำเนินรายการโดย อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

https://youtu.be/e8AGuz3VQcI ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงหลังสิ้นรัชกาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 : ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล by PITVFANPAGE , published on Nov 30, 2014.
บรรยายเรื่อง "ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงหลังสิ้นรัชกาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7" โดย อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล จากงานเสวนา “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท” 
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

https://youtu.be/aS53D0piJHg ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา: การสัมผัสภาษาหลากเผ่าพันธุ์ : รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ by PITVFANPAGE , published on Dec 1, 2014.
บรรยายเรื่อง "ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา: การสัมผัสภาษาหลากเผ่าพันธุ์" 
โดย รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร ดำเนินรายการโดย ผศ.พรทิพย์ เฉิดฉินนภา จากงานเสวนา “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท” 
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557http://socanth.tu.ac.th/research/staffs-research/podjanok-et-al-2556/ การสำรวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing) พจนก กาญจนจันทร || สุภมาศ ดวงสกุล || ราพึง สิมกิ่ง || บุษบา อ่วมเกษม | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ socanth.tu.ac.th
http://socanth.tu.ac.th/wp-content/uploads/2014/08/podjanok-et-al-2556.pdf รายงานวิจัย การสำรวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing) 
ผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนก กาญจนจันทร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สุภมาศ ดวงสกุล สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร 
รำพึง สิมกิ่ง และ บุษบา อ่วมเกษม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (GISTDA) 
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (GISTDA) 

http://www.damrong-journal.su.ac.th/upload/pdf/51_1.pdf
การตีความใหม่เรื่องขอบเขตแนวชายฝั่งทะเลโบราณสมัยทวารวดีบนที่ราบภาคกลางตอนล่าง A New Interpretation of the Boundary of Dvaravati Shoreline on the Lower Central Plain
ดร. ตรงใจ หุตางกูร* Dr.Trongjai Hutangkura * นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
บทคัดย่อ บทความนี้ วิเคราะห์หาพัฒนาการของภูมิศาสตร์พืชพรรณสมัยโฮโลซีนในพื้นที่ราบภาคกลางตอนล่าง โดยบูรณาการข้อมูลด้านธรณีสัณฐาน เรณูวิทยา และค่าอายุเรดิโอคาร์บอน เพื่อกำ หนดแนวชายฝั่งทะเลโบราณสมัยทวารวดี ผลการศึกษาพบว่า แนวชายฝั่งทะเลโบราณตลอดสมัยโฮโลซีน มีสภาพนิเวศแบบผืนป่าชายเลน เมื่อราว 8,400 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน เกิดปรากฏการณ์การรุกเข้าสูงสุดของนํ้าทะเลสมัยโฮโลซีน ทำ ให้นํ้าทะเลขึ้นมาถึงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ต่อไปถึง จ. อ่างทอง ต่อมาเมื่อเกิดการถดถอยของนํ้าทะเลสมัยโฮโลซีนตั้งแต่ราว 7,000 ปีมาแล้วตามปีปฏิทิน ทำ ให้แนวชายฝั่งทะเลเคลื่อนที่ลงมาทางทิศใต้อย่างต่อเนื่องจนมาอยู่ระดับปัจจุบัน แนวชายฝั่งทะเลสมัยทวารวดี มีผืนป่าชายเลนอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ ดังนั้น แนวชายฝั่งทะเลร่วมสมัยกับทวารวดี จึงมีขอบเขตไม่อยู่เหนือไปกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นไปไม่ได้ที่นํ้าทะเลจะขึ้นไปประชิดถึงที่ตั้งเมืองสำคัญของทวารวดี อาทิ อู่ทอง หรือ เมืองนครปฐมโบราณ


หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ Historical Archives Archdiocese of Bangkok
http://haab.catholic.or.th/churchbkk/truecatholic/true9/true9.html นักเขียนแผนที่กรุงศรีอยุธยา | หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ Historical Archives Archdiocese of Bangkok
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6I1HeJbO9rAJ:haab.catholic.or.th/churchbkk/truecatholic/true9/true9.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=th นักเขียนแผนที่กรุงศรีอยุธยา | หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ Historical Archives
http://haab.catholic.or.th/churchbkk/truecatholic เกร็ดความรู้ทั่วไป | หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ Historical Archives Archdiocese of Bangkok


Gallica.bnf.fr / Bibliotheque nationale de France
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59730631/f1.item Titre : Carte du royaume de Siam et des pays circonvoisins / P. Du-Val, ... ; dedié à Monsieur Monsr. le Chevalier de Chaumont... ; C. Roussel sculp. | Auteur : Duval, Pierre (1619-1683). Cartographe Auteur : Chaumont, Alexandre de (1640?-1710). Dédicataire Auteur : Roussel, Claude (1655?-172.?). Graveur | Éditeur : chez I. Besson (A Paris) | Date d'édition : 1686 | Sujet : Eléphants Sujet : Cartouches (ornement) Sujet : Siam, Royaume de Sujet : Navires à voiles | Provenance : Bibliothèque nationale de France | Date de mise en ligne : 22/02/2011 | Gallica.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59730631/f1.item Titre : Carte du royaume de Siam et des pays circonvoisins / P. Du-Val, ... ; dedié à Monsieur Monsr. le Chevalier de Chaumont... ; C. Roussel sculp. | Auteur : Duval, Pierre (1619-1683). Cartographe Auteur : Chaumont, Alexandre de (1640?-1710). Dédicataire Auteur : Roussel, Claude (1655?-172.?). Graveur | Éditeur : chez I. Besson (A Paris) | Date d'édition : 1686 | Sujet : Eléphants Sujet : Cartouches (ornement) Sujet : Siam, Royaume de Sujet : Navires à voiles | Provenance : Bibliothèque nationale de France | Date de mise en ligne : 22/02/2011 | Gallica.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5962993p.r=Tha%C3%AFlande Titre : Carte du cours du Menam depuis Siam jusqu'à la mer / copiée en petit d'après une fort grande faitte [sic] par Mr. de la Mare [par F. Ertinger] | Auteur : Ertinger, Franz (1640-1710). Graveur | Date d'édition : 1600-1699 | Sujet : Chao Phraya (cours d'eau) | Provenance : Bibliothèque nationale de France | Date de mise en ligne : 08/02/2010 | Gallica.bnf.fr
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406651305 Titre(s) : Carte du cours du Menam depuis Siam jusqu'à la mer [Document cartographique] / copiée en petit d'après une fort grande faitte [sic] par Mr. de la Mare [par F. Ertinger] | Auteur(s) : Ertinger, Franz (1640-1710). Graveur | Catalogue.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28gallica%20all%20%22Tha%C3%AFlande%22%2หลังทวารวดี
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks
http://www.textbooksproject.org
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Project Project Textbooksproject.org
http://www.openbase.in.th/files/tbpj058.pdf
ประวัติศาสตร์กัมพูชา แปลจาก A HISTORY OF CAMBODIA | แต่งโดย เดวิด แชนด์เลอร์ DAVID CHANDLER บรรณาธิการแปล พรรณงาน เง่าธรรมสาร คณะผู้แปล พรรณงาน เง่าธรรมสาร สดใส ขันติดวรพงศ์ วงเดือน นาราสัจจ์ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ THE FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES TEXTBOOKS PROJEXT | พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ จัดจำหน่ายโดย บริษัทเคล็ดไทย จำกัด
http://www.openbase.in.th/files/tbpj027.pdf
ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และ ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ โดย จิตร ภูมิศักดิ์ | พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๙ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่สอง มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ บริษัท สำนักพิมพ์ ดวงกมล จำกัด | บริษัท สำนักพิมพ์ ดวงกมล จำกัด มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พระยาอนุมานราชธน | เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป
http://sathirakoses-nagapradipa.org
พระยาอนุมานราชธน | เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป Sathirakoses-nagapradipa.org
http://www.openbase.in.th/files/satienbook108.pdf
เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ ฉบับ 2 | พระยาอนุมานราชธน | เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป Sathirakoses-nagapradipa.org
https://www.scribd.com/document/335288831/แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ
เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ ฉบับ 2 | Scribd.com


http://www.openbase.in.th/files/tbpj027.pdf
ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และ ขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ โดย จิตร ภูมิศักดิ์ | พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๙ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่สอง มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ บริษัท สำนักพิมพ์ ดวงกมล จำกัด | บริษัท สำนักพิมพ์ ดวงกมล จำกัด มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
http://huexonline.com/knowledge/15/68
จิตร ภูมิศักดิ์ | Knowledge : ชีวประวัติบุคคลสำคัญ | Huexonline.com
ข้อมูล และลิ้งค์ที่น่าสนใจ
..........................07[ย้อนกลับ ข้อมูล & ลิ้งค์ หน้า 00]บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ เบดแอนด์เบรคฟาสต์ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[3] โทรศัพท์บ้าน 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 034-598978  [4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
 : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB

Perry-Castañeda Library | Map Collection | University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin Lib.utexas.edu
ND 47-6 TAVOY, BURMA, THAILAND
http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/burma/txu-oclc-6924198-nd47-6.jpg ND 47-6 TAVOY, BURMA, THAILAND
ND 47-2 YE, BURMA; THAILAND
http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/burma/txu-oclc-6924198-nd47-2.jpg ND 47-2 YE, BURMA; THAILAND
ND 47-14 MOULMEIN, BURMA; THAILAND
http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/burma/txu-oclc-6924198-ne47-14.jpg ND 47-14 MOULMEIN, BURMA; THAILAND
ND 47-7 SUPHAN BURI, THAILAND; BURMA
http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/indochina_and_thailand/txu-oclc-6535632-nd47-7.jpg SUPHAN BURI, THAILAND; BURMA
U542
Edition 1-AMS (First Printing , 12-59)
Prepared by the Army Map Service (PVBM), Corps of Engineers, U. S. Army, Washington, D. C. Compiled in 1957 from medium scale map of Burma and Thailand. Planimetric detail revised by photo-planimetric methods. Classification of drainage in Burma taken from Half Inch Series, I:126,720, Survey of India. 1922-1923. Delineation of railroad and classification of drainage in Thailand taken from Thailand, 1:200,000, Royal Survey Department. Sheet 4-47-9, 1955. Road and railroad data should referred to with caution. Names processed in accordance with rules of the U. S. Board of Geographic Names. Names for symbolized populated places are omitted where information is not available or where density of detail does not permit their inclusion.
THE DELINEATION OF INTERNATIONAL BOUNDARIES ON THE MAP MUST NOT BE CONSIDERED AUTHORITATIVE CLASSIFICATION OF POPULATED PLACES IN THAILAND
12-59 PRINTED BY ARMY MAP SERVICE. CORPS OF ENGINEERS
Indo-China 1886
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/indo_china_1886.jpg Indo-China 1886 | Map of Indo-China showing proposed Burma-Siam-China Railway | from the Scottish Geographical Magazine | Published by the Scottish Geographical Society and edited by Hugh A. Webster and Arthur Silva White. Volume II, 1886. | Perry-Castañeda Library Map Collection | University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin
Nederlandisch-Indie [Netherlands Indies] circa 1893
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/nederlandsch_indie_1893.jpg Meklong | Nederlandisch-Indie [Netherlands Indies] circa 1893 | Kaart van Nederlandisch-Indie naar oorspronkelijke teekening van H. Ph. Th. Witkamp | J.H. deBussy, Amsterdam, ca. 1893. | Perry-Castañeda Library Map Collection | University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin


Japanese Imperial Maps Gallery ArcGIS | Gaihōzu: Japanese Imperial Maps | STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES AND THE STANFORD GEOSPATIAL CENTER
https://purl.stanford.edu/sq228hr4588 Thailand Topographic Maps, Rikuchi Sokuryōbu seihan, [Tokyo] : Sanbō Honbu, Shōwa 15-16 [1940-1941], 1941 | G8025 S200 .J3 SHEET 40 | Japanese Imperial Maps Gallery ArcGIS | Gaihōzu: Japanese Imperial Maps | Stanford.maps.arcgis.com
https://purl.stanford.edu/tq920gt2032 Thailand Topographic Maps, Rikuchi Sokuryōbu seihan, [Tokyo] : Sanbō Honbu, Shōwa 15-16 [1940-1941], 1941 | G8025 S200 .J3 SHEET 41 | Japanese Imperial Maps Gallery ArcGIS | Gaihōzu: Japanese Imperial Maps | Stanford.maps.arcgis.com
https://purl.stanford.edu/zv500sm9467 Thailand Topographic Maps, Rikuchi Sokuryōbu seihan, [Tokyo] : Sanbō Honbu, Shōwa 15-16 [1940-1941], 1941 | G8025 S200 .J3 SHEET 48 | Japanese Imperial Maps Gallery ArcGIS | Gaihōzu: Japanese Imperial Maps | Stanford.maps.arcgis.com
https://purl.stanford.edu/hn674kj9277 Thailand Topographic Maps, Rikuchi Sokuryōbu seihan, [Tokyo] : Sanbō Honbu, Shōwa 15-16 [1940-1941], 1941 | G8025 S200 .J3 SHEET 33 | Japanese Imperial Maps Gallery ArcGIS | Gaihōzu: Japanese Imperial Maps | Stanford.maps.arcgis.com
http://stanford.maps.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=e7ee8f50637b4a56a9104ed75b5d871d Index map to the Thailand, 1:200,000 (Taikoku nijūmanbun no ichi zu) Japanese Imperial Maps | Japanese Imperial Maps Gallery ArcGIS | Gaihōzu: Japanese Imperial Maps | Stanford.maps.arcgis.com
http://stanford.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid=1ed3022fc7884690a2f137bce9dfe4fe Gaihōzu: Japanese Imperial Maps | Stanford.maps.arcgis.com


LIBRARY OF CONGRESS | General Maps | Collection
Theatrum orbis terrarum Ortelius, Abraham, 1527-1598 , Diesth, Aegid. Coppenius (Aegidius Coppenius) , Llwyd, Humphrey, 1527-1568 , Apud Aegid. Coppenium Diesth, 1570.
https://www.loc.gov/resource/g3200m.gct00003/?sp=112&q=Ortelius Library of Congress Control Number 98687183
Theatrum orbis terrarum | Contributor Names : Ortelius, Abraham, 1527-1598 , Diesth, Aegid. Coppenius (Aegidius Coppenius) , Llwyd, Humphrey, 1527-1568 | Created / Published : Antverpiae : Apud Aegid. Coppenium Diesth, 1570 | Library of Congress Log.gov
Martabam , Tauay , Tanazaru , Mareguin , Longur , Odia , Perperi , Nucaon , Camburi , Cui , Lugor , Donate , Patane.
https://www.loc.gov/resource/g3200m.gct00003/?sp=22&q=Ortelius Library of Congress Control Number 98687183
Theatrum orbis terrarum | Contributor Names : Ortelius, Abraham, 1527-1598 , Diesth, Aegid. Coppenius (Aegidius Coppenius) , Llwyd, Humphrey, 1527-1568 | Created / Published : Antverpiae : Apud Aegid. Coppenium Diesth, 1570 | Library of Congress Log.gov
https://www.loc.gov/resource/g3200m.gct00003/?sp=01&q=Ortelius
https://www.loc.gov/collections/general-maps/?q=Ortelius&fa=segmentof%3Ag3200m.gct00003%2F&st=gallery
A map of Asia : with its principal divisions Palairet, Jean, 1697-1774, London : [s.n. , 17--?].
https://www.loc.gov/resource/g7400.ct001981 Library of Congress Control Number 2006636642
A map of Asia : with its principal divisions | Contributor Names : Palairet, Jean, 1697-1774 | Created / Published : London : [s.n. , 17--?] | Library of Congress Log.gov
Piperi , Bancok , Louvo&Judia , Martaban.
Carte des royaumes de Siam, de Tunquin, Pegu, Ava Aracan, &c. Bellin, Jacques Nicolas, 1703-1772, [Paris : Bellin, 1764].
https://www.loc.gov/resource/g8025.ct002397 Library of Congress Control Number 2008621653
Carte des royaumes de Siam, de Tunquin, Pegu, Ava Aracan, &c. | Contributor Names : Bellin, Jacques Nicolas, 1703-1772. | Created / Published : [Paris : Bellin, 1764] | Library of Congress Log.gov
Cambori , Martaban , Piperi , Bancosey , Quan.
Carte de l'Indo-Chine Cupet, P. , Friquegnon, Jean-Baptiste, 1859-1934 , Paris : Augustin Challamel, 1895.
http://www.loc.gov/resource/g8005.ct002399 Library of Congress Catalog Number 2008621654
Carte de l'Indo-Chine | Contributor Names : Cupet, P. , Friquegnon, Jean-Baptiste, 1859-1934 , Malglaive , J. de (Joseph) | Created / Published : Paris : Augustin Challamel, 1895 | Library of Congress Log.gov
Weng Ka , Kamok Kouei , Beu Ong , Ka San Mai , Ka Yean , Don Kapoun , Shayok , Ta Sa Go and "Route reconnue" Recognized road.
India and adjacent countries Calcutta : Published under the direction of Colonel Sir S.G. Burrard, K.C.S.I.R.E., F.R.S., Surveyor General of India, 1915.
https://www.loc.gov/resource/g7650.ct004259 Library of Congress Catalog Number 2014588810
India and adjacent countries Calcutta : Published under the direction of Colonel Sir S.G. Burrard, K.C.S.I.R.E., F.R.S., Surveyor General of India | Contributor Names : Survey of India | Created / Published : Calcutta : Published under the direction of Colonel Sir S.G. Burrard, K.C.S.I.R.E., F.R.S., Surveyor General of India, 1915 | Library of Congress Log.gov
Three Pagodas , M.Snukalaburi , B.Pa Ang Tawng , B.Hinsammpa , B.Luang Pitak , B.Tawng Pa Pom , B.Tawng Prupum , M.Takanun , B.Hinlem , B.Lintin , M.Chaiyok , B.Pukrai , B.Wang Muk , B.Yangkaw , M.Kanchanaburikao , N.Me Klawng , B.Meka Bung , B.Dan Me Chaloo.
India and adjacent countries Calcutta : Published under the direction of Colonel Sir S.G. Burrard, K.C.S.I.R.E., F.R.S., Surveyor General of India, 1917.
https://www.loc.gov/resource/g7650.ct004314 Library of Congress Catalog Number 2014588809
Library of Congress Catalog Number 2014588810
India and adjacent countries Calcutta : Published under the direction of Colonel Sir S.G. Burrard, K.C.S.I.R.E., F.R.S., Surveyor General of India | Contributor Names : Survey of India | Created / Published : Calcutta : Published under the direction of Colonel Sir S.G. Burrard, K.C.S.I.R.E., F.R.S., Surveyor General of India, 1917 | Library of Congress Log.gov
Three Pagodas , M.Snukalaburi , B.Pa Ang Tawng , B.Hinsammpa , B.Luang Pitak , B.Tawng Pa Pom , B.Tawng Prupum , M.Takanun , B.Hinlem , B.Lintin , M.Chaiyok , B.Pukrai , B.Wang Muk , B.Yangkaw , M.Kanchanaburikao , N.Me Klawng , B.Meka Bung , B.Dan Me Chaloo.
Southesast Asia Reference - shaded relief, photo print [CIA terrain board collection]. | [1958?-2004].
https://www.loc.gov/resource/g3201cm.gct00279/?sp=68 Library of Congress Control Number 2012586886.
Southeast Asia Reference - reference line work [CIA terrain board collection]. | [1958?-2004].
https://www.loc.gov/resource/g3201cm.gct00279/?sp=30 Library of Congress Control Number 2012586886.


BnF Bibliothèque nationale de France
[India intra Gangem, India extra Gangem, Pégu Malacca, Siam, Gamboia.] 1500-1599.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550048077 [India intra Gangem, India extra Gangem, Pégu Malacca, Siam, Gamboia.] | [s.n.][s.n.] | 1500-1599.
IAN GOMA , SIAN , Martaban , odla , Surnam , Chom , P.Coramo , Ligor , pantane.
Carte du Royaume de Siam et des Pays circonvoisins / par P. Du-Val ; dediée à Monsieur le chevalier de Chaumont, ambassadeur du roi à Siam chez J. Besson (A Paris) 1686.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59629179 Carte du Royaume de Siam et des Pays circonvoisins / par P. Du-Val ; dediée à Monsieur le chevalier de Chaumont, ambassadeur du roi à Siam | Duval, Pierre (1619-1683). Cartographe , Chaumont, Alexandre de (1640?-1710). Dédicataire | chez J. Besson (A Paris) 1686.
Royaume de Siam , Machan , Martaban , Sobolla , P.Tavay , Cite' des Rois , Moro , P.Tana Bery , Mirgin , SIAM al IUDIA , Bancok , Clocomboury , Piperly , Chiam , Pra , Cin , Tanacerin , Patanor.
Royaume de Siam avec les royaumes qui luy sont tributaires et les isles de Sumatra, Andemaon, etc. / dressé par le père Coronelli chez Jean Baptiste Nolin (A Paris) 1687.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5962964z Royaume de Siam avec les royaumes qui luy sont tributaires et les isles de Sumatra, Andemaon, etc. / dressé par le père Coronelli | Coronelli, Vincenzo Maria (1650-1718). Cartographe | chez Jean Baptiste Nolin (A Paris) 1687.
LOUVO , JUDTIJA, ou ODIAN , JUDIA , et UPIA Siege Royal et Ville Capitale du Royaume de Siam , Rorteresse de Bankok , Bancosoy , Ogmo , Wat Kelong , Pepery, ou , Pipelis Forteresse auec Gouverneu , P. Tauay , Banchesoy , Quam , Cui , ROYAUME DE TANASSERIM , TANASSERIM, ou TANACERIN , GOLFE DE SIAM , Pullo Sancoti , Pullo Lornon , ROY: DE PATANE, ou PARANA PATANE.
Carte du royaume de Siam / F. Ertinger fecit ; Michault scripsit [s.n.][s.n.]1600-1699.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5962965c Carte du royaume de Siam / F. Ertinger fecit ; Michault scripsit | Ertinger, Franz (1640-1710). Graveur and Michault, R. (16..-17..?). Graveur, | [s.n.][s.n.]1600-1699.
Martaban , Merguy , Cambori , Papri , Pipeli , Pram , Couil , GOLFE DE SIAM.
Die indonesischen Reiche Birma, Siam, Kambodja und Annam Hermann Costenoble (Iena) 1867.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84912617 Die indonesischen Reiche Birma, Siam, Kambodja und Annam, zu Dr. Adolf Bastian's Reise / entworfen von Heinrich Kiepert... ; Lithographische Anstalt von Leopold Kraatz, in Berlin | Kiepert, Heinrich (1818-1899). Auteur du texte, Kraatz, Leopold (18..-190.? ; lithographe). Graveur, and Bastian, A. (18..-18..?). Auteur du texte | Hermann Costenoble (Iena) 1867.
3 Pagodas , Kenk-khaung , Alandai , Katein - Tsein , Paway , Sandidiong , Ulang , Kedean , Menamnoi , Menamnoi , Richard , son 1831 , Phaung-kala , Tatakan , Sesawat , M. Tseng , Kanburi (PakPhrek) , Me - Klong , Dja-rua , Djamaka , Potaram , Pra-pri (Radjaburi) , Me-klong , B. Kabun , B.Lam , Phetschaburi.
Die indonesischen Reiche Birma, Siam, Kambodja und Annam Hermann Costenoble (Iena) 1867.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530330598 Carte du royaume de Siam, de la Cochinchine française et du royaume de Cambodge..., / par V. A. Malte-Brun ; Gravé par Erhard, ... | Erhard (1821-1880). Graveur , Malte-Brun, Victor-Adolphe (1816-1889). Auteur du texte | Challamel (Paris) , 1869.
Kenkong , Sandidiong , Ulang , Kedean , Menam-moi , Me - Klong R. , Kanburi ou Pak Phrek , Prapri , Paklatbuan , Meklong.
Eastern Bengal, Assam, Burmah, and parts of China and Siam 1870, with additions and corrections to 1875 1875.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530602732 Eastern Bengal, Assam, Burmah, and parts of China and Siam 1870, with additions and corrections to 1875 | Survey of India. Fonction indéterminée | Surveyor general's Office (Calcutta) , 1875.
Beelouk K. , Kasa-mai , Ka yean K. , Hta-ka-noon , Don-ka-pon , May nam nau ey , Htan Doung Deu-yok , Kang-yoon , Thu-mee , Ta-ta-go , May nam khway nauey , Wang-meuk , Ban-sa-kredi , Kanbooree , Banmai , May Khlaung , Phra-pra hton Pag , Ban-khoot , Ratbooree , Maykhlaung.
Map of the kingdom of Siam and its dependencies... / H. Sharban, R. G. S., del. Sharban. Auteur du texte and W. & A. K. Johnston (Edimbourg). Auteur du texte, 1890.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53060588v Map of the kingdom of Siam and its dependencies... / H. Sharban, R. G. S., del. | Sharban. Auteur du texte and W. & A. K. Johnston (Edimbourg). Auteur du texte, 1890.
B.Lanka , Three Pagodas , M.Sankalaburi , B. Lanti , B.Sua Kadot , B.Hue Pang , B.Laung Pitak , B.Palat Kra , B.Kang Kop , M.Takanun , B.Wangma . B.Madua , B.Huekui , B.Lintin , B.Sawng Klawng . B.Chaiyak , Tompu , M.Tatakaw , M.Lum sum , B.Mehaban , Wang Muk , B.Yangkaw , M.Kanchanaburikao , Kanburi , B.Mai , B.Plakret , B.Muong , B.Awkin , B.Sang , Ratburi , M.Samut Sawng Kram , Me Klawng , B.Klawng Chuang.


Digital South Asia Library | The Digital South Asia Library is a program of the University of Chicago and the Center for Research Libraries
http://dsal.uchicago.edu/maps/gazetteer/images/
gazetteer_V9_pg240b.jpg
 Burma (Southern Section) with the Andaman and Nicobar Islands | Imperial gazetteer of India. New edition, published under the authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council. Oxford: Clarendon Press, 1907-1909. Volume 9, opposite page 240. | Digital South Asia Library Dsal.uchicago.edu.
3 Pagodas Pass , Beu-ong , Ta-ta-gyo , Kanburi , Ratburi , Mayhlaung , Pet-chaburi.
http://dsal.uchicago.edu/reference/gaz_atlas_1909/fullscreen.html?object=52 Full Screen | Burma (Southern Section) with the Andaman and Nicobar Islands | Imperial gazetteer of India. New edition, published under the authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council. Oxford: Clarendon Press, 1907-1909. Volume 9, opposite page 240. | Digital South Asia Library Dsal.uchicago.edu.
3 Pagodas Pass , Beu-ong , Ta-ta-gyo , Kanburi , Ratburi , Mayhlaung , Pet-chaburi.
http://dsal.uchicago.edu/maps/gazetteer Maps from the Imperial Gazetteer of India (volumes 1-24) | Imperial gazetteer of India. New edition, published under the authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council. Oxford: Clarendon Press, 1907-1909. Volume 9, opposite page 240. | Digital South Asia Library Dsal.uchicago.edu.


Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp | This site is maintained by Prof. Emerita Frances W. Pritchett, Columbia University
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/mughal/
janvier1762/asia1762max.jpg
*Asia, with political borders*, a large and useful overview map by Jean Janvier, Paris | ASIA, 1762 | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
Martaban , G. de Siam , Siam , LLigor , V et C Patani.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/mughal/
bowen1747/bowen1747supermax.jpg
*South and Southeast Asia, 1747*, by Emanuel Bowen | S/SE ASIA by BOWEN, 1747 | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
Martaban , Tavai , Cambori , Pipori , Bancock , Siam , Louvo , Bonplasoia , Margui , Tenacerim , Pram.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/mughal/
miscmaps1700s/senex1721/senex1721.html
*India and East Asia, by John Senex* | INDIA and EAST ASIA, 1721 | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
Cambori , Siam.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/mughal/
portuguese1630/1630asiamax.jpg
*Asia, 1630*, from a Portuguese atlas | ASIA, 1630 | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
Pegu , Siao , bancoya , Odia.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/index.html *Maps of South Asia* (and beyond) | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/early/
early_index.html
*EARLY MAPS* up to c.700 | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/medieval/
medieval_index.html
*MEDIEVAL MAPS* c.700 to c.1500 | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/mughal/
mughal_index.html
*MUGHAL MAPS* c.1500 to c.1750 | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/colonial/
colonial_index.html
*COLONIAL MAPS* c.1750 to c.1900 | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/modern/
modern_index.html
*MODERN MAPS* c.1900 onward | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00maplinks/overview/
*OVERVIEW MAPS* specialized maps | Columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/#fwp.


Theatrum Orbis Terrarum "Theatre of the World" Atlas Ortelius 1571
https://www.kb.nl/themas/atlassen/atlas-ortelius Atlas Ortelius | Abraham Ortelius | KB Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland
https://galerij.kb.nl/kb.html#/nl/ortelius/page/179/zoom/3/lat/
-70.28911664330673/lng/-67.8515625
P 180 / 200 | Atlas Ortelius | Abraham Ortelius | KB Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland
Camburi , Perperi , Tauay , Martabam
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Atlas_Ortelius_1571 Theatrum Orbis Terrarum | Abraham Ortelius | May 20, 1570 | Commons.wikimedia.org
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/
Atlas_Ortelius_KB_PPN369376781-086av-086br.jpg
P 180 / 200 | Theatrum Orbis Terrarum | Abraham Ortelius | May 20, 1570 | Commons.wikimedia.org
Camburi , Perperi , Tauay , Martabam
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/OrteliusWorldMap1570.jpg
Capelan | Theatrum Orbis Terrarum | Abraham Ortelius | May 20, 1570 | Commons.wikimedia.org
http://malacanang.gov.ph/wp-content/uploads/07-Philippo-III-Theatro-del-Orbe-de-la-Tierra-de-Abraham-Ortelius-GMG1055201mapa.jpeg P 180 / 200 | Theatrum Orbis Terrarum | Abraham Ortelius | May 20, 1571 | Malacanang.gov.ph
Camburi , Perperi , Tauay , Martabam
07-Philippo-III-Theatro-del-Orbe-de-la-Tierra-de-Abraham-Ortelius-GMG1055201mapa.jpeg
Camburi , Perperi , Tauay , Martabam
07-Philippo-III-Theatro-del-Orbe-de-la-Tierra-de-Abraham-Ortelius-GMG1055201mapa.jpeg.jpg
Camburi , Perperi , Tauay , Martabam
http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=104001534 INDIAE ORIENTALIS, INSV LARVMQVE ADIACIENTI VM TY PVS | Reproductie van een landkaart van Indonesië uit de wereldatlas 'Theatrum Orbis Terrrarum' van Ortelius, anno 1570 | Maritiemdigitaal.nl


BNP BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL biblioteca nacional digital
Royaume de Siam, avec les royaumes qui luy font tributaires et les isles de Sumatra, Andemaon, etc. (cota CC-1211-A)
http://purl.pt/3706/3 CORONELLI, Vincenzo, 1650-1718
Royaume de Siam, avec les royaumes qui luy font tributaires et les isles de Sumatra, Andemaon, etc. [Material cartográfico] / corrigés selon les observations des six pères jésuites envoyez par le roy en qualité de ses mathématiciens dans les Indes et à la Chine ou est aussi tracée le route quªils ont tenue par le destroit de sonde jusqªa Siam [...] par son tres humble servit: le Pere Coronelli, cosmographe de la Republique de Venise ; Dressé et dedié à Mr. lªAbbé de Dangeau. - Escala [ca 1:4400000]. - Paris : Chez Jean Baptiste Nolin, avec privilege du Roy 1687. - 1 mapa : gravura, p&b ; 62,00x46,00 cm, em folha de 63,50x47,00 cm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Route_de_Brest_au_royaume_de_Siam_-_c_1690_-_002.jpg Français : Carte retraçant le voyage au départ de Brest des ambassadeurs du roi de France Louis XIV envoyés au royaume de Siam en 1685 et 1686. Carte détaillant le voyage à proximité du royaume de Siam. | Vincenzo Coronelli | 1687.


Digital.Bodleian | Bodleian Digital Library Digital.bodleian.ox.ac.uk
https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/8798637d-ffa9-4ea3-93a0-d40c4e1c53e3 Asiae Nova Descriptio, 1570 | A reduction of Ortelius' 8-sheet map of Asia of 1567, which was largely copied from Giacomo Gastaldi's wall-map of Asia of 1559-61, in Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, English edition as The Theatre of the Whole World, London 1606 | Ortelius, Abraham, 1527-1598 [cartographer] | 1606. | DIGITAL BODLEIAN Digital.bodleian.ox.ac.uk.
SIAO , MALACA , PEGV. , CHIAMPA.
http://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/baa94857-54d8-476c-8313-c13a35c136b1 Description: From a manuscript by Luis Jorge de Barbuda (Ludovicus Georgius), in Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, English edition as The Theatre of the Whole World, London 1606 | Contributor: Ortelius, Abraham, 1527-1598 [cartographer] | Date: 1606 | Source: BOD: Douce O subt. 15 | DIGITAL BODLEIAN Digital.bodleian.ox.ac.uk.
SIAO , MALACA , PEGV. , CHIAMPA.


David Rumsey Map Collection Cartoghaphy Associates Dividrumsey.com
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/o714ai Carte des royaumes de Siam, de Tunquin, Pegu, Ava Aracan, &c. | Bellin, Jacques Nicolas, 1703-1772 | Presso Antonio Zatta, e Figli, 1785, Venice | J.N. Bellin, Paris. 1764 | David Rumsey Map Collection.
Cambori , Martaban , Piperi , Bancosey , Quan.
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/95k49h Zatta, Antonio, active 1757-1797 | Presso Antonio Zatta, e Figli, 1785, Venice | David Rumsey Map Collection.
Cambori , Piperi , JUTHIA | Regni d'Aracan del Pegu di Siam di Camboge e di Laos.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/rnyo3z East India Isles. | Cary, John, ca. 1754-1835 | John Cary, 1801, London | David Rumsey Map Collection.
Three Pagodas , Piperi , Bankosei.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/d9wg4b Birman Empire. | Thomson, John | Baldwin, Cradock, and Joy, 1817, London | David Rumsey Map Collection.
Daraik , Kanbure , Thagatta , Kunbure , Myeet-zoom , Piperi.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/35og10 Birmah, Anam, Siam. | Hall, S. (Sidney) | Longman, Rees, Orme, Brown and Green, 1829, London | David Rumsey Map Collection.
Menam noi , Summit of the Naye daung Pass , Pakgrek , Meklong R. , Meklong.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/9g9y7e Arrowsmith, John | John Arrowsmith, 1832, London | David Rumsey Map Collection.
Pakgrek , Meklong R. , Meklong | Burmah, Siam, Cochin China.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/jyy512  Bibliographischen Instituts, 1844, Hildburghausen | David Rumsey Map Collection.
3 Pagoden , Sangola , Samsing , Ban-tschiam , Pak-phrek , Rat-phri , Bantschhan , Meklhong | Hinter Indien.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/5ut15h Burmah, Siam, and Cochin China. | Arrowsmith, John | John Arrowsmith, 1844, London | David Rumsey Map Collection.
3 Phra song Choo , Pharchedee-samong , Kamburi or Pak-prek , Tachin R. , Lakonchasi , Techiin R. & V. , Pakgrek . Meklong R. , Rapri , Meklong , Meklong R.
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/lo51hp East Indies. | Colton, G.W. | J.H. Colton, 1856, LNew York | David Rumsey Map Collection.
Pak-phrek , Ban-tschhang , Rat-phri , Meklhong , Phri-phri , Bang-kok , Duarawadi, Aouthia, Siam.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/5ut15h  East Indies. | Colton, G.W. | J.H. Colton, 1856, LNew York | David Rumsey Map Collection.
3 Pagodas , Meklon.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/80lq8m Iles de la Sonde, Philippines. | Garnier, F. A., 1803-1863 | Veuve Jules Renouard, Libraire, 1862, Paris | David Rumsey Map Collection.
Pak Phrek , Meklong.
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/qdb9j7  Die Ostindischen Inseln. | Stieler, Adolf | Justus Perthes, 1875, Gotha | David Rumsey Map Collection.
Menam -moi , Pak-phrek (Camburi) , Pra-pri (Radschaburi).
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/69t0o4  Burmah, Siam, and Anam. | Blackie, W.G. | Blackie & Son, 1882, London | David Rumsey Map Collection.
May-nam-khway-nauna , May-ka-loung , Kanbooree , Ratbooree.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/78pr45  Edward Stanford Ltd., Stanford, Edward | Edward Stanford, 1901, London | David Rumsey Map Collection Cartoghaphy Associates Dividrumsey.com.
3 Pagodas , Thoung Kala or Kamboree R. , Sesa Wat R. , Meklong | India South.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/y8e51y Burma und Malayische Halbinsel | Scobel, Albert | Velhagen & Klasing, 1905, Bielefeld, Leipzig | David Rumsey Map Collection Cartoghaphy Associates Dividrumsey.com.
Weng-ka , Kamok-kwai , Beu-ong , Don-ka-pon , Dew-yeik , Thi-mao , Ta-ta-go , Menam Kwang-nau , Kanburi , Meklong , Mayhlaung.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/e899oe W. & A.K. Johnston Limited | W. & A.K. Johnston Limited, 1906, Edinburgh; London | David Rumsey Map Collection Cartoghaphy Associates Dividrumsey.com.
Wenka , Deuyeik , Mei Nam Kwang Nau | British Burma (North), Assam, and Maipur. British Burma (South), Andaman and Nicobar Islands.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/s290o8 Farther India. | John Bartholomew & Co. | The Times, 1922, London | David Rumsey Map Collection Cartoghaphy Associates Dividrumsey.com.
3 Pagodas Pass , Weng-ka , Beu-ong , Don-ka-ton , Deu-veik , Ta-ta-Kua , Me Nam Kuei Noi , Wang Muk , Kanburi , Kanchanaburi , M.Takadan Kao , N.Meklong , B.Muong , M.Ratburi , M.Meklong.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/2u0x42 John Bartholomew & Co. | The Times, 1922, London | David Rumsey Map Collection Cartoghaphy Associates Dividrumsey.com.
Three Pagodas Pass , Me-nam Kwa-noi , N.Mé Klong , Kanburi , Ratburi , M. Mé Klong ,Prapatom , Paknam , Bangkok , Pet-chaburi | Malay Archipelago.
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/d3m6z9 India, East including Burma (Myanmar), Siam (Thailand), and French Indo-China (Vietnam) | Hammond, C.S. | Garden City Publishing Company, Inc. | Garden City, 1948 | David Rumsey Map Collection Cartoghaphy Associates Dividrumsey.com.
Hlakaanu , Duyaik , Tatagya , Meklong , Kanburi , Htan , Phat , Ratburi , Meklong , Tachin , Bangkok , Paknam, Phan , Phai , Petchaburi , Kow Chulai.
http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/view/all/where/Burma?sort=pub_list_no_initialsort,pub_list_no_initialsort,pub_list_no_
initialsort,pub_list_no_initialsort
 Browse All : Images of Burma | David Rumsey Map Collection.


The Digital Collection, Norman B. Leventhal Map Center at the Boston Public Library Maps.bpl.org
http://maps.bpl.org/id/17057 Cambori | To the Right Honourable William, Lord Cowper, Lord High Chancellor of Great Britain, this map of Asia : according to ye newest and most exact observations is most humbly dedicated | Moll, Herman | Moll, Herman, 1710 | The Digital Collection, Norman B. Leventhal Map Center at the Boston Publick Library Maps.bpl.org
http://maps.bpl.org/id/17058 Cambori | A map of the East-Indies and the adjacent countries, with the settlements, factories and territories, explaning [sic] what belongs to England, Spain, France, Holland, Denmark, Portugal &c. with many remarks not extant in any other map | Moll, Herman | Moll, Herman, 1720 | The Digital Collection, Norman B. Leventhal Map Center at the Boston Publick Library Maps.bpl.org


American Geographical Society Library Digital Map Collection | University of Milwaukee
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/5367 Cambori , Piperi | A new map of India & China from the latest observations / by I. Senex , Asia 1721 | Senex, John, d. 1740 | Senex, John, d. 1740. New general atlas, 1721 | AGSL Digital Map Collection
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/5118 Cambori , Piperi | Carte des Indes, de la Chine & des Iles de Sumatra, Java, & c : dresse?e sur les memoires les plus nouveaux & sur les meilleurs observations, tire?es des relations les plus fideles , Southeast Asia 1732 | Chatelain, Henri Abraham | Chatelain, Henri Abraham. Atlas historique, 1732 | AGSL Digital Map Collection
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/1591 Pak-Phrek , Phatharam , Raxaburi Mekhioung | Carte pour suivre l'expedition du Tonkin / E. Andriveau-Goujon, editeur , Southeast Asia 1884 | Andriveau-Goujon, 1884 | AGSL Digital Map Collection
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/516 M.Sankalabouri , M.Takanoun , M.Chaiyak , M.Tatakoua , M.Kanbouri , M.Kanbouri Khao | Indo-Chine / publie par la Librarie Hachette & Compie. , Indochina 1911 | Hachette (Firm), 1911 | AGSL Digital Map Collection
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/2759 Three Pagadas , M.Snukalaburi , B.Pa Ang Tawng , B.Hinsammpao , B.Luang Pitak , B.Tawng Pa Pom , B.Tawng Prupum , M.Takanun , B.Hinlem , B.Lintin , M.Chaiyok , Tatakaw , R.Pukrai , B.Wang Mnk , Kanburi , M.Kanchanaburikao , Phatharam , Raxaburi Mekhioung | Burma , Burma 1920 | Survey of India | Survey of India, 1920 | AGSL Digital Map Collection
http://collections.lib.uwm.edu/cdm/ref/collection/agdm/id/1392 Siam / Intelligence Branch Topo. Dy. No. 6460 ; compiled and drawn in the Intelligence Branch, Division of the Chief of the Staff. Simla ; heliozincographed at the Survey of India Offices, Calcutta , Thailand 1920 | India. Army. Intelligence Branch | Intelligence Branch, Division of the Chief of the Staff, 1920 | | AGSL Digital Map Collection


SOUTHEAST ASIA VISIONS | Cornell University Library
http://seasiavisions.library.cornell.edu/bookreader/sea:130/#page/11/
mode/1up
Cambori , Papri , Pipeli , Pram | A Mapp of the Kingdome of Siam A new historical relation of the kingdom of Siam | La Loubere, Simon de | London: Printed by F.L. for Tho. Horne ... [and 2 others], 1693 | SOUTHEAST ASIA VISIONS | Cornell University Library
http://seasiavisions.library.cornell.edu/bookreader/sea:130 A new historical relation of the kingdom of Siam | La Loubere, Simon de | London: Printed by F.L. for Tho. Horne ... [and 2 others], 1693 | SOUTHEAST ASIA VISIONS | Cornell University Library
http://seasiavisions.library.cornell.edu/bookreader/sea:010/#page/16/
mode/1up
Summit of Naye daung Pass , Menam-noi , Pakgrek , Meklong , Rapri , Meklong , Pri-pri | Map of the Kingdoms of Siam and Cochin China | Journal of an embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam and Cochin-China : exhibiting a view of the actual state of those kingdoms | Crawfurd, John | London: H. Colburn, 1828 | SOUTHEAST ASIA VISIONS | Cornell University Library
http://seasiavisions.library.cornell.edu/catalog/sea:010
Journal of an embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam and Cochin-China : exhibiting a view of the actual state of those kingdoms | Crawfurd, John | London: H. Colburn, 1828 | SOUTHEAST ASIA VISIONS | Cornell University Library


Wikipedia.org & Commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMH-8003-KB_Map_of_Siam,_Tonkin,_Pegu,_Ava_and_Arakan.jpg |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/AMH-8003-KB_Map_of_Siam%2C_Tonkin%2C_Pegu%2C_Ava_and_Arakan.jpg
Cambori | Map of Siam, Tonkin, Pegu, Ava and Arakan | Jacobus van der Schley (direxit) | Pierre d' Hondt (publisher), circa 1753 | Commons.wikimedia.org

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1818_Pinkerton_Map_of_
the_East_Indies_and_Southeast_Asia_(Singapore,_Borneo,_
Java,_Sumatra,_Thailand_-_Geographicus_-_EastIndiaIslands-pinkerton-1818.jpg
 |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/1818_
Pinkerton_Map_of_the_East_Indies_and_Southeast_Asia_
(Singapore,_Borneo,_Java,_Sumatra,_Thailand_-_Geographicus_-_EastIndiaIslands-pinkerton-1818.jpg
thez Pagodas | East India Isles. | John Pinkerton (1758–1826) | En.wikipedia.org

https://en.wikipedia.org/wiki/File:1801_Cary_Map_of_the_
East_Indies_and_Southeast_Asia_(_Singapore,_Borneo,_
Sumatra,_Java,_Philippines)_-_Geographicus_-_EastIndies-cary-1801.jpg
 |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/
1801_Cary_Map_of_the_East_Indies_and_Southeast_Asia_
%28_Singapore%2C_Borneo%2C_Sumatra%2C_Java%2C_
Philippines%29_-_Geographicus_-_EastIndies-cary-1801.jpg

Three Pagodas | A New Map of the East India Isles, from the Latest Authorities. | 1801 (dated) | Commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1820_1829_Siam_and_
Cochin_China_John_Crawfurd_journal_of_an_embassy_o.jpg
 |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/1820_1829_Siam_
and_Cochin_China_John_Crawfurd_journal_of_an_embassy_o.jpg
 
Summit of Naye daung Pass , Menam-noi , Pakgrek , Meklong , Rapri , Meklong , Pri-pri | Map of the Kindoms of Siam and Cochin China, compiled by John Walker | John Crawfurd: Journal of an Embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam an Cochin China exhibiting a view of the actual state of these kingdoms London, Henry Colburn, 1828, Page VIIIB | 1828 | SOUTHEAST ASIA VISIONS, Cornell University Library's John M. Echols Collection | Commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hinter-Indien,_1876.jpg |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Hinter-Indien%2C_1876.jpg 
Pakphrek , Rapr , Meklong | Map of Indochina, 1876 | Meyer | Meyers Konversations-Lexikon, 1876 | Commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Siam,_Laos,_
Cambodia,_and_Shan_States_(1884).jpg
 |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Map_of_Siam
%2C_Laos%2C_Cambodia%2C_and_Shan_States_%281884%29.jpg
Map of Siam, Laos, Cambodia, and Shan States, designed by Marion A. Cheek, M.D. for the book "Siam and Laos As Seen By Our American Missionaries", published in 1884 by the Presbyterian Board of Education | Commons.wikimedia.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Siam,_Laos,_
Cambodia,_and_Shan_States_(1884).jpg
 |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Map_of_Siam
%2C_Laos%2C_Cambodia%2C_and_Shan_States_%281884%29.jpg

Kanbooree , See Sawat , Ratbooree , Maklong R. | Map of Siam, Laos, Cambodia, and Shan States, designed by Marion A. Cheek, M.D. for the book "Siam and Laos As Seen By Our American Missionaries", published in 1884 by the Presbyterian Board of Education | Commons.wikimedia.org


http://bit.ly/1XgFZmU Kanchanaburi, Thailand | OLD MAPS ONLINE oldmapsonline.org
http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/24374659?buttons=y Menam noi , Summit of the Naye daung Pass , Pakgrek , Meklong R. | Birmah, with part of Anam and Siam | Hall, Sidney | Printed for Longman, Rees, Orme, Brown and Green, 1829, London | Image Delivery Service Harvard University Library
https://ia802303.us.archive.org/BookReader/BookReaderImages.php?zip=/28/items/
HandAtlasOfIndia1893/Hand_Atlas_of_India_1893_jp2.zip&file=
Hand_Atlas_of_India_1893_jp2/
Hand_Atlas_of_India_1893_0043.jp2&scale=2&rotate=90
 Constable's Hand Atlas of India, London: Archibald Constable and Sons, 1893 | Plate 36 | John Bartholomew and Co., Edinburgh | Archive.org
http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~poyntz/India/images/
TenasserimAndaman&NicobarIslands.JPG
Constable's Hand Atlas of India, London: Archibald Constable and Sons, 1893 | Plate 36 | John Bartholomew and Co., Edinburgh | Homepages.rootsweb.ancestry.com
https://www.raremaps.com/gallery/enlarge/37150
 Nuova Carta dell' India di la del Fiume Ganges overo di Malacca Siam Cambodia Chiampa Kochinchina Laos Pegu Ava &c. | Amsterdam / 1760 ca | Map Maker: Isaak Tirion | Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc. Raremaps.com
http://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/CarteDeIndes-chatelain-1719 Cambori | 1719 Chatelain Map of East Asia: China, Korea, Japan, India, East Indies | CarteDeIndes-chatelain-1719 | Geographicus.com
http://www.britishempire.co.uk/images3/burmamap.jpg Beu-ong | Full Screen | Burma (Southern Section) with the Andaman and Nicobar Islands | Imperial gazetteer of India. New edition, published under the authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council. Oxford: Clarendon Press, 1907-1909. Volume 9, opposite page 240. | Britishempire.co.uk
http://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/Hindostan2-johnson-1866 Ratchapuri , Meklong | Johnson's map of India and Southeast Asia., 1866 Johnson Map of British India (India, Pakistan, Thailand, Malay, Myanmar, Vietnam) | Hindostan2-johnson-1866 | Geographicus.com
http://www.geographicus.com/P/AntiqueMap/Thailand-japanese-1943 1943 or Showa 18 Japanese World War II Map of Thailand | 1943 (undated) | Thailand-japanese-1943 | Geographicus.com


Myanmar Full Provincial Map Series (23) Scans
http://www.oilseedcrops.org/2014/11/24/myanmar-full-provincial-map-series-23-scans Myanmar Full Provincial Map Series (23) Scans November 24, 2014 by | Oilseedcrops.org
http://www.oilseedcrops.org/wp-content/uploads/2014/11/Myanmar-Full-Provincial-Map-Series-Scans-1-11.pdf Myanmar Full Provincial Map Series Scans 1-11 | November 24, 2014 by Author | Oilseedcrops.org

http://www.oilseedcrops.org/wp-content/uploads/2014/11/Myanmar-Full-Provincial-Map-Series-Scans-12-24.pdf Myanmar Full Provincial Map Series Scans 12-24 | November 24, 2014 by Author | Oilseedcrops.org

http://www.oilseedcrops.org/wp-content/uploads/2013/06/Yangon-City-Township-Map-Scans-Set-1.pdf Yangon City Township Map Scans Set 1 | Oilseedcrops.org

http://www.oilseedcrops.org/wp-content/uploads/2013/06/Yangon-City-Township-Map-Scans-Set-2.pdf Yangon City Township Map Scans Set 2 | Oilseedcrops.orgMIMU Myanmar Information Management Unit
http://www.themimu.info MIMU Myanmar Information Management Unit Theminu.info
http://www.themimu.info/states_regions/mon Mon | MIMU Myanmar Information Management Unit Theminu.info
http://www.themimu.info/states_regions/tanintharyi Tanintharyi | MIMU Myanmar Information Management Unit Theminu.info
http://www.themimu.info/states_regions/kayin Kayin | MIMU Myanmar Information Management Unit Theminu.info


Sea Level Rise
http://www.floodmap.net Flood Map : Water Level Elevation Map (Beta) | Floodmap.net
http://www.heywhatsthat.com/sealevel.html HeyWhatsThat Sea Level Rise | Heywhatsthat.com


ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น | สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/14%20ลุ่มน้ำแม่กลอง.jpg ลุ่มน้ำแม่กลอง
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1408%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน.jpg ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อยตอนบน
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1409%20ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก.jpg ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1402%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน.jpg ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนบน
http://streff.dwr.go.th/Stream_EFF_Map/14%20ลุ่มน้ำกลอง/1406%20ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง.jpg ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง


แผนที่แสดงการแบ่งลุ่มน้ำมาตรฐาน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย MAP OF 25 RIVER BASINS IN THAILAND | สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา | กันยายน 2550 | กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://www.fio.co.th/p/download/MapFio2557.html แผนที่แสดงที่ตั้งสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
http://www.fio.co.th/p/download/forestdata/Map_25_basin_of_thailand.pdf แผนที่แสดงการแบ่งลุ่มน้ำมาตรฐาน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย MAP OF 25 RIVER BASINS IN THAILAND | สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา | กันยายน 2550 | กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://www.fio.co.th/p/download/forestdata/Map_25_basin_of_thailand_
branch.pdf
แผนที่แสดงการแบ่งลุ่มน้ำมาตรฐาน 25 ลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย (แยกแต่ละลุ่มน้ำ) ลุ่มน้ำแม่กลอง ดูหน้า 15 
รหัส 1408 ชื่อลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำแควน้อยตอนบน พื้นที่ (ตร.กม.) 4,115.56 ร้อยละ 13.64 
รหัส 1409 ชื่อลุ่มน้ำสาขา ห้วยปิล็อก พื้นที่ (ตร.กม.) 962.66 ร้อยละ 3.16 
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา |กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ทองผาภูมิ | BIODIVERSITY RESEARCH AND TRAINING PROGRAM
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/387-2011-03-03-11-08-59 ทองผาภูมิตะวันตก
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/254-punongpring-board ป้ายเรียนรู้ บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหนองปลิง
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/247-stoneflies ความหลากหลายของสโตนฟลาย (Order Plecoptera) ในเขตป่าทองผาภูมิ เรื่อง/ภาพ : จริยา จันทร์ไพแสง, จำนงจิต ผาสุข และ กรกต ดำรักษ์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/246-diatom สาหร่ายแห่งลุ่มน้ำทองผาภูมิ ข้อมุล/ภาพ : สุทธวรรณ สุพรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/245-algae-new-record การค้นพบสาหร่ายสีแดงน้ำจืดแห่งลุ่มน้ำทองผาภูมิ ข้อมูล/ภาพ : สุทธวรรณ สุพรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/244-ephemeroptera รายงานแมลงชีปะขาวพบครั้งแรกในประเทศไทย.....ที่ทองผาภูมิตะวันตก เรื่อง/ภาพ บุญเสฐียร บุญสูง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/243-water-flea "ไรน้ำ" อาหารสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ในห้วยเขย่ง รื่อง/ภาพ : พรรณี สอาดฤทธิ์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/187-nematode-thongphaphum การตรวจวัดคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์หน้าดิน...ขยายผลสู่ชุมชน เรื่องและภาพ : บุญเสฐียร บุญสูง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/186-shrimp ไรน้ำนางฟ้าที่ตำบลห้วยเขย่ง เรื่องและภาพ : นุกูล แสงพันธุ์ และราเมศ ชูสิงห์ คณะวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/186-shrimp "ปูราชินี" ราชินีแห่งทองผาภูมิตะวันตก เรื่องและภาพ : สิทธิพงศ์ วงศ์วิลาส ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/2009-06-23-04-27-44/184-kitti-bat ค้างคาวกิตติ...สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก เรื่องและภาพ : สุรพล ดวงแข มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย


สถานภาพทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี | กรมทรัพยากรธรณี | และอื่นๆ
http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=4125&filename=cabinetlocal สถานภาพทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี | วันที่ 7 ม.ค. 2551 | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=4125&filename=index สถานภาพทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี | วันที่ 7 ม.ค. 2551 | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/images/article/news4125/
n20080107100644_15462.jpg
แผนที่ทรัพยากรแร่จังหวัดกาญจนบุรี | สถานภาพทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี | วันที่ 7 ม.ค. 2551 | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/images/article/news4125/
n20080107100644_15465.jpg
แผนที่แสดงรอยเลือน | สถานภาพทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี | วันที่ 7 ม.ค. 2551 | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/images/article/news4125/
n20080107100644_15466.jpg
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน | สถานภาพทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี | วันที่ 7 ม.ค. 2551 | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/images/article/news4125/
t20080107100703_15464.jpg
ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดถินถล่ม (Landslide Hazard Levels) | สถานภาพทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี | วันที่ 7 ม.ค. 2551 | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/main.php?filename=kanjanoburi 6 อ.ทองผาภูมิ ต.ท่าขนุน / ต.ปิล๊อก / ต.หินดาด / ต.ลิ่นถิ่น / ต.ชะแล / ต.ห้วยเขย่ง / ต.สหกรณ์นิคม บัญชีรายชื่อพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบจังหวัดกาญจนบุรี | กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-202-3939, 02-202-3923 โทรสาร 02-202-3754 | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/ewt_dl_link.php?nid=471&filename=sinkhole_province_01 แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ จังหวัดกาญจนบุรี 2548 กรมทรัพยากรธรณี ประเทศไทย สมศักดิ์ อธิบดี Department of Mineral Resources, THAILAND SOMSAK POTISAT, DIRECTOR GENERAL | จัดทำแผนที่โดย กรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ.2548 Prepared by Department of Mineral Resources in 2005 | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/download/pdf/Central_East/Kanchanaburi.pdf แผนที่ธรณีจังหวัดกาญจนบุรี 2550 กรมทรัพยากรธรณี อภิชัย ชวเจริญพันธ์ อธิบดี สำนักธรณีวิทยา เบญจวรรณ จารุกลัส ผู้อำนวยการสำนัก | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/download/digest/Kanchanaburi.pdf การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี จังหวัดกาญจนบุรี กรมทรัพยากรณธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ปีงบประมาณ 2551 พิมพ์ครั้งที่ 1 500 เล่ม | จัดพิมพ์โดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2621-9814 โทรสาร 0-2621-9820 http://www.dmr.go.th | กรมทรัพยากรธรณี Department of Mineral Resources Dmr.go.th

http://irrigation.rid.go.th/rid13/soil/_data/docs/article_20110209134930.pdf แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี | กรมชลประทาน Irrigation.rid.go.th
https://th.wikipedia.org/wiki/หน่วยหินทางอุทกธรณี หน่วยหินทางอุทกธรณี | วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี Th.wikipedia.org
http://www.mne.eng.psu.ac.th/knowledge/student/Lead/xmining.htm แหล่งแร่ตะกั่วบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี | Department of Mining and Materials Engineering Faculty of Engineering Prince of Songkhla University ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Mne.eng.psu.ac.th

http://www.web.greenworld.or.th/greenworld/population/2321 แผนที่ระวางทวาย ตะกั่วที่คลิตี้ กพร. และ ทธ. เสนอเดินหน้าต่อ | ข่าวสิ่งแวดล้อม : เรื่องจากพลเมือง | 25 ต.ค. 2556 | โดย webmaster | มูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมไทย Welcome to green world foundation Web.greenworld.org
http://www.web.greenworld.or.th/sites/default/files/
10327629764_2557db60c3_c.jpg
แผนที่ 1 : แผนที่แสดงพื้นที่ศักยภาพแร่ในแผนที่ระวาง ND 47-6 (ทวาย) คัดลอกจาก รายงานวิชาการ ฉบับที่ กธท 2/2546 การประเมินทรัพยากรแร่ในแผนที่ระวาง ND 47-6 (ทวาย) โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลกัมมันตรังสีทางอากาศ กองธรณีเทคนิค กรมทรัพยากรธรณี. หน้า 42 | แผนที่ระวางทวาย ตะกั่วที่คลิตี้ กพร. และ ทธ. เสนอเดินหน้าต่อ | ข่าวสิ่งแวดล้อม : เรื่องจากพลเมือง | 25 ต.ค. 2556 | โดย webmaster | มูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมไทย Welcome to green world foundation Web.greenworld.org
http://www.web.greenworld.or.th/sites/default/files/
10327804703_cd724f0814_b.jpg
 แผนที่ 3: แผนที่แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี บริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี คัดลอกจาก แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. หน้า 5 ข้อมูลโครงการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี (แร่ตะกั่ว สังกะสี) บริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. เริ่มโครงการปี 2554 โดยกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) ว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | แผนที่ระวางทวาย ตะกั่วที่คลิตี้ กพร. และ ทธ. เสนอเดินหน้าต่อ | ข่าวสิ่งแวดล้อม : เรื่องจากพลเมือง | 25 ต.ค. 2556 | โดย webmaster | มูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมไทย Welcome to green world foundation Web.greenworld.org


ตัวแบบของการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ภายใต้โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก
Joint Management of Protected Area in Western Forest Complex
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

http://www.thai-library.org/Resource/0000005653.pdf


USGS World Petroleum Resources Project
http://pubs.usgs.gov/fs/2012/3042/fs2012-3042.pdf USGS World Petroleum Resources Project
An Estimate of Undiscovered Conventional Oil and Gas Resources of the World. 2012

http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/80a04e/80A04E02.gif

[กลับไปด้านบนของหน้า]


ททท.กาญจน์ชวนเที่ยวไร่สตรอว์เบอร์รี ที่ภูเตย ท... 
https://plus.google.com/photos/+TATKanchanaburi/albums/
6113694064532095073


ไร่สตรอเบอรี่ บ้านภูเตย - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว/ไร่สตรอเบอรี่-บ้านภูเตย--6638 ไร่สตรอเบอรี่ บ้านภูเตย
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :
ไร่สตอว์เบอร์รี่ บ้านภูเตย อ.ทองผาภูมิ อยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข กจ.6092... สวนสตอว์เบอร์รี่จะอยู่ระหว่าง สถานีอนามัยภูเตย กับโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ผลผลิตจะออกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนของทุกปี
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรชาติ ปวนะฤทธิ์ โทร 08 4384 1463 เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลสัญญาณ อาจสอบถามได้ที่ คุณทิวาพร ศรีวรกุล ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โทร 08 1857 2500

สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
https://www.facebook.com/abookofstrawberry สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | Facebook
"สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เป็นหนังสือภาพเสริมความรู้ ซึ่งรวบรวมประสบการณ์ของนักวิชาการและเกษตรกร ที่ร่วมกันทำงานมาตลอดระยะเวลา ๔ ปี ใน "โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ที่เกิดขึ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รีหลากหลายแง่มุม ผ่านตัวอักษรประกอบภาพ ให้เกษตรกร นักศึกษา และทุกคนที่สนใจ ท่องเข้าไปในดินแดนแห่ง "สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
http://www.instagram.com/a_book_of_strawberry a_book_of_strawberry | Instagram หนังสือภาพเสริมความรู้ "สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
โทรศัพท์ 66(0)2-7877240
E-mail : iamstrawberrybook@hotmail.com

สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน80
https://www.facebook.com/pages/สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน80/447184872104701
สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน80 | Facebook

ร้อยเรื่อง เมืองกาญจน์
https://youtu.be/F_4iqFTqKF8 ชม...ทริป สตอเบอรี่ที่รัก./ เทป27มีค58 by ร้อยเรื่อง เมืองกาญจน์ channel , published on Apr 3, 2015
https://youtu.be/TEr08IZ8y4w เทป3 15มีค57 สตรอเบอรี่ ทองผาภูมิ by Bodin Sukkua , published on Mar 23, 2014

รายการ ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดิน
https://youtu.be/qZbYCvbjvjA รายการ ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดิน ตอนที่ 11 ซาโยเต้แห่งทองผาภูมิ by ALLWORKTV , published on Mar 23, 2015

หอมแผ่นดิน โมเดิร์นไนน์
https://youtu.be/qo3bi_g2w_4 หอมแผ่นดิน ตอน สตรอว์เบอร์รีพลัดถิ่น 8 มีนาคม 2558 byหอมแผ่นดิน โมเดิร์นไนน์ , published on Mar 11, 2015
หอมแผ่นดิน ตอน...สตรอว์เบอร์รีพลัดถิ่น ออกอากาศ 8 มีนาคม 2558 
เรื่องราวเกี่ยวกับคนพลัดถิ่น จำลอง คำอุดม ที่หันเหชีวิตจากการเปลี่ยนจากากรทำพืชไร่­มาทำสตรอว์เบอร์รีอินทรีย์พลัดถิ่นที่ บ้านภูเตย อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ครอบครัวข่าว3
https://youtu.be/Oap6zzwdyzk Family News Today | สุขหรรษา : พาเที่ยวไร่สตรอเบอร์รี่ ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี | 30-01-58 by ครอบครัวข่าว3 , published on Jan 30, 2015

Foodwork | ThaiPBS
https://youtu.be/D13EwJ2Q3r0 Foodwork : เมนูจากปลาคังสดๆ เนื้อแน่นๆ (21 ก.ย. 57) by ThaiPBS , published on Sep 21, 2014
Foodwork สัปดาห์นี้ พี่บุ๊คและน้องไข่ดาว พาไปกระชังปลาน้ำจืด ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี นำเสนอการเพาะเลี้ยง “ปลากดคัง” หรือ “ปลาคัง” ซึ่งมีจุดเด่นที่เนื้อแน่น ไม่เละ ไม่หลวมเหมือนปลาที่เลี้ยง ในบ่อปลา เพราะที่นี่เลี้ยงแบบธรรมชาติน้ำไหลผ่านตล­อดเวลาจึงทำให้ปลาไม่มีกลิ่นคาวกลิ่นโคลน

เที่ยวไทยไม่ตกยุค | ThaiPBS
https://youtu.be/yIh4MXfivFU เที่ยวไทยไม่ตกยุค : ผืนป่า สายน้ำ วิถีงดงาม ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (23 ต.ค. 57) by ThaiPBS , published on Oct 22, 2014
พาคุณผู้ชมไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ผืนป่าตะวันตก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งภูเขา จนได้รับการขนานนามว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์แห่งเมืองกาญจนบุรี ทองผาภูมิเป็นสิ่งท้าทายให้นักเดินทางผู้ถ­วิลหาธรรมชาติ และการผจญได้มาสัมผัสธรรมชาติและความงดงาม­แห่งขุนเขา

รายการ รักบ้านเกิด
https://youtu.be/5gPBYhABo0s รายการ รักบ้านเกิด ตอน ล่องแพส่องวิถี ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี byรายการ รักบ้านเกิด , published on Jul 17, 2014

วัฒนธรรมหลากหลายเผ่าพันธุ์ ทองผาภูมิ
https://youtu.be/iZhNCUxZIBw รำตงกะเหรี่ยงบ้านโบอ่อง by Asean KRU , published on Jun 29, 2014
1. รำตงของกะเหรี่ยงในหมู่บ้านโบอ่อง เป็นการแสดงที่มีขึ้นมากกว่า 200 ปีแล้ว เป็นการแสดงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในการดำรงชีวิต ตลอดถึงการสื่อสาร ศาสนา
2. ประวัติผู้สืบสาน
ผู้สืบสานการแสดงทั้งการร่ายรำและการบรรเลงดนตรีเป็นชาวกะเหรี่ยง มีฉายาเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านโบอ่องว่า นายเป่าปี่ ชื่อภาษากะเหรียงว่า ขน่วยชา ปัจจุบันมีอายุ 68 ปี เป็นชาวกะเหรี่ยง ฝึกเล่นดนตรีในวงกะเหรี่ยงเมืออายุ 10 ปี เครื่องดนตรีที่ถนัดคือ ปี่ขน่วย และปะน้าโน (ปี่เขาควาย)
3. แหล่งอนุรักษ์การแสดง
4. โอกาสที่ใช้ในการแสดง
ใช้แสดงในทุกโอกาส
5. ประเภท ลักษณะและวิธีการแสดง/การร่ายรำ
การแสดงรำตงจะใช้ผู้แสดงไม่น้อยกว่า 16 คน โดยจะแบ่งข้างละเท่าๆกัน เพลงประกอบการรำเน้นการบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เพลงที่บรรยายเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ และเพลงเกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี เป็นต้น

การเสดงรำตง "วิถีชีวิตความเป็นอยู่"

เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
การแสดงรำตงของกะเหรี่ยงในหมู่บ้านโบอ่องมีเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ ปี่ขน่วย ตะโพ้ว วาชิงยา วาเลเคาะ ปะน้าโน (ปี่เขาควาย) ส่วนเครื่องดนตรีอื่นๆ มีลักษระเช่นเดียวกับในหมู่บ้านอื่นๆ

https://youtu.be/ZtLa7Zg7B08 รำไหว้ครู by Asean KRU , published on Jul 29, 2014
รำไหว้ครู
การแสดงชุด รำไหว้ครู
1. ประวัติความเป็นมาของการแสดง
การแสดงรำไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงถึงการบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และระลึงถึงพระคุณครู โดยจะใช้แสดงก่อนชุดการแสดงอื่นเสมือนเป็นการเบิกโรง
2. การแต่งกาย
ผู้แสดง สวมเสื้อแขนยาวสีขาว นุ่งผ้าซิ่นสีแดงต่อชายยาว ผ้าสไบสีแดงพันอกผูกโบว์ โพกศีรษา เครื่องประดับมุก สวมถุงเท้าสีขาว
3. ประเภท ลักษณะและวิธีการแสดง/การร่ายรำ
การแสดงรำไหว้ครูจะใช้ผู้แสดงหญิงหลายคน โดยมีผู้แสดง 1 คนถือเครื่องไหว้ครูออกมาร่ายรำไปตามเสียงดนตรีโดยมีบทร้องหรือไม่ก็ได้เพื่อแสดงการไหว้ครูก่อน หลังจากนั้นผู้แสดงที่เหลือจะออกมาแสดงพร้อมทั้งถือต้นไม้ นิยมใช้ต้นกวนอิม โดยถือทั้ง 2 มือ แสดงท่าร่ายรำไปตามเพลง
4. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง
รำไหว้ครูจะใช้แสดงในงานเทศกาลทั่วไป โดยจะรำก่อนการแสดงเพลงอื่น หากงานนั้นมีการแสดงโดยใช้ดนตรีบรรเลงสดก็ต้องมีการรำไหว้ครู แต่หากในงานนั้นแสดงโดยใช้แผ่นบันทึกเสียงก็ไม่ต้องแสดงรำไหว้ครูและแสดงชุดที่นำไปได้เลย

https://youtu.be/LZVSF-UhgHA วัฒนธรรมท้องถิ่น: รำมอญหม่องกะลา by Asean KRU , published on Jul 2, 2014

https://youtu.be/9nJ5Q1g8FHQ วัฒนธรรมท้องถิ่น : รำตงกระเหรี่ยงไร่โว่ by Asean KRU , published on Jul 2, 2014

https://youtu.be/kYRgE4dV_Rk วัฒนธรรมท้องถิ่น : รำตงกะเหรี่ยงทิพุเย by Asean KRU , published on Jul 2, 2014


https://youtu.be/llmNIeT0JBo รำกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย ทองผาภูมิ by ท่องเที่ยวสะดุดตา , published on Aug 3, 2013
https://youtu.be/pFtFaYK3vV4 รำตงกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี ที่สวนอัมพร 9 สิงหาคม 2557 by Surapong Kongchantuk , published on Aug 20, 2014

ท่องเที่ยวทองผาภูมิ
https://youtu.be/Izu8jKWxIiM ดูปูราชินีทองผาภูมิ by มณฑล ตะวันตก , published on Aug 30, 2012
https://youtu.be/Izu8jKWxIiM?t=2m13s ดูปูราชินีทองผาภูมิ by มณฑล ตะวันตก , published on Aug 30, 2012 (มีเรื่องถ้ำสองแปด ที่ 2:13)

https://youtu.be/fHU1NNasp5c?t=25s เที่ยวทองผาภูมิ เมืองทะเลภูเขา ที่เที่ยว ที่พัก By Outie 5000. Part 3/3 by BlockATV True54.70 , published on Jul 14, 2014
https://youtu.be/ZVl7LPKF458?t=22s เที่ยวทองผาภูมิ เมืองทะเลภูเขา ที่เที่ยว ที่พัก By Outie 5000. Part 2/3 by BlockATV True54.70 , published on Jul 14, 2014
https://youtu.be/q2q4M6DjMbA?t=22s เที่ยวทองผาภูมิ เมืองทะเลภูเขา ที่เที่ยว ที่พัก By Outie 5000. Part 1/3 by BlockATV True54.70 , published on Jul 14, 2014

https://youtu.be/k-tpIBcmSjY Dream Destinations กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป ตอน พิชิตเขาช้างเผือก จ.กาญจนบุรี ไปกับเรย์ แมคโดนัลด์ by Bangkok Writer And Partners , published on Mar 10, 2014

https://youtu.be/ZG0lDw029-s ทริปพายเรือคายัค ทองผาภูมิ - วังเขมร by joesabf's channel , published on Jan 13, 2013

http://youtu.be/ay0960n-ysY Somsak Mining เหมืองสมศักดิ์by จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ , published on Aug 27, 2012
http://youtu.be/na6UG2VwQSg บันทึกนักเดินทาง สี่สาวตามหาทองผาภูมิ B.4/4 by จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ , published on Jan 31, 2013
http://youtu.be/Kfe6YUXm7m4 บันทึกนักเดินทาง สี่สาวตามหาทองผาภูมิ B.3/4 by จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ , published on Jan 31, 2013
http://youtu.be/0Ld1pq9bg1Q บันทึกนักเดินทาง สี่สาวตามหาทองผาภูมิ B.2/4 by จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ , published on Jan 31, 2013
http://youtu.be/gFlnMEOcERI บันทึกนักเดินทาง สี่สาวตามหาทองผาภูมิ B.1/4 by จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ , published on Jan 30, 2013
http://youtu.be/5c7nr3GwzzM บันทึกนักเดินทาง ทองผาภูมิ B1 by จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ , published on Nov 28, 2012
http://youtu.be/wgIwG7HU3h4 บันทึกนักเดินทาง ทองผาภูมิ B1 by จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ , published on Nov 27, 2012
http://youtu.be/n3-4sQbcIbs TITLE Traveler diary 1 by จิ๋วจิ้ว สุรพล สิทธิประสงค์ , published on Nov 26, 2012

http://youtu.be/AyKR6IYQ_N4 เจดีย์พระธาตุโบอ่อง โดย Tat central_region
http://youtu.be/Izu8jKWxIiM ดูปูราชินีทองผาภูมิ โดย คุณ มณฑล ตะวันตก
http://youtu.be/yi9LmfBXY6g The biggest butterfly in the world. ผีเสื้อทองผาภูมิ
http://www.krobkruakao.com/video.php?type=videoDetail&video=23&path=13996 เกษตร Hotnews-ไร่กาแฟที่ จ.กาญจนบุรี, เกษตรโลก เกษตรเรา ที่ บ้านสวนลุงยี

http://youtu.be/-Ddw-x0fiYY น้ำตกผาสวรรค์ by NavigatorTikTun XD , published on Aug 2, 2012
http://youtu.be/gORfI4N6Ufk Navigator 4Jun12 ควายป่า...มหิงสาฝูงสุดท้าย​แห่งห้วยขาแข้ง by NavigatorTikTun XD , uploaded on Jun 4, 2012
http://youtu.be/8MGuhux4_QM Navigator 1Mar2010 ทุ่งใหญ่นเรศวร by NavigatorTikTun XD , uploaded on Aug 3, 2011
http://youtu.be/NGHkoIpgZmY Navigator 5May05 ถ้ำเสาหิน by NavigatorTikTun XD , uploaded on May 6, 2011
http://youtu.be/SDJXAxb3xmc Navigator 5May11 เขื่อนเขาแหลม by NavigatorTikTun XD , uploaded on May 5, 2011

[กลับไปด้านบนของหน้า]


MYANMAR TRAVEL | MAPS | OIL SEED CROPS FOOD & ENERGY Oilseedcrops.org
http://www.oilseedcrops.org/2013/06/24/pdf-map-scans-all-townships-in-yangon-myanmar MYANMAR TRAVEL | MYANMAR TRAVEL DESTINATIONS | OIL SEED CROPS FOOD & ENERGY Oilseedcrops.org
http://www.oilseedcrops.org/2013/06/24/pdf-map-scans-all-townships-in-yangon-myanmar PDF Map Scans 15 individual Townships in Yangon, Myanmar | June 24, 2013 by Author | OIL SEED CROPS FOOD & ENERGY Oilseedcrops.org
http://www.oilseedcrops.org/wp-content/uploads/2013/06/Yangon-City-Township-Map-Scans-Set-1.pdf Yangon City Township Map Scans Set 1 | MYANMAR TRAVEL | MAPS | OIL SEED CROPS FOOD & ENERGY Oilseedcrops.org
http://www.oilseedcrops.org/wp-content/uploads/2013/06/Yangon-City-Township-Map-Scans-Set-2.pdf Yangon City Township Map Scans Set 2 | MYANMAR TRAVEL | MAPS | OIL SEED CROPS FOOD & ENERGY Oilseedcrops.org
http://www.oilseedcrops.org/2015/09/12/japanese-language-map-scans-yangon-myanmar Japanese Language Map Scans Yangon, Myanmar (Yangon Press) | September 12, 2015 by Author | OIL SEED CROPS FOOD & ENERGY Oilseedcrops.org
http://www.oilseedcrops.org/wp-content/uploads/2015/09/Japanese-Language-Map-Scans-Yangon-Myanmar.pdf Japanese Language Map Scans of Yangon, Myanmar | OIL SEED CROPS FOOD & ENERGY Oilseedcrops.org

Spirit of Asia
https://youtu.be/0BzilKcK7OM Spirit of Asia : สันติชนแห่งแคว้นปัญจาบ (5 เม.ย. 58) by Thai PBS Clip , published on Apr 5, 2015
https://youtu.be/ZRVm58JpIIs Spirit of Asia : ปีใหม่ของชาวนากา (8 มี.ค. 58) by Thai PBS Clip , published on Mar 8, 2015
https://youtu.be/I631x83XvoI Spirit of Asia : ปุคตุนวลี วีถีแห่งปาทาน (3 พ.ค. 58) by Thai PBS Clip , published on Mar 3, 2015
https://youtu.be/ci0zjJhl4fY Spirit of Asia : คนพรมแดนแห่งอาระกันโยมา (1 มี.ค. 58) by Thai PBS Clip , published on Mar 1, 2015
https://youtu.be/YZvHn2Q9Wts Spirit of Asia : มองชีวิตสองฝั่งอิรวดี (22 ก.พ. 58) by Thai PBS Clip , published on Feb 21, 2015
https://youtu.be/Lbm3xeexkxo Spirit of Asia วิถีเอเชีย ผีนัต 22 Jun 14 by sarthit medhasith Suksumret , published on Jun 22, 2014
https://youtu.be/iPYXWipzCG0 Spirit of Asia - สันติภาพเพียงรอยยิ้ม 9Mar14 by Thai PBS Clip , published on Mar 9, 2014
https://youtu.be/As4mbI7sQ14 Spirit Of Asia คำทำนายที่ยังมาไม่ถึง 23Feb14 bysarthit medhasith Suksumret , published on Apr 19, 2014
https://youtu.be/K0O5IY3W7nQ Spirit of Asia บนพรมแดนแห่งรัฐกะเหรี่ยง 16Feb14 bysarthit medhasith Suksumret , published on Feb 16, 2014
https://youtu.be/PJYp24r8IKc Spirit of Asia - เมื่อเอยาวดีไหลผ่าน 6Oct13 by LadyBimbettes's channel , published on Oct 6, 2013
https://youtu.be/V3qGP0DPVVs Spirit of Asia - สำรวจเส้นทางการค้าอาเซียนสู่ชมพูทวีป 29Sep13 by LadyBimbettes's channel , published on Sep 29, 2013
https://youtu.be/EybYphA5QDs Spirit of Asia เมย์เมียวในสายลมหนาว 22Sep13 bysarthit medhasith Suksumret , published on Sep 22, 2013
https://youtu.be/VxxV9zObm78 Spirit of Asia - ไปทวาย ก่อนที่จะเปลี่ยน 29Jul12 by LadyBimbettes's channel , published on Jul 29, 2012
https://youtu.be/4v5MnKWgAN4 Spirit of Asia - พม่า บังคลาเทศ 22Apr12
by LadyBimbettes's channel , published on Apr 22, 2012
https://youtu.be/4dfRF5_Qogc Spirit of Asia - มรัคอู อาณาจักรอุษาคเนย์ 15Apr12 by LadyBimbettes's channel , published on Apr 15, 2012
https://youtu.be/rG7tH7QbxnA Spirit of Asia - โรงละครชีวิตกฤษปานาดี 8Apr12 by LadyBimbettes's channel , published on Apr 8, 2012
https://youtu.be/AlgpW-ZrXho Spirit of Asia - Spirit of Asia - ทวาย-มะริด การค้าอุษาคเนย์ 5Aug12 by LadyBimbettes's channel , published on Aug 5, 2012
https://youtu.be/Dxiy4xDjimY Spirit of Asia - ยะไข่ ประตูสู่ชมพูทวีป 1Apr12 by LadyBimbettes's channel , published on Apr 1, 2012
https://youtu.be/wM0Ds2uDB3w เยือนเมืองมอญที่มะละแหม่ง 2 (25 พฤษภาคม 2554) byChao Punnoi , published on May 30, 2011
https://youtu.be/L9Y9ULwOnso เยือนเมืองมอญที่มะละแหม่ง 1(25 พฤษภาคม 2554) by Chao Punnoi , published on Apr 1, 2012
https://youtu.be/nlk4VDwRQvA Spirit Of Asia มอญเมืองโน้นกับมอญเมืองนี้ 29 พค 54 by sarthit medhasith Suksumret , published on Sep 18, 2014
https://youtu.be/XxXjmot-4Ek Spirit of Asia หงส์ฟ้าแดนรามัญ 22 พค 54 by sarthit medhasith Suksumret , published on Sep 18, 2014
https://youtu.be/sTCJo-ui4GM Spirit Of Asia เบิกฟ้าเมืองมอญ 15 พค 54 by sarthit medhasith Suksumret , published on Sep 18, 2014

ใกล้ตาอาเซียน | ThaiPBS
https://youtu.be/eV1_5vrPxZs ใกล้ตาอาเซียน : วิถีชาวมอญที่มะละแหม่ง (3 ส.ค. 57) byThaiPBS , uploaded on Aug 3, 2014
https://youtu.be/XMTenUefzzY ใกล้ตาอาเซียน : สงกรานต์มะละแหม่ง (3 ส.ค. 57) byThaiPBS , uploaded on Aug 3, 2014
https://youtu.be/vITc4Er01Eg ใกล้ตาอาเซียน : วิถีพุทธของผู้คนในเมียนมาร์ (2 ส.ค. 57) byThaiPBS , uploaded on Aug 2, 2014

พันแสงรุ้ง - อัตลักษณ์มอญในแผ่นดินสยาม
https://youtu.be/NLlR0wzK4Pk อัตลักษณ์มอญในแผ่นดินสยาม 1/3 by Supphasan Poomchaiya , uploaded on Jun 14, 2011
https://youtu.be/30jWSwgDG9s อัตลักษณ์มอญในแผ่นดินสยาม 2/3 by Supphasan Poomchaiya , uploaded on Jun 14, 2011
https://youtu.be/_QW_74Q9gyU อัตลักษณ์มอญในแผ่นดินสยาม 3/3 by Supphasan Poomchaiya , uploaded on Jun 14, 2011

พาเที่ยวพม่า พม่าพาเที่ยว

Kayin State, Republic of the Union of Myanmar
http://en.wikipedia.org/wiki/Kayin_State Kayin State
https://goo.gl/maps/PvYXj

Mon State, Republic of the Union of Myanmar
http://en.wikipedia.org/wiki/Mon_State Mon State
https://goo.gl/maps/bc0bP

Tanintharyi, Republic of the Union of Myanmar
http://en.wikipedia.org/wiki/Tanintharyi_Region Tanintharyi Region
https://goo.gl/maps/22CRZ

เมืองพญาตองซู - Hpayarthonesu - ဘုရားသုံးဆူ
Coordinates, Hpayarthonesu : 15°18'14.9"N 98°22'49.9"E
https://goo.gl/maps/yjHBt

ตลาดพม่า เมืองพญาตองซู (พญาโตงซู) (Hpayarthonesu, Myanmar)
http://tontourjd.blogspot.com/2014/09/blog-post_15.html ตลาดพม่า by  , วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 

Coordinates ตลาดพม่า เมืองพญาตองซู : 15°18'14.7"N 98°22'49.6"E
https://goo.gl/maps/zDVKk

วัดเสาร้อยต้น - Tai Ta Ya Monastery (Hpayarthonesu, Myanmar)
http://travel.truelife.com/detail/3282175 เที่ยวด่านเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี ชิลล์ขับรถเที่ยวพม่า ไหว้พระวัดเสาร้อยต้น เมืองพญาตองซู Words & Photo by AomYut , POSTED BY BallooN , CREATED DATE : Jan 22, 2015
http://tontourjd.blogspot.com/2014/09/blog-post_0.html บรรยากาศวัดเสาร้อยต้น by , วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000106798 ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศ "สังขละฯ-พญาตองซู" รอดูการกลับมาของ "สะพานมอญ" โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ , 23 กันยายน 2557 15:25 น.
Coordinates วัดเสาร้อยต้น : 15°18'28.5"N 98°23'21.3"E
https://goo.gl/maps/IdL7F

เจดีย์ชเวดากองจำลอง (Hpayarthonesu, Myanmar)
http://tontourjd.blogspot.com/2014/09/blog-post_49.html บรรยากาศวัดเจดีย์ทอง by , วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000106798 ทริปเดียวเที่ยวสองประเทศ "สังขละฯ-พญาตองซู" รอดูการกลับมาของ "สะพานมอญ" โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ , 23 กันยายน 2557 15:25 น.
Coordinates เจดีย์ชเวดากองจำลอง : 15°18'32.6"N 98°23'40.8"E
https://goo.gl/maps/TytdG

วัดตองไว (Hpayarthonesu, Myanmar)
http://tontourjd.blogspot.com/2014/10/blog-post.html บรรยากาศวัดตองไว (แพ็กเกจเพิ่มเติม) by  , วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
Coordinates วัดตองไว : 15°19'15.4"N 98°23'44.5"E
https://goo.gl/maps/soGWj

พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง วัดตองไว (Hpayarthonesu, Myanmar)
http://tontourjd.blogspot.com/2014/10/blog-post.html บรรยากาศวัดตองไว (แพ็กเกจเพิ่มเติม) by  , วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
http://www.taklong.com/pictpost/show-pictpost.php?No=560617
Coordinates พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง วัดตองไว : 15°19'18.6"N 98°23'49.0"E
https://goo.gl/maps/FZ2mL วัดตองไว (พระธาติอินทร์แขวนจำลอง) by สนุกครับ , 4 Jan 2015 13:55 , 5 Jan 2015 21:08

พระนอน วัดตองไว (Hpayarthonesu, Myanmar)
http://pantip.com/topic/31506652#comment20 [Review] Third Review Backpack By Ninjathai ตอน ไปเที่ยวสงบๆสบายๆ ณ.สังขละบุรี by ninjathai , 13 มกราคม 2557 เวลา 00:13 น.
Coordinates พระนอน วัดตองไว : 15°19'12.6"N 98°23'42.7"E
https://goo.gl/maps/7QEP9

วัดบ่อญี่ปุ่น (บัวญี่ปุ่น) (Hpayarthonesu, Myanmar)
Coordinates บ่อญี่ปุ่น : 15°16'36.9"N 98°24'39.8"E
https://goo.gl/maps/YbpFs

เมืองตันบูซายัต - Thanbyuzayat - သံဖြူဇရပ်
Coordinates, Thanbyuzayat : 15°58'08.7"N 97°43'42.5"E
https://goo.gl/maps/kkY7H

Zobbu Thanbyuzayat War Cemetery (Thanbyuzayat, Mawlamyine, Myanmar)
http://www.mawlamyine.com/places-of-interest-mawlamyine/thanbyuzayat-war-cemetry Htaukkyant War Cemetry - Thanbyuzayat, Last Updated: 18 May 2014
http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/2007400/THANBYUZAYAT%20WAR%20CEMETERY# THANBYUZAYAT WAR CEMETERY
http://www.broadcontinent.com.au/australian_military_history.html Australian military history
Bill Armit: An Australian casualty of war
Death on the Burma Railway
William Fancourt Giffard Armit (Bill Armit)
(15/2/1915–4/10/1943)
of Bindi, via Swifts Creek, Victoria
Service no VX65186, AIF Second 10th Ordnance Workshop Company
Rank: Private
By Christopher R Baxter OAM (Bill's nephew), 1 April 2007
Thanbyuzayat War Cemetery Plan
http://en.wikipedia.org/wiki/Burma_Railway Burma Railway
http://home.online.nl/birma_vdsterren/Informatie/Episode/inhetkort.htm De Dodenspoorlijn (Death Railway)
http://www.clipmass.com/story/38128 ภาพเมืองไทยในอดีตช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
Coordinates, Thanbyuzayat War Cemetery : 15°58'24.4"N 97°43'07.5"E
https://goo.gl/maps/vecPY

The Death Railway Museum - Thanbyuzayat (Thanbyuzayat, Mawlamyine, Myanmar)
http://www.mawlamyine.com/places-of-interest-mawlamyine/death-railway-museum-thanbyuzayat Death Railway Museum - Thanbyuzayat, Last Updated: 18 May 2014
Coordinates, The Death Railway Museum - Thanbyuzayat : 15°57'17.8"N 97°43'47.9"E
https://goo.gl/maps/h1AaE


เมืองมุด่ง - Mudon - မုဒုံ
http://en.wikipedia.org/wiki/Mudon Mudon (Burmeseမုဒုံမြို့Monမုဟ်ဍုင်)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mudon_Township
Coordinates, Mudon : 16°14'51.8"N 97°43'48.8"E
https://goo.gl/maps/YkwvI

Kan Gyi Pagoda
(Mudon, Mawlamyine, Myanmar)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kan_Gyi_Pagoda Kan Gyi Pagoda
https://ssl.panoramio.com/user/8040421?with_photo_id=106406166 Photos by Min Pyi Soe Aung ( Naung Min Aim )
https://ssl.panoramio.com/photo/99937082 Kan Gyi Pagoda ( Mudon Township, Mon State, Myanmar ) by Min Pyi Soe Aung ( Naung Min Aim )
https://ssl.panoramio.com/photo/99935771 Kan Gyi Pagoda ( Mudon Township, Mon State, Myanmar ) by Min Pyi Soe Aung ( Naung Min Aim )
https://ssl.panoramio.com/photo/100691292 Kan Gyi Pagoda (Early Morning View) by Min Pyi Soe Aung ( Naung Min Aim )
Coordinates, Kan Gyi Pagoda : 16°14'51.8"N 97°43'48.8"E
https://goo.gl/maps/L0ZMF

Kan Daw Gyi Lake
(Mudon, Mawlamyine, Myanmar)
Coordinates, Kan Daw Gyi Lake : 16°14'50.0"N 97°44'07.2"E
https://goo.gl/maps/dqCT8

Mya Nann Thu Zar TaZaung (Mudon, Mawlamyine, Myanmar)
https://ssl.panoramio.com/photo/116549716 Mya Nann Thu Zar TaZaung (Mondon Township, Mon State, Myanmar) by Min Pyi Soe Aung ( Naung Min Aim )
Coordinates, Mya Nann Thu Zar TaZaung : 16°15'42.4"N 97°45'38.1"E
https://goo.gl/maps/2XYxc

Win Sein Taw Ya - Reclining Buddha (Himeinkanein, Mawlamyine, Myanmar)
Twin Reclinig Buddhas, one nearly completed, the other under construction
http://www.mawlamyine.com/places-of-interest-mawlamyine/win-sein-taw-ya Win Sein Taw Ya - Reclining Buddha
https://youtu.be/5bTerLPS87w A Tour Of Win Sein Taw Ya, Myanmar by Mike Shubbuck , published on Apr 2, 2014
Coordinates, Win Sein Taw Ya - Reclining Buddha : 16°19'21.4"N 97°43'26.3"E
https://goo.gl/maps/iLOZo

[กลับไปด้านบนของหน้า]
bstcicon บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ เบดแอนด์เบรคฟาสต์ ปิดซ่อมบำรุง
bstcicon โดยจะแจ้งการเปิดให้ทราบอีกครั้ง
bstcicon ขอขอบพระคุณในอุปการะคุณของแขกทุกท่าน

bstcicon คลิ๊กลิ้งค์ข้างล่าง สำหรับข้อมูลที่พักใกล้ตลาดเทศบาลฯ
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm
     #TPPAccommodationBriefListThaKhanunEast

bstcicon คลิ๊กลิ้งค์ข้างล่าง สำหรับข้อมูลที่พักอ่างเขื่อนวชิราลงกรณ
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm
     #TPPAccommodationBriefListThaKhanunWest

bstcicon คลิ๊กลิ้งค์ข้างล่าง สำหรับข้อมูลที่พัก บ.อีต่อง ต.ปิล๊อก
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm
     #TPPAccommodationBriefListPilok

bstcicon คลิ๊กลิ้งค์ข้างล่าง สำหรับข้อมูลที่พักในพื้นที่ทองผาภูมิ
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks01.htm
     #TPPAccommodationBriefList

bstcicon คลิ๊กลิ้งค์ข้างล่าง สำหรับข้อมูลที่พักในพื้นที่สังขละบุรี
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks02.htm
     #SKBRAccommodationBriefList

bstcicon คลิ๊กลิ้งค์ข้างล่าง สำหรับข้อมูลที่พักในพื้นที่ไทรโยค
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/InfoLinks03.htm
     #AmphoeSaiyokAccommodationBriefList

bstcicon คลิ๊กลิ้งค์ข้างล่าง สำหรับข้อมูลที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/Reservation.htm
     #RedMarkKanchanaburiAccommodationBlock


bstcicon Graph แสดงปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ
bstcicon โดย ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน Water.rid.go.th
bstcicon http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table/05052008/p25.JPG